Wave of Prayer 18 mei 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Deze week gedenken de Palestijnen de Nakba, de catastrofe die 69 jaren geleden gebeurde en 530 Palestijnse dorpen en steden verwoestte. Meer dan 750,000 Palestijnse werden in 1948 uit hun huizen verdreven De Nakba heeft ook een enorme vluchtelingen probleem teweeg gebracht én veroorzaakte een proces van generaties lange onteigening van Palestijnse bezittingen.

Eeuwige, God van liefde en recht, nu wij deze week op 15 mei de Palestijnse Nakba gedenken zijn wij vol van verdriet vanwege die 69 jaren waarin allerlei vormen van ongerechtigheid en lijden in Palestina plaatsvonden.
Ofschoon wij soms wanhopig zijn, laat ons toch niet de hoop verliezen. Maak, zo vragen wij U, dat onze moed en veerkracht sterk blijven en vernieuw onder de Palestijnse bevolking de wil en de hoop voor het blijven bieden van strategisch vreedzaam verzet tegen de maar doorgaande misbruiken.
God, wij schreeuwen het uit dat de maar doorgaande Nakba, waarbij het Palestijnse volk wordt beroofd van haar identiteit, tot een einde komt.
Wij bidden U voor alle Palestijnen thuis en elders in de wereld en in het bijzonder voor de vluchtelingen die in 1948 uit hun huizen zijn verdreven. Zij verlangen er nog steeds naar terug te keren naar hun eigen huizen.
Hoe lang God gaat dit nog duren?
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Palestijnse gevangenen die in hongerstaking zijn gegaan schreven dinsdag een brief naar Paus Franciscus om hem te vragen tussen beide te komen en de Israëlische regering te vragen aan al hun verzoeken te voldoen.
Ongeveer 1500 Palestijnse politieke gevangenen zijn aan hun vijfde week van hun hongerstaking begonnen waardoor ze hun leven riskeren, maar desondanks hopend op het krijgen van basale rechten in de Israëlische gevangenissen.

Eeuwige, wij bidden U dat de geestkracht van de Palestijnse gevangenen die in hongerstaking zijn, sterk blijft nu hun gezondheid hier zwaar onder lijdt. We denken aan de moeders van de Palestijnse gevangenen en het leed dat zij te dragen hebben.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week houdt Sabeel een werkweek waarin een 20 tal mensen bijgeschoold en getraind worden in bijbel studie. Dat zal in Jeruzalem plaatsvinden. Diegenen die het gaan volgen komen uit 20 dorpen en steden. De bedoeling ervan is dat zij het leiden van contextuele bijbel studies leren verstaan en begrijpen en onder de knie krijgen.

Eeuwige, wij danken U voor de talenten en het commitment van de toekomstige leiders die binnen hun gemeenschap doorgaan vanwege hun geloofsovertuiging en dat aan anderen willen doorgeven. Zend uw heilige Geest om over hen te waken en hen te inspireren tijdens deze trainingssessie.
Help hen de boodschap te horen die U graag wilt dat zij horen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gemaskerde Israëlische kolonisten hebben vijf internationale en Israëlische activisten aangevallen toen zij Palestijnse boeren begeleidden op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het aantal aanvallen van Israëlische kolonisten tegen Palestijnse boeren neemt de laatste tijd toe en dit gebeurt vaak ook nog onder de bescherming van het Israëlische leger.

Eeuwige, wij bidden U om hoop te midden van de hopeloosheid. Geef ons moed om door te gaan en te blijven zoeken naar een glimpje licht in deze duisternis. Wij danken U voor alle mensen die solidair zijn met mensen die aan de rand van de samenleving leven.
Wij bidden U voor een snel herstel van de vredesactivisten en voor het ontwaken van het geweten van de Israëlische kolonisten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bangladesh, Bhutan en Nepal.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.