Wave of Prayer 2 februari 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden zijn uitgesproken tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem.

Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Afgelopen vrijdag trof de president van de Verenigde Staten, Donald Trump 7 landen en vluchtelingen met een reis verbod, behalve als het ging om religieuze minderheden. Dit verbod lijkt misschien wel een stap voorwaarts om een nog groter verbod door te voeren.

Eeuwige, vluchtelingen kunnen nergens heen, hun huizen zijn gebombardeerd en er worden muren gebouwd om de mensen ze veilig ver weg te houden. God, wij bidden U voor onze landen in het Midden-Oosten die ons zorg baren. Dat zij vrede mogen ervaren zodat vluchtelingen terug naar huis kunnen. Wij bidden U ook dat de muren die in de VS geplaatst gaan worden en alle regels die nu gaan gelden, plus de export van wapens en conflicten die er zijn tot een einde komen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische minister president Benjamin Netanyahu is op zoek naar een parlementaire meerderheid om de niet toegestane Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever  te legaliseren. Deze nieuwe zet komt omdat Netanyahu een enorme diplomatieke duw in de rug krijgt van Trump die pro Israël gezind is. Alle Israëlische nederzettingen zijn legaal volgens het Internationale Recht, maar sommige Joodse buitenposten in het bezette Westelijke Jordaan gebied worden ook legaal geacht binnen de Israëlische wetgeving.

Eeuwige, het Israëlische leiderschap gaat alsmaar door het conflict te laten voortduren door de Internationale wetgeving te tarten, anders te interpreteren. Wij bidden U om wijsheid voor de leden van de Israëlische Knesset om dit verzoek te blokkeren. Wij bidden ook om moed voor de internationale gemeenschap om ons verzoek niet te laten verdwijnen in een lade. Wij zullen doorgaan te bidden voor vasthoudendheid van onze mensen, ons volk, als wij vrede zoeken die gebaseerd is op gerechtigheid.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De negentienjarige Mohammed Abu Khalifa werd in het Jenin vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever doorgeschoten door Israëlische soldaten. Vijf andere Palestijnen werden gewond nadat de schermutselingen escaleerden op het moment dat de Israëlische bezettingstroepen op zondagmorgen het kamp binnen kwamen.

Eeuwige, erbarm U over onze mensen, nu we alsmaar bezig zijn de slachtoffers van de Israëlische bezetting te begraven. Wij vragen U God, om de familie van Abu Khalifa te troosten die zoveel verdriet hebben vanwege het verlies van hun geliefde zoon. Wij bidden U dat er een einde komt aan de bezetting die langzamerhand onze kinderen begint te beschadigen en de menselijkheid van onze tegenstanders te verteren.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De gemeente van Israëlisch Jeruzalem heeft vergunningen vrijgegeven om tenminste 566 nieuwe illegale bouweenheden te construeren in bezet Oost-Jeruzalem, nadat de plannen even opgehouden waren totdat Donald Trump beëdigd werd.

Eeuwige, door de hebzucht van de Israëlische regering wordt steeds meer land ingenomen en worden onze mensen alsmaar verplaatst. Verlicht ons God, zo vragen wij U, zodat  wij wegen vinden om de ogen van onze buren te openen om te zeggen dat wij hier wonen en de mensen rechten geëerbiedigd moeten worden. Dat liefde haat mag trotseren en de machtigen zich buigen om uw wil te doen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Zes onschuldige mensen werden gedood en acht onschuldige mensen gewond na een schiet partij in een moskee in Quebec. De aanval vond plaats in het Islamitische culturele centrum in de stad Quebec. Dit ernstige incident wordt door de politie gezien als terroristische aanslag.

Eeuwige, wij bidden samen in solidariteit met de families van de slachtoffers en hopen op een snel herstel van diegenen die gewond zijn geraakt tijdens deze terroristische aanslag. Help ons om boosheid, angst en haat die steeds maar doorgaan zich alsmaar over de gehele wereld te verspreiden, van ons af te zetten. Dat wij niet tégen de ander, maar samen met de ander deze wereld gestalte geven.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Algerije, Libië, Marokko, de Westelijke Sahara en Tunesië

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

(afbeelding: Onze Vader in het Arabisch in de Paternoster- of Eleonakerk in Jeruzalem.)

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.