Wave of Prayer 18 maart 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Olijfbomen zullen het hoofdthema zijn op de vergadering op dinsdag 16 maart (Jeruzalem time). Father Raed Abu Sahlieh, degene die de Olive Branch Foundation heeft opgericht  zal aanwezig zijn.
Eeuwige, wij bidden voor de boeren die olijf bomen kweken om de kost te verdienen en die wonen in de bezette Palestijnse gebieden. Wij vragen dat er een einde komt aan de moedwillige verwoesting van deze olijfbomen door Israëlische kolonisten die proberen de boeren van hun land te verdrijven. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Op vrijdag 5 maart werd bekend gemaakt dat Professor Mahmoud Sirdah van de al Azhar Universiteit de prestigieuze Wereldwijde Faculteits Prijs heeft gewonnen. Hij is professor van de Blood Pathophysiology and Moleculor Genetics afdeling. De prijs/toekenning Award geeft de uitmuntende bijdrage aan die hij heeft geleverd voor zijn vak gebied en voor zijn studenten.
Eeuwige, wij danken U voor de gaven van Professor Mahmoud Sirdah en voor alles wat hij bereikt heeft, ondanks het gedwongen zijn te leven onder de blokkerende condities in de enclave van Gaza. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Dr. Ola Awad, president van het Palestijnse bureau voor de Statistiek(PCBS) maakte op 7 maart bekend dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van 11% van de Palestijnse huishoudens. Maar tegelijkertijd is haar bijdrage wat betreft verantwoordelijke posities wel erg gelimiteerd, in vergelijking met Palestijnse mannen.
Eeuwige, wij danken u voor het commitment en uithoudingsvermogen van zoveel Palestijnse vrouwen die hard werken om hun familie en de verdere daar omheen staande gemeenschappen veilig en sterk te maken. Wij vragen U dat vrouwen meer betrokken worden bij het maken en nemen van beslissingen op verschillende maatschappelijke niveaus. Eeuwige in uw genade….. hoor ons gebed.
Op 5 maart heeft het Ministerie voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van U.N. gerapporteerd dat de afgelopen twee weken 35 gebouwen die aan Palestijnen toebehoren zijn vernietigd of in beslag genomen. Er worden zoals bekend nauwelijks bouw vergunningen afgegeven en toch gingen de Israëlische autoriteiten door met de vernietigingen. Daarbij werden 98 mensen verplaatst naar elders, waaronder 53 kinderen.
Eeuwige, God van Barmhartigheid  en Compassie, wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische vernietigingen van huizen en gebouwen. Zij veroorzaken zoveel leed en het dakloos worden van zoveel Palestijnse families. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
Tijdens het bezoek van paus Franciscus aan Irak bezocht hij verwoeste kerken in Mosul, een gebied dat hier voor behoorde aan de militante Islamitische Staat. Hij vierde Eucharistie op zondag 7 maart in een stadium te Irbil. Daarbij zei hij dat Irak diep met hem verbonden blijft.
Eeuwige, wij brengen de burgers van Irak voor uw aanschijn en met de name de christenen die hier sinds de eerste eeuw wonen en leven. Er zijn zoveel christenen die gedwongen zijn het land te ontvluchten vanwege het geweld dat plaatsvindt. Wij vragen U voor hen die blijven dat zij veilig zullen zijn en gelijke rechten krijgen zoals de andere inwonende burgers. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
Op dinsdag 9 maart werden twee jongens in de stad Jaljulia neergeschoten. Zij zaten gewoon buiten, dichtbij het politie bureau toen het gebeurde. De veertien jarige Muhammad Ades werd gedood en de twaalf jaar oude Mustafa Hames ernstig gewond. Weer opnieuw werd er in de Arabisch Israëlische gemeenschap luid geprotesteerd vanwege het voortgaande geweld. Muhammad is de 23 e  Arabische Israëliër die dit jaar door geweld is gedood.
Eeuwige, wij bidden voor de familie van Muhammad die rouwen om het verlies van hun zoon. Wij bidden ook voor het volledig herstel van de verwondingen van Hamed. Wij vragen dat er een grondig onderzoek komt naar dit gewelddadige incident. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
Op woensdag 10 maart hebben B’tselem activisten gewapende Israëlische soldaten gefilmd die bezig waren vijf jonge Palestijnse jongens van 8-12 jaar te arresteren. Zij waren bezig een wilde plant, Akoub, die in dit seizoen groeit en bloeit te plukken. Akoub groeit in de bergen ten zuiden van Hebron en gebruikt in de Palestijnse keuken. De jongens waren bezig de plant te plukken voor de lokale winkelier omdat hun vaders hun banen waren verloren.  Kolonisten van de dichtbij gelegen outpost  begonnen ze te pesten en lastig te vallen en toen kwamen er soldaten die ze oppikten en hen dwongen in een militaire jeep te stappen voor ondervraging.
Eeuwige, wij vragen U met aandrang dat er een einde komt aan de aanvallen door kolonisten en soldaten in de bezette Palestijnse gebieden gepleegd, gericht op Palestijnse kinderen. Wij bidden dat de Internationale Gemeenschap zich uitspreekt over de arrestaties en het in gevangenschap houden van honderden Palestijnse minderjarigen, zoals ieder jaar dat door Israël gebeurt. Eeuwige in uw genade, hoor ons gebed.
Samen met de Wereldraad van Kerken  bidden wij voor de landen Denemarken, de Faroe eilanden. Finland, Groenland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.