Wave of Prayer 2 april 2015

Er ligt een ‘bijna’ akkoord op tafel tussen Iran en de zes wereldmachten betreffende het nucleaire programma van Iran.

Eeuwige, God van bevrijding en genade, wij bidden U dat er een akkoord gesloten zal worden en dat het resultaat de stabiliteit zal bevorderen in de gehele wereld, maar met name in de regio het Midden-Oosten. Een regio waar zoveel conflicten zijn, waar zoveel geweld, zoveel armoede en onderdrukking is.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Palestijnen herdachten afgelopen maandag ‘de dag van het land’, een dag waarop zij protesteerden tegen de voortdurende en uit de hand lopende in beslag name van Palestijns land door Israel.

Op zondag arriveerden zo’n 100 mensen bij de woning van de Israëlische President van Reuven Rivlin in Jeruzalem. Het was de laatste halteplaats van de mars die georganiseerd was voor de rechten van de Bedoeïenen.

Eeuwige, God van bevrijding en recht, wij bidden U dat de Israëlische leiders hun roep zullen horen en de in hun ogen ‘onofficiële’ Bedoeïene dorpen in de Negev woestijn zullen erkennen. Dat zij toch de plannen van de Israëlische regering intrekken om 100.000 inheemse inwoners uit die streek naar elders te verplaatsen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Dit afgelopen weekend kwamen duizenden Palestijnse christenen bijeen tijdens de Palmzondag optocht om een andere ‘mars’ te gedenken: Christus’ triomfantelijke intocht te Jeruzalem.

Eeuwige, God van bevrijding en recht, ofschoon vele Palestijnen van Israel geen toegang kregen om Jeruzalem te bezoeken en voortdurend te lijden hebben onder de bezetting door Israel, bidden wij U dat zij desondanks vreugde zullen ondervinden vanwege het verbond waarin zij door Christus worden binnengeleid, een verbond gestoeld op recht voor de onderdrukten.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gedurende deze Goede Week zijn christenen in Palestina en over de gehele wereld bezig om zich voor te bereiden op Pasen.

Eeuwige, genadevolle God, zegen, zo vragen wij U, deze vieringen en festiviteiten. Dat zij ieder helpt om het offer van Christus te gedenken en dat zij hoop op de toekomst ervaren, vanwege zijn verrijzenis.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Brunei, Maleisië en Singapore.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.