Wave of Prayer 18 juli 2019

De gebeden die Sabeel Jeruzalem de wereld rondstuurt als Wave of Prayer.

De protesten die gehouden worden voor de ‘De Grote Mars tot Terugkeer’ en voor ‘Een Einde aan de Bezetting’ werden afgelopen vrijdag weer gehouden. Er raakten tenminste 34 Palestijnen gewond, door het leger dat met scherp schoot. Anderen werden weer getroffen door een soort kogelrondjes met rubber omkleed. Duizenden mensen werden hierdoor aangevallen en geraakt. Dit alles gebeurde bij de grens tussen Gaza en Israël. De spanningen liepen donderdag hoog op vanwege de dood van Mahmoud al-Adham , die werd getroffen tijdens zijn bemoeienis jonge mensen te weerhouden te dicht bij het grens hek te komen.
Eeuwige, wij blijven bidden voor de veiligheid van zovelen die protesteren en die op moedige wijze iedere keer weer opnieuw vragen om het recht van terugkeer naar hun huizen.
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op de Israëlische organisatie Zochrot en het recht van vluchtelingen terug te keren naar hun eigen huis. U wordt uitgenodigd de informatie over Zochrot en de uitleg/powerpoint die zij houden over het Joods Nationaal Fonds, te lezen. Kumi Actief nodigt U ook uit een documentaire te kijken over ‘A Village Under the Forest’. Het vertelt het verhaal hoe een regering de waarheid begraaft onder bomen.
Eeuwige, geef kracht en moed aan diegenen die zich engageren met het Kumi Now initiatief waar zij deze komende week intens mee bezig zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen zaterdag werden Palestijnse vissers in de buurt van Rafah in het zuiden van de Gaza strook aangevallen door Israëlische marine schepen. Zij namen twee vissers gevangen nadat ze met scherp hadden geschoten. De boten waren van Mohammad en zijn broer Ahad Bardawil. Vissers uit Gaza melden dagelijks over de manier waarop zij lastig worden gevallen door de Israëlische marine. Hierdoor kunnen zij hun werk niet doen en op een normale manier de kost verdienen.
Eeuwige, wij blijven tot U bidden voor alle Palestijnen die proberen de kost te verdienen terwijl zij onder een gewelddadige bezetting leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israël weigert werk vergunningen uit te geven aan internationale academici die werken aan de Palestijnse universiteiten gelegen op de Westelijke Jordaanoever. Dit escaleert nu aan alle kanten en dat betekent dat door deze strenge visa politiek deze docenten hun studenten in de steek moeten laten en het land uit moeten. De universiteiten van Birseit. al-Haq en Adalah, –het legale centrum voor Arabische Minderheids Rechten in Israël,—vragen met aandrang om een onmiddellijke stopzetting van deze politiek waardoor de academische vrijheid van Palestijnen wordt aangevallen en daardoor de toegang tot hoger onderwijs geblokkeerd wordt.
Eeuwige, U bent de leermeester van alle mensen en alle generaties. Wij worden herinnerd aan de pogingen van de machtigen die proberen uw boodschap van gelijkheid, gerechtigheid en vrijheid onder uit te halen en dat betekent voor Palestijnen, op geen enkel manier toe te geven aan deze intimidaties. Help ons daarbij, zo vragen wij U.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Zes speciaal daartoe gekozen rapporteurs van de Verenigde Naties stuurden een brief aan Israël over hun ernstige bezorgdheid vanwege het plan van de Israëlische regering om met geweld 36.000 Bedoeïenen, burgers van Israël, die in de Negev woestijn wonen, naar elders te verplaatsen.
Eeuwige, wij blijven bidden om de hoop niet te verliezen. Dat zij die zich macht toe-eigenen hun haat en racistische ideeën laten varen en mogen, zo vragen wij U, de armen vastberaden en veerkrachtig blijven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Adalah doet een oproep aan het gemeentebestuur van de Israëlische stad Afula om af te zien van hun voornemen, niet uit de stad komende inwoners,  te weren en de stads parken te betreden. ‘Wij weten, zo zegt hij, dat het de intentie is om inwoners van Arabische gemeenschappen te weren.’ Adalah die zich gerechtelijk bezig houdt met deze zaak, zei, dat twee verschillende TV stations in het geheim hebben gezien en opgeschreven dat Joden, –geen inwoners van Afula—ongebreideld het park binnengingen, zelfs nadat zij aan de diegenen die bij het hek stonden te controleren, vertelden dat zij geen inwoners waren.
Eeuwige, help ieder in te zien hoe afschuwelijk racisme en discriminatie is. Wij danken U voor alle goede mensen die krachtig en met veel geduld de systemen van onderdrukking weerstaan om op die manier uw wil van inclusief denken en het doen van gerechtigheid aan het licht te brengen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
In Jeruzalem heeft een groep kolonisten de sluitings ceremonie  van het Terra Sancta zomer kamp aangevallen. Op het kamp waren 360 kinderen tussen de 3 en 14 jaar van verschillende kerkelijke gemeenschappen in Jeruzalem bijeen en om mee te doen. De kolonisten gooiden eieren naar het publiek en verwondden enkele kinderen en gasten.
Eeuwige, wij bidden dat mensen die deze kinderen hebben geterroriseerd ter verantwoording worden geroepen. Wij bidden dat er toch een einde komt aan de Israëlische militaire bezetting, waardoor extremisme en racisme kunnen floreren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Djibouti en Somalië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.