Wave of Prayer 19 januari 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag zijn uitgesproken tijdens de wekelijkse viering het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem . Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Paus Franciscus en de Palestijnse president Mahmoud Abbas hebben elkaar  afgelopen zaterdag ontmoet om in Vaticaanstad een Palestijnse ambassade te openen. Issa Kassissie , de Palestijnse ambassadeur van de heilige stad, noemde dit moment een belangrijk succes voor de Palestijnse gemeenschap.

 

Eeuwige, wij zeggen U dank voor de wereldleiders, die ons land en onze rechten erkennen, ook al leven we onder militaire bezetting. Wij bidden U dat er nog meer moedige stappen genomen mogen worden door diegenen in de wereld die beslissingen nemen en die zullen leiden tot onze onafhankelijkheid. Onze vrijheid is onontkoombaar en hiervan zijn wij overtuigd.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Evangelisch Lutherse Kerk in Jordanië en in het Heilige Land (ELCJHL) hebben Rev. Ibrahim Azar, pastor van  de Evangelische Lutherse Verrijzenis kerk in Jeruzalem, gekozen tot bisschop van deze kerk. De ELCJHL is een van  de Lutherse kerken die tot de Lutherse Wereld Federatie behoren en deze telt ongeveer 3000 lokale leden.

Eeuwige, wij danken U voor het werk van bisschop Dr. Munib A. Younan en zijn lange staat van dienst voor de Evangelische kerk in het bijzonder, maar ook voor alles wat hij voor het Palestijnse volk heeft gedaan. Wij gedenken ook de nieuwe bisschop Rev. Abrahim Azar in onze gebeden, nu hij zijn nieuwe functie ter hand neemt. Dat uw Geest hem mag sterken en dat hij een eenvoudige, liefdevolle een eerlijke herder mag blijven zoals wij hem kennen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Duizenden Arabische inwoners in Israël gingen afgelopen vrijdag naar Kalansuwa, een Arabisch  stadje, om te protesteren tegen het vernietigen van 11 huizen met Israëlische bulldozers. 11 families werden op die woensdag op straat gezet, waar het bitter koud was. Deze huizen vernietiging van vorige week was een van  de grootste vernietigingsoperaties sinds jaren.

Eeuwige, wij sluiten ons in gebed aan bij diegenen die protesteerden. Wij bidden U dat Israël een democratisch land mag worden, een land voor alle inwoners, een land dat bouwvergunningen uitgeeft aan iedereen wat zijn/haar etniciteit of godsdienst ook is.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op zondag opdende de Israëlische strijdkrachten het vuur richting een plek ten oosten van Rafah in de zuidelijke strip van Gaza. Het Israëlische leger eiste het bombardement op omdat Israëlische infanterie troepen vanaf de Palestijnse kant onder vuur kwamen te staan, vlakbij de grens met Gaza.

Eeuwige, God van recht en erbarmen, wij bidden U dat het staakt het vuren  tussen Israël en Gaza stand zal houden en bloedvergieten voorkomen zal worden. Wij denken aan de mensen in Gaza, in het bijzonder aan de kinderen. Wij vragen U dat er toch een einde komt aan de nu tienjarige bezetting van Gaza en de duivelse militaire bezetting.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van kerken bidden wij U voor de landen Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedië-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Yemen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

(afbeelding: Arabische tekst van het Onzevader in de Paternosterkerk in Jeruzalem.)

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.