Wave of Prayer 2 augustus 2018

Elke week wordt er op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem een viering gehouden. De gebeden die dan worden uitgesproken gaan als een Wave of Prayer de wereld rond. Ze geven een goed beeld van de zorgen en de kracht van de Palestijnse christelijke gemeenschap.

De protesten aangaande de Grote Mars tot Terugkeer gaat nu al de 18de week in. Daarin roepen de Palestijnen om het recht te mogen terugkeren naar hun thuisland.

Eeuwige, wij bidden om de veiligheid van hen die protesteren en voor hen die doorgaan op geweldloze wijze hun eisen kenbaar te maken. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Arkan Thaer Mizhar, een vijftien jarige Palestijns jongen werd op maandag 23 juli door het Israëlische leger in het Dheisheh vluchtelingenkamp in Bethlehem gedood. Er vielen ook gewondentoen de Israëlische soldaten ‘s nachts arrestaties verrichtten nadat er flinke rellen waren uitgebroken, waarop de soldaten gericht schoten op hen die protesteerden.

Eeuwige wij denken aan de familie van Arkan nu zij rouwen om het verlies van hun zoon. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op woensdag 25 juli werden in Gaza drie Palestijnen door Israëlische luchtaanvallen gedood. Een vierde persoon werd zeer ernstig gewond. De aanval gebeurde nadat een staakt het vuren, tot stand gekomen door de U.N. en Egypte. Dit bestand was bedoeld om een einde te maken aan aan een eerdere golf van aanvallen gericht op deze toch al belegerde enclave.

Eeuwige, wij blijven uiterst verdrietig om al het geweld dat in Gaza plaatsvindt. Wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische militaire bezetting. Dat de Palestijnse vluchtelingen ooit mogen terugkeren naar hun thuisland.Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week heeft de Israëlische regering gesteund door militaire personeel zijn ‘macht’ gebruikt om in verschillende bedoeïenen gemeenschappen schade aan te richten; een belangrijke stuk waterleiding in het dorp Ras al Ahmar in het noorden van de Jordaan vallei werd beschadigd.Op 25 juli werden een kinderopvang, een vrouwen centrum in Jabal al-Baba, een Bedoeïenen gemeenschap in het oostelijke gedeelte van Jeruzalem op de westelijke Jordaanoever vernield. Op vrijdag 27 juli vernielden Israëlische bulldozers voor de 131 ste keer het dorp al-Araqib in de Negev woestijn in Zuid Israël.

Eeuwige, wij bidden dat diegenen die in Israël gezag uitoefenen en toch doorgaan gemeenschappen met de grond gelijk te maken en hen hun belangrijke middelen tot bestaan ontnemen, zoals een dak boven hun hoofd, water en land.Wij roepen tot U en vragen U hen de ogen te openen om de onmenselijkheid van deze acties in te zien. ‘En laat ons in herinnering brengen dat de hoop die U ons schenkt ons niet zal worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.’ (Romeinen,5,5) Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op zondag de 22 juli werden meer dan duizend kolonisten toegelaten tot de compound van de Al-Aqsa moskee. dit alles onder bescherming van de Israëlische politie. 

Eeuwige, wij bidden voor hen die bezig zijn woede en geweld te provoceren.Dat hun harten een ommekeer mogen ervaren en op zoek gaan naar vrede.Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Palestijnse activist en schrijver Lama Khater is op zeer harde en agressieve wijze ondervraagd in Ashkelon, een Israëlische gevangenis. Israëlische soldaten arresteerden hem ‘s morgens vroeg op dinsdag de 24 ste juli in de stad Khalil. Dit alles gebeurde in het bijzijn van zijn vijf kinderen.

Eeuwige, wij denken aan allen die moedig hardop durven spreken als het gaat om recht, zelfs als het hen veel van zichzelf vraagt. Wij denken aan de gebeden van Petrus en Johannes na hun gevangenschap omdat zij het evangelie verkondigden: ‘Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dierbaren in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken.’ (Handelingen 4,29)Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De UN vertegenwoordiging voor Palestijnse vluchtelingen gaat 260 banen op de Westelijke Jordaanoever en Gaza schrappen vanwege te weinig geld.  Dit is het gevolg van een veel betekende Amerikaanse korting op hun bijdrage aan de UNWRA. 

Eeuwige, Palestijnse vluchtelingen mogen nog steeds niet terugkeren naar hun thuisland, hun eigen huizen en nu staat ook hun noodzakelijk dagelijkse behoeften van bestaan onder druk. Wij bidden dat de leiders in de wereld  zich melden om ondersteuning en verlichting te brengen in ieders bestaan.Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het Israëlische leger heeft de activistenboot tegengehouden die probeerde Gaza te voorzien van medische hulp. Er waren 22 mensen aan boord uit 16 verschillende landen als protest tegen de al lang durende blokkade.

Eeuwige, wij danken U voor mensen die zich zorgen maken om mensen die onder bezetting leven. Wij zijn dankbaar voor hen die in het buitenland wonen en stem willen geven aan hen die onderdrukt worden. Dat zij op Uw kracht blijven vertrouwen ‘want U bent een burcht in tijden van nood. (Psalm 9,10)Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Ahed Tamini, een Palestijnse tiener die opgepakt werd vanwege het slaan van een Israëlische soldaat werd deze week met haar moeder vrij gelaten nadat zij 8 maanden in de gevangenis had gezeten.

Eeuwige,  wij denken aan alle politieke Palestijnse gevangenen in de Israëlische gevangenissen. Wij vragen om uw Geest om ons te begeleiden in het mobiliseren van vredestichters om hen die gevangen zitten te bevrijden en een einde te maken aan de bezetting.Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden we voor Republiek Congo, Gabon, Sao Tome en Principe.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.