Wave of Prayer 2 januari 2020

Ook in 2020 stuurt Sabeel wekelijks gebeden de wereld rond als Wave of Prayer. Er is en blijft genoeg om voor te bidden in het (On)heilige Land.

39 Palestijnen waaronder 11 kinderen en een vrouw werden beschoten en zijn gewond geraakt door de Israëlische bezettingstroepen tijdens de 86 e Mars tot Terugkeer. Dit gebeurde langs de Oostelijke grens van Gaza op vrijdag 27 december 2019. Zij die protesteerden deden dat bijna allemaal op geweldloze wijze. De organisatie van deze protest marsen heeft echter besloten een halt toe roepen aan deze demonstraties en vanaf 30 maart 2020 deze slechts maandelijks te houden. De reden hiervan is dat er een groot aantal gewonden in de ziekenhuizen van Gaza liggen én vanwege de voortgang met de onderhandelingen die gehouden worden met de Israëlische administratie.
Eeuwige, wij blijven bidden voor allen die gewond zijn geraakt en gedood terwijl zij aan het demonstreren zijn voor een rechtmatige terugkeer naar hun eeuwenoude eigen grond. Wij bidden dat de voortgang in de onderhandelingen zal uitmonden in gerechtigheid en vrede voor iedereen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Kumi Now focust op het werk van de Evangelische Lutherse Kerk in Jordanië en in het heilige Land (ELCJHL) Deze kerk probeert Palestijnse christenen aan te moedigen om in het Heilige land te blijven, want velen van hen zijn geëmigreerd naar de diaspora. Het gebrek aan vrijheid en veiligheid dwingt christenen die onder Israëlische bezetting leven, het land te verlaten. De ELCJHL steunt 7 kerken en 4 Lutherse scholen, waar 3000 scholieren onderwijs krijgen. Zij geven les aan christenen en moslims die zij aan zij met elkaar onderwijs krijgen en zij hebben een strenge ethos als het gaat om tolerantie en het werken aan vrede.
Eeuwige, wij danken U voor de getuigenis van de Lutherse kerk en hun scholen in het Heilige land. Wij bidden voor de voorgangers en onderwijzers die tijdens hun werk vrede aan de orde stellen en gerechtigheid in het vaandel hebben als zij anderen dienen. God van vrede, wij bidden dat vrede als regen zal neerdalen in het heilige Land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Nu het nieuwe jaar nadert, blijft de politieke situatie in Palestina/Israël onzeker. Israëlische verkiezingen worden weer in het voorjaar gehouden met de hoop dat ook de Palestijnse Autoriteit binnenkort verkiezingen houdt. Velen hopen op verandering. Toch zijn de tekenen die een einde zullen maken aan de Israëlische bezetting minimaal en ver weg.
Eeuwige, wij roepen tot U en bidden voor hen die lijden onder de onderdrukking van de militaire bezetting in Palestina. Wij denken aan de vluchtelingen, de gevangenen, zij die niets bezitten en zij die leven zonder dak boven hun hoofd. Wij bidden dat de internationale makers van wetten er bij de Israëlische regering op aandringen om een verandering tot stand te brengen in het Heilige Land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Er is onlangs een griep epidemie in Israël uitgebroken. 11 mensen zijn hieraan overleden en bijna honderd anderen kwamen in het ziekenhuis terecht vanwege complicaties door dit griep virus.
Eeuwige, wij bidden voor de families die iemand vanwege deze griep golf hebben verloren.
Dat diegenen die in het ziekenhuis liggen snel beter worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Duizenden pelgrims gingen naar Bethlehem om op het grote plein en in de Geboorte kerk de kerstavond vieringen mee te maken. Het toeristen bureau schatte dat er ongeveer 15.000 pelgrims overnachtten in de hotels te Bethlehem.
Eeuwige, wij bidden voor al die mensen die in Bethlehem waren. Wij worden bemoedigd dat zoveel pelgrims naar Bethlehem zijn gekomen om de geboorteplaats van Jezus te bezoeken. Tegelijkertijd weten we dat de lokale bevolking gedwongen wordt hun geboorteplaats te verlaten nu de omstandigheden onder bezetting zo moeilijk zijn. Zij hebben te maken met de checkpoints, vergunningen, de MUUR, economisch zware tijden en intimidatie. Wij bidden voor onze broeders en zusters dat zij de hoop en vertrouwen in de Eeuwige gaande houden, maar ook de hoop dat mensen hen nabij zijn. Dit alles ondanks de pijn en de problemen waarmee zij te maken hebben.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Egypte, Israël, Jordanië, Libanon en Palestina.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.