Wave of Prayer 18 juni 2020

Kumi Now Online heeft Jeff Halper, een Israëlische antropoloog en hoofd van het Israel Committee Against Home Demolitions , (ICAHD) gevraagd om te spreken over: hoe kunnen we helpen een einde te maken aan het afbreken van huizen als een collectieve straf.” Jeff is de auteur van “War against the people: Israël, the Palestinians and Global Pacification”. Hij hield zijn toespraak op dinsdag 16 juni om 6pm Jerusalem tijd. De Kumi Now Online uitzendingen vinden wekelijks plaats, nadere informatie op www.kuminow.com/online . De volgende uitzending is op 23 juni getiteld “Jerusalem Under Occupation” en wordt door Sabeel gedaan.

Goede God wij danken U voor het werk van ICAHD met hun werk voor Palestijnen van wie hun huis is afgebroken door de Israëlische autoriteiten. Wij bidden om een eind aan deze genadeloze gang van zaken en een eind aan de Israëlische bezetting van Palestina.  Genadige God, . . verhoor ons gebed.

Volgens een rapport van het VN Kantoor voor de Coördinatie van Mensenrechten van 2 juni hebben 630 Palestijnen  Covid-19 opgelopen waarvan 19 in de bezette Palestijnse gebieden. De Palestijnse Autoriteit  nam snel maatregelen om de pandemie met lockdowns reisverboden, en schoolsluitingen te bestrijden. Deze maatregels hebben het aantal Covid-19 gevallen tot een laag niveau beperkt.  Vijf doden werden gerapporteerd waarvan 1 in Gaza. De noodtoestand die op 5 maart werd afgekondigd werd op 25 mei beëindigd, de lockdown werd versoepeld. Afstand bewaren en maatregelen om de gezondheid te beschermen worden blijvend geadviseerd.

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor de snelle actie van de Palestijnse Autoriteit om de mensen die in Palestina en Gaza wonen te beschermen. Wij bidden voor de vele families, waar ook ter wereld,  die geliefden hebben verloren en wij bidden dat binnen niet al te lange tijd de pandemie stopt met het veroorzaken van zulke verwoestingen.. Goede God, . . . . verhoor ons gebed.

Eind mei begonnen meer dan 78.000 12e klassers aan hun Tajihi oftewel hun eindexamen van de middelbare school. Het Ministerie van Onderwijs opende een online platvorm met  Tawjihi onderwerpen om de leerlingen in staat te stellen zich op het examen voor te bereiden tijdens de lockdown.

Dank U Heer, dat Palestijnse middelbare schoolleerlingen hun schooltijd  kunnen beëindigen met hun standaard examens. Wij bidden dat zij in staat zullen zijn te focussen op hun studie en tot bloei kunnen komen ondanks zorgen veroorzaakt door de pandemie, de bezetting en de politieke onzekerheid in hun land .Heer, . . . verhoor ons gebed.

Yazan Alami. Een leerling uit de 9e klas van de St, George’s Anglican School in Jerusalem stierf op donderdag 11 juni ten gevolge van een langdurige ziekte.

Goede God, wij bidden voor de familie en de vrienden van Yazan nu zij treuren over zijn dood. Eeuwige,. . . verhoor onze gebeden .

Op woensdag 3 juni kondigde de Palestijnse Autoriteit dat ze  de maandelijkse belasting die  Israël van hen int zou weigeren te innen.   Het gaat over bijna de helft van hun inkomen. De weigering is een protest tegen het plan van Israël grote delen van de bezette Palestijnse West Bank te annexeren. Hierdoor is het inkomen van veel Palestijnen in gevaar. Het coronavirus heeft tot een scherpe daling in de economie  tot gevolg en veel mensen die op de West Bank wonen hebben hun baan in Israël verloren. Deze feiten, gevoegd bij het geldgebrek van de Palestijnse Autoriteit zal zeker leiden tot meer armoede en gebrek onder  het merendeel van de Palestijnse gemeenschap.

Eeuwige, U bent onze toevlucht.  Wij bidden voor de Palestijnse gezinnen die geconfronteerd worden met werkeloosheid en armoede. Wij bidden om veerkracht en vastberadenheid in hun gemeentes zodat ze elkaar kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijden. Heer, . . . verhoor onze gebeden.

De boeren die in het noorden van de Jordaan Vallei  werken hebben problemen om genoeg te verdienen voor de kost.  Op het moment dat zij de oogst binnen haalden  in Mei zagen ze dat hun markten werden overspoeld door goedkope Israëlische meloenen. Palestijnse boeren  strijden om toegang te krijgen tot water.  Tientallen jaren werd hun land ingepikt en aan kolonisten gegeven of hun land werd tot een “gesloten militaire zone” verklaard.  Nu komen ze er achter dat het oneconomisch is om hun oogst binnen te halen nu de kolonisten die  vrije toegang hebben tot land en water lagere prijzen kunnen vragen.

Heer van Recht en Gerechtigheid, wij bidden voor de noodtoestand van de Palestijnse boeren. God, de velen die onder  geweld en oneerlijke  praktijken lijden worden nu geconfronteerd met de illegale annexatie van hun land.  Wij bidden dat op dit late moment de samenstellers van  internationale wetten  en de regeringen overal ter wereld zich gaan uitspreken en Israëlische regering stoppen “de macht in hun handen” te gebruiken (Micha 2:1). Heer, onze God, wij buddenverhoor ons.

Wij stemmen in met de Wereldraad van Kerken in hun gebeden voor Malawi en Zambia.  Genadige God, . . .  verhoor onze gebeden.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.