Wave of Prayer 19 december 2019

De Wave of Prayer van 19 december 2019.

Meer dan 2000 Palestijnen verzamelden zich op verschillende plekken langs de Gaza strook om mee te doen aan de wekelijkse Grote Mars tot Terugkeer. Het Palestijnse Ministerie van Gezondheid rapporteerde dat er door het leger op vijf Palestijnen geschoten was, over de grens barrière heen. Een van deze vijf werd gewond in het hoofd en heeft een ernstig letsel opgelopen. Vier anderen zijn beschoten met stalen kogels omkleed met rubber. Daarnaast zijn velen onwel geworden door traangas.
Eeuwige, wij komen tot U om onze angsten en vrees voor U neer te leggen en wij vragen U dat U onze harten wilt leiden met uw vrede die alle begrip te boven gaat. Wij vragen dat allen in Gaza op vreedzame wijze protesteren en dat anderen begeleid worden in hun groot verdriet door geweldloze methoden te gebruiken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op het werk van Military Court Watch (MCW). MCW is een vrijwilligers organisatie die de behandeling van kinderen die in het militaire systeem van de rechtbank zijn ondergebracht, monitort. Ieder jaar worden honderden kinderen gevangen genomen en vervolgd  in de militaire rechtbanken.
Eeuwige, ‘Laat de kinderen tot mij komen’, zo staat geschreven in Lucas 18,16. Zo sprak Jezus tot zijn leerlingen en prentte hen dat in toen zij probeerden de kinderen van Jezus weg te houden. Wij bidden U, Eeuwige God, zo bewogen met hen, dat er gekeken wordt naar deze Palestijnse kinderen die op de Westelijke Jordaanoever door de Israëlische troepen onrechtmatig behandeld worden. Wij bidden voor allen die met grote inzet hen proberen te ondersteunen en te beschermen en vragen U dat het Israëlische  rechtssysteem ontmanteld wordt. Het heeft immers een verwoestend effect op de gemeenschappen in Palestina.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op donderdag 12 december hebben de Israëlisch autoriteiten besloten dat christenen die in de Gaza strip wonen geen permissie krijgen om de heilige plaatsen op de Westelijke Jordaanoever, Oost Jeruzalem en Israël tijdens de kerstdagen te mogen bezoeken. Alleen mannen boven de 45 jaar krijgen een vergunning en mogen via Jordanië, naar het buitenland.
Eeuwige, wij bidden samen met onze broeders en zusters in Christus nu zij wegen zoeken om de beslissing van de Israëlische regering te negeren. Het gevolg hiervan is dat zij belemmerd worden om hun familie te bezoeken en het feest van Kerstmis te vieren in Israël, op de Westelijke Jordaanoever of in Oost Jeruzalem.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Vorige week heeft de hoge Arabische Monitor commissie een strategisch plan bedacht om het geweld dat plaatsvindt binnen de Arabische gemeenschap in Israël aan te pakken. Het plan erkent dat de sociale verandering die binnen deze gemeenschap plaatsvindt gedurende een lange periode tijdens de opeenvolgende Israëlische regeringen, is verwaarloosd. Dit plan vraagt aan lokale overheden om prioriteiten te stellen bij het opstellen van sociale programma’s , maar ook politie activiteiten te reactiveren als het gaat om het beteugelen van criminele organisaties.
Eeuwige, wij danken U voor de inspanningen van de Arabische leiders om een einde te maken aan het geweld en de instabiliteit in hun gemeenschappen. Wij vragen dat er fondsen beschikbaar worden gemaakt om hun plannen te implementeren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het vrouwen karate team van Gaza, onder leiding van Has er Rai heeft tot ieders grote vreugde succes geboekt. Ze hebben zeer fanaat zich gehouden aan de trainings schema’s en denken zich te kunnen meten op internationaal niveau. Máár hiervoor moeten zij de restricties in acht nemen die zij opgelegd krijgen om Gaza te verlaten en de grote vraag is of dat lukt.
Eeuwige, wij bidden voor de sport mannen en vrouwen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever die op het hoogste niveau zich willen kwalificeren. Wij bidden voor hun vastberadenheid om ‘het reizen’ naar het buitenland voor elkaar te krijgen. Wij vragen U hartstochtelijk dat alle obstakels hiervoor zullen worden verwijderd.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Vrienden van Sabeel uit Noord Amerika (FOSNA) en Black4Palestine hebben een partnership gesloten om in de zwarte gemeenschap mensen te laten zien en ervaren, hoe betrokken te worden bij het Palestijnse project dat zich inzet voor vrijheid en gerechtigheid. Zij nodigen daartoe zowel zwarte voorgangers, zwarte christenen, als leden van de zwarte gemeenschap uit en iedereen die het statement ondersteunt om Israëlische apartheid te beëindigen en de Palestijnse verlangens en eisen voor gerechtigheid te helpen ondersteunen.
Eeuwige, wij bidden dat dit initiatief tot samenwerking, gemeenschappen bij elkaar zal brengen door het uitwisselen van ervaringen en aan elkaar verhalen te vertellen. Wij vragen U dat de Zwarte Kerk een daadwerkelijke handreiking mag zijn om het onrecht in Palestina te beëindigen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Eeuwige,  wij danken U voor allen die op zaterdag 14 december genodigd waren aan het kerst diner deel te nemen. Wij bidden dat de vriendschappen die daar zijn ontstaan of opnieuw verdiept, veel vrucht zullen dragen voor het  komende jaar.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij de landen China, Hong Kong en Macan.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.