Wave of Prayer 19 november 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De afgelopen week werd Parijs door duisternis overvallen. 130 mensen zijn zinloos om het leven gebracht door verschillende aanvallen georkestreerd door ISIS. De wereld verenigde zich in woede uitbarstingen en er klonk een roep over de hele wereld: ‘Wij zijn allen Parijzenaars.’

Eeuwige, God van erbarmen en liefde, wij roepen tot U met de woorden: ‘er is overal zoveel leed’. Leed in Beiroet nadat 43 mensen zijn gedood. Leed in Syrië, leed in Afrika, leed in Afghanistan en leed in Palestina. En de lijst met plaatsnamen gaat maar door en door. Eeuwige, geef ons de wil en de moed om uw licht te zijn in deze uiterst pijnlijke wereld en laat ons niet rusten totdat compassie, waardigheid en de heiligheid van ieder mensenkind wordt geëerd en in praktijk gebracht.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Dichter bij huis zien we het geweld dagelijks op ons afkomen. Sinds 1 oktober zijn er meer dan 7000 Palestijnen gewond geraakt en 83 mensen gedood. De laatste doden en gewonden zijn Laith Assad Munastra, 21 jaar oud en AhmadAbu al-Aish, 28 jaar oud, gedood ‘s morgens vroeg door Israëlische legereenheden. Dat gebeurde in het Qalandya vluchtelingen kamp in Ramallah toen iemand verdacht was en wiens huis daarna tot de grond gelijk werd gemaakt.

Eeuwige, God van erbarmen en liefde, wij roepen tot U met de woorden van de psalmist: ‘Hoe lang nog?’ Hoe lang zal het geweld maar doorgaan, hoe lang zullen mensen nog moeten lijden onder het verlies van familie, vrienden en huizen? Hoe lang nog zullen families en buurten lijden onder de collectieve straf van het verwoesten van huizen die de onschuldigen treft? En terwijl we tot U roepen herinneren wij ons uw liefde en trouw. Dat die herinnering ons hoop geeft met de gedachte dat ooit, op een dag uw vrede en gerechtigheid gevestigd zal worden in dit land.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van erbarmen en liefde, nu angst en haat wereldwijd aan de orde van de dag zijn en dit gelijk gelieerd is aan de Moslim gemeenschappen, zijn wij dank verschuldigd aan Sabeel en de Al-Liqa Centra die samen een solidariteits bezoek organiseren aan de Al Aqsa Moskee voor zowel christelijke als Moslim voorgangers. Wij bidden U dat dit bezoek niet opzettelijk gehinderd wordt door agressieve kolonisten en dat de Moslim gemeenschap de volledige vrijheid zal hebben om te bidden en te aanbidden op deze heilige plaats. Wij vragen U ook dat deze vorm van broederschap tussen de beide geloven een getuigenis zal afgeven aan de hele wereld.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van erbarmen en liefde, wij bidden U voor de predikanten en hun echtgenoten/echtgenotes die deelnemen aan een retraite van 24-26 november in Haifa. Wij vragen U dat zij met hun familie verfrist en geïnspireerd worden, als zij samen deze retraite doormaken.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Kameroen, de Centrale Afrikaanse Republiek en Equatoriaal Guinee.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.