Wave of Prayer 19 november 2020

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Deze week richt Kumi Now zich op het werk van het Mennonite Palestine Israel Network (Menno PIN) een organisatie om bewustwording te vragen voor de afbraak van huizen in de bezette Palestijnse gebieden. Op het toppunt van de Covid-19 pandemie was er een piek in het aantal door de Israëlische autoriteiten plat gebulldozerde Palestijnse huizen.  In 2020 heeft Israël tot nu toe 700 gebouwen plat gelegd met als resultaat dat 869 Palestijnen hun behuizing op de West Bank verloren en dit is , zoals de UN opmerkte na de vernieling van het Bedoeïnendorp Khirbel Humsa op 4 november,  “de grootste vernieling van Palestijnse huizen in 10 jaar “. Toen werden 73 mensen dakloos, waarvan 41 kinderen.

Eeuwige, wij bidden dat het Israëlische gouvernement de politiek van massale vernietiging van Palestijnse huizen stopt. Wij hopen dat Israël, als bezettingsmacht, zich houdt aan haar verplichtingen onder internationale wetgeving, die houden in: bescherming van de burgerbevolking, het niet verplaatsen van de bevolking en respect voor privé bezittingen. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op dinsdag 10 november stierf Saeb Erekat, de belangrijkste Palestijnse onderhandelaar, aan het corona-virus. Hij was herstellend van een longtransplantatie toen hij met het virus werd besmet. Op de West Bank werd drie dagen rouw voor hem in acht genomen als dank voor zijn vele jaren van onderhandelingen voor een rechtvaardige vrede voor de Palestijnen.

Eeuwige, wij bidden voor de familie en de vrienden van Saeb Erekat in hun rouw over zijn dood. Wij bidden dat nieuwe  onderhandelaars zich zullen melden in de Palestijns gemeenschap die zich laten inspireren door Saebs  vasthoudendheid en dat ze zich onvermoeibaar zullen inzetten voor het beëindigen van de bezetting van de Palestijnse gebieden.  Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

De Israëlische autoriteiten gaan  beginnen met graafwerk in het bezette Oost Jeruzalem als voorbereiding voor de bouw van een kabelbaan om toeristen naar de heilige plaatsen te vervoeren.  Tegen dit project  zijn zowel de  Israëlische, als de Palestijnse bevolking en  internationale organisaties gekant. Dit  zou het landschap van  de Old City van Jeruzalem veranderen en vindt plaats  in een omgeving waar de Palestijnen de meerderheid vormen.  De Israëlische aanwezigheid  zou de buurt veranderen. Verscheidene gevestigde Palestijnse families zijn al door een kolonisten- groep, Elad genaamd, gedwongen het gebied te verlaten. Elad  is de manager van “City of David”, het archeologisch park in Jeruzalem.

Eeuwige, wij blijven bidden dat de stad Jerusalem  in vrede bewoond wordt door Israëliërs, Palestijnen en mensen van overal er wereld. Wij bidden dat pogingen de Palestijnse aanwezigheid in de stad uit te wissen worden gedwarsboomd.  Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Asma Mustafa, een lerares Engels van de Halima Al Saadia Meisjessschool in noord Gaza heeft de Global Teacher Award van het jaar 2020 gewonnen. Zij won deze prijs van het AKS Educational Award in India.  Asma werd als kandidaat voorgedragen  in de strijd voor  wereldwijde erkenning  van het hoge onderwijs-niveau dat bereikt is in Gaza.

Eeuwige, wij danken U voor de roeping en de toewijding van onderwijs- mensen zoals Asma die hard werken om hun leerlingen te helpen effectiever te leren. Zulke begaafde leraren inspireren hun studenten om harder te werken en goede resultaten te bereiken zelfs in een omgeving van armoede en ontbering. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Maandag, 9 november, moest het United Nations’ Agency for Palestine (UNRWA) de staf mededelen dat zij  niet in staat waren deze maand salaris te betalen. Het agentschap zorgt voor onderwijs, hulp en ondersteuning voor ongeveer 5,7 miljoen vluchtelingen.  Het agentschap is zwaar getroffen door het inkrimpen van  fondsen uit de VS en van andere donoren.

Eeuwige, U bent onze kracht in bange tijden (Ps37:39). Wij leggen deze crisis in de UNWRA aan U voor en bidden dat zelfs in deze uiterste nood de internationale fondsen naar voren zullen komen met donaties om miljoenen mensen te behoeden voor armoede en ontbering. Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

Het Palestijnse Nieuws en Informatie Agentschap (WAFA) maakte op zondag 9 november een rapport bekend met details over de 17 overtredingen die Israëlische machthebbers in de maand oktober hebben begaan tegen journalisten en media. Journalisten zijn beschoten, geslagen en aan traangas bloot gesteld, sommigen werden gearresteerd en van anderen werd de perskaart ingetrokken.

Eeuwige, U verblijdt zich over de waarheid en niet over het kwaad (1Cor.13:6).Wij bidden voor de journalisten die in de bezette Palestijnse gebieden werken en die bereid zijn hun leven te wagen met het rapporteren van de waarheid over het kwaad dat geschiedt onder de Israëlische bezetting.  Wij blijven vragen om de ontmanteling van de Israëlische bezetting. Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

Maher Al-Akhras heeft er in toegestemd zijn hongerstaking te beëindigen en wordt nu in het ziekenhuis behandeld. De Israëlische autoriteiten hebben zijn het huidige administratieve opsluitings- bevel ingetrokken en zullen hem op 26 november vrijlaten.

Eeuwige, wij danken U voor het einde aan Maher’s detentie en bidden dat hij weer gezond mag worden na zijn lange en pijnlijke hongerstaking.  Wij bidden dat de Israëlische autoriteiten stoppen met het opsluiten van Palestijnen zonder een beschuldiging, rechtszaak of een daaruit volgend proces. Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

Wij sluiten ons bij de Wereldraad van Kerken in hun gebeden voor Oost-Timor, Indonesië en de Filipijnen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.