Wave of Prayer 19 april 2018

Zoals elke week vindt u op onze website een vertaling van de gebeden die tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem werden uitgesproken. Ze geven een goed beeld van de noden en zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap. Als het u past, kunt u ze meebidden als vorm van solidariteit.


Sinds de protesten van de Grote Mars tot Terugkeer, die begon op 30 maart in Gaza zijn 36 Palestijnen omgekomen en meer dan 2000 mensen gewond geraakt; dit alles uitgevoerd door het Israëlische bezettingsleger.

Eeuwige, wij zeggen U dank voor het Palestijnse volk. Wij zijn ook bedroefd om diegenen die het leven verloren hebben toen ze juist hun leven in de waagschaal stelden tegen de onderdrukking. Wij bidden voor hen die vertrouwen hebben. ‘Dan zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.’ (Maleachi 3, 20)

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen zaterdag werden vier Palestijnen gedood  en anderen gewond na een Israëlische aanval op een riksja in Rafah, in het zuiden van de Gaza strip. Haaretz, een goed geïnformeerde en gedocumenteerde krant, en de Israëlische nieuws website, deden er verslag van en zeiden ’dat het Israëlische leger een onderzoek heeft gestart naar de mogelijkheid dat dit schietincident misschien een werk incident was’. Dit incident- ongeluk- brengt het doden tal in Gaza tot 37 mensen, sinds de protesten 30 maart begonnen.
Eeuwige, het Israëlische leger gaat maar door om op Palestijnen te schieten.
Wij bidden U met aandrang dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting en dat de rechten van de Palestijnen volledig in ere hersteld worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen maandag hebben Israëlische troepen laat in de avond in het district Hebron  in de regio van de westelijke Jordaan oever, een Palestijnse basisschool vernietigd. Hierdoor hebben de 42 leerlingen geen plek meer om naar school te gaan. De school was juist op 26 maart open gegaan samen met zes andere scholen in de omgeving. Deze zijn gebouwd om kinderen in kwetsbare gemeenschappen te verzekeren van onderwijs.  Ondanks deze verwoesting kwamen de kinderen de volgende dag weer naar school en de onderwijzers gaven les op de puinhopen van wat er was overgebleven en dat ook nog in de regen!
Eeuwige, wij bidden voor onze leerlingen en de scholen die alsmaar aangevallen worden door de Israëlische bezettingstroepen. Lieve God, sterk ons en help ons het recht dat ieder kind heeft op onderwijs, waar te maken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Vrienden van Sabeel uit Noord-America doen mee aan ‘witness’ bezoek naar Palestina en Israël, georganiseerd van 13 tot de 22e april. Het thema is Geweldloos verzet en Palestijnse bevrijdings theologie.
Het geeft hen een unieke mogelijkheid om zelf te zien hoe Palestijnen moeten leven onder bezetting.
Eeuwige, wij bidden om een verrijkend en vruchtbaar bezoek, waarbij de deelnemers uit de eerste hand ervaren hoe de situatie daar ter plaatse is. Wij vragen U ook dat zij naar huis terugkeren met een grote wens opnieuw te werken aan vrede en recht  in Palestina.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op zaterdag werden drie regerings plekken in ons naburig land Syrië door de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Frankrijk gebombardeerd. Dit alles, zo wordt gezegd als antwoord op de mogelijke gif gas aanval op de stad Douma, waarbij tientallen Syriërs werden gedood.  Rusland heeft deze nieuwe aanval sterk afgekeurd en waarschuwde voor niet gespecificeerde gevolgen. Dit alles veroorzaakt grote paniek in die omgeving en men is bang dat dit tot escalatie van geweld zal bijdragen.
Eeuwige, wij bidden voor de bevolking van Syrië die ten prooi valt aan onvoorstelbaar geweld. Wij verontschuldigen ons dat wij niet voldoende gedaan hebben om vrede te promoten in Syrië. Wij denken aan de families die rouwen om diegenen gedood zijn of gewond geraakt en voor allen die vluchteling zijn geworden als resultaat van dit conflict.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Jarah al-Hawamdeh is een Palestijnse vluchteling die in Jordanië woont. Hij verloor een van zijn benen als gevolg van kanker. Hij is vast besloten de top van de Mount Everest te bereiken en om zo ook geld binnen te halen voor een school voor hulpbehoevenden. Deze school,- de Al –Jufe school is gelegen in Jordanië en wordt geleid door een speciaal onderdeel van de Verenigde Naties en geeft werk ondersteuning voor Palestijnse vluchtelingen. De UNRWA is onlangs erg gekort in het budget dat voor deze hulp nodig is. Dit alles nadat de regering van Trump in het begin van dit jaar dit had aangekondigd. Jaray is de beklimming al begonnen! Op krukken.
Eeuwige, wij zeggen U dank voor de onverschrokken veerkracht van de Palestijnen. Wij bidden om de veiligheid van Jarah tijdens zijn beklimming. Wij vragen U dat iedere stap die hij zet op die berg, de ogen van de internationale gemeenschap geopend zullen worden. Dit alles om de zaak ‘Palestijns vluchteling’ te zijn nog eens voor het voetlicht te brengen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor landen Belarus, Moldavië, Rusland en de Oekraïne.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.