Wave of Prayer 19 mei 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

**De afgelopen week hebben 25 vrienden van de Internationale vrienden van Sabeel deelgenomen aan de Witness Visit. Voor sommigen was het de eerste keer dat zij een bezoek brachten aan Palestina-Israël. Voor anderen was het de zoveelste keer dat zij dit land bezochten. Voor allen werden de ogen geopend en harten gebroken door wat zij gezien en gehoord hebben. Zij vroegen ons hun zorgen te delen met allen die deze week de Wave of Prayer ontvangen.

Sommigen waren ontroerd door de persoonlijke verhalen.

Gebed
Eeuwige wij brengen voor uw aanschijn de volgende mensen:
Imad Abu Shamsieh en zijn familie , die aangevallen zijn doordat zij een video maakte van een jongeman die neergeschoten werd door een IDF soldaat in Hebron.
Abed die een winkel heeft in de Oude Stad van Hebron en een van de enigen wiens winkel nog open is.
Bassam en zijn vrouw en drie kinderen Sham, Amir en Lamar die in het vluchtelingen kamp Al Aroub wonen;
Ahmed een jonge jongen in Hebron die onlangs zijn vader heeft verloren en nu de kostwinner is van de familie.
Hedy Epstein, 91 jaar oud die haar familie in de Holocaust verloor en zelf voelt dat zij binnenkort dood zal gaan. Hedy nam deel aan twee Gaza flotilla’s en is van haar familie verwijderd vanwege haar pro Palestijnse getuigenis.
Voor al deze mensen bidden wij:
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.

Sommigen waren ontroerd door hun bezoek aan het vluchtelingen kamp.

Gebed
Eeuwige , wij weten van uw liefde en bezorgdheid voor alle mensen die lijden. Wij vragen in het bijzonder uw hulp voor mensen die hun huizen hebben verloren en hun hele Palestijnse manier van leven niet meer kunnen uitdragen.
Wij bidden ook voor alle vluchtelingen over de gehele wereld. Wij vragen U dat de leefomstandigheden in het vluchtelingenkamp schoon en gezond zijn. Dat er voortdurende kansen mogelijk zijn voor onderwijs, opvoeding en het ontvangen van dagelijks voedsel.
Maar wij bidden U in het bijzonder dat zij ooit op een dag terug mogen keren naar hun huizen en hun land dat zij moesten verlaten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sommigen waren ontroerd door het verschrikkelijke onrecht dat zij hebben aangetroffen.
Gebed
Eeuwige, wij bidden voor allen die hun land zijn kwijtgeraakt en die hun uiterste best doen hun huizen en hun middelen om te bestaan kostwinning te kunnen behouden.
Wij denken hierbij aan de Bedoeïenen in de Negev woestijn wiens dorpen zijn verwoest; of aan de Nassar familie van de Tent of Nations waar wij de Palestijnse standvastigheid,-Sumud- hebben aangetroffen. De vastberaden hoop om niet op te geven. Of families die in Oost-Jeruzalem en op de Westbank wonen wiens huizen verwoest zijn en hun leven kapot gemaakt.
Wij vragen U dat er aan deze handelswijze die volslagen onrechtmatig is, een einde zal komen en dat vrede zal geschieden in dit land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gebed
Eeuwige, wij vragen om uw Geest van gerechtigheid en liefde voor de deelnemers die meedoen aan de Internationale Methodisten conferentie die gehouden wordt in Portland, Oregeon van 10 tot 20 mei. Daar worden vele besluiten genomen inclusief zaken die te maken hebben met onrecht gerelateerd aan Israël en Palestina.
Dat er ondanks de verschillen van denken die er zijn, de liefde tot U en de naaste behouden blijft.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gebed
Eeuwige, wij danken u voor al het werk dat gedaan wordt door Sabeel Nazareth: voor hun onlangs gehouden programma voor vrouwen dat te maken had met de verklaringen van ooggetuigen van de Nakba en voor hun voortdurende contact met groepen over de gehele wereld.
Wij vragen ook uw zegen over de op vrijdag gehouden jaarlijkse bijeenkomst van voorgangers en hun echtgenotes in het Internationale Marie Nazareth centrum in Nazareth die gesponsord wordt door Sabeel Jeruzalem.
Dit biedt een gelegenheid voor de voorgangers en hun echtgenotes om paas groeten uit te wisselen en contact te zoeken met Rev. Naim Ateek nu hij plannen voor de toekomst van Sabeel met hen wil delen.
Wij bidden U dat dit een tijd van vernieuwing en bemoediging mag zijn voor allen die deelnemen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Kenia en Tanzania.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.