Wave of Prayer 2 juli 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vanmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De Gaza flotilla, een boot waarop zo’n 20 internationale activisten zaten met aan boord vele goederen die gebruikt zouden worden voor humanitaire doeleinden, is afgelopen maandag in beslag genomen door de Israëlische leger en terug gesleept naar de haven.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij zijn dankbaar voor de geweldloze inspanningen van deze activisten om aan de wereld te laten zien dat de blokkade die door Israël in stand gehouden wordt, onrechtmatig is. Dit alles gebeurt om Gaza aan alle kanten te bedreigen, de adem te ontnemen om in leven te blijven. Wij vragen U met klem dat de blokkade ophoudt zodat de opbouw van Gaza kan beginnen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week hebben de autoriteiten toestemming gegeven om de volgende maand Khader Adnan, een Palestijn die in administratieve gevangenschap zit en op het randje van de dood verkeert, vrij te laten. Hij protesteerde vanwege het feit dat hij gevangen was genomen zonder enig aanklacht of proces. Hij ging in hongerstaking die 55 dagen heeft geduurd.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij bidden U dat zijn afnemende gezondheid niet allerlei lichamelijke en geestelijke spanningen zal veroorzaken, maar dat zijn gezondheid zal verbeteren. Wij bidden tot U dat zijn geweldloze protest tegen de administratieve gevangenschap aan de wereld laat zien laat hoe onrechtmatig deze wijze van behandelen is. God, er zijn nog zo’n 370 Palestijnse gevangenen die op deze wijze worden vastgehouden. Ontferm U over hen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vele mensen in het Midden-Oosten lijden op dit moment, maar er zijn op dit moment ook velen die onder moeilijke omstandigheden meedoen aan de heilige vastenmaand Ramadan.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij bidden U of het nu de niet te begrijpen oorlog is in Syrië, de verschrikkelijke aanvallen in Koeweit of Tunesië of de dodelijke hitte in Pakistan, wees begaan, zo vragen wij U, met uw mensen. Dat er toch, zo vragen wij U, vrede mag zijn in deze hele regio. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij bidden U, wees aanwezig bij de staf van Sabeel die doorgaan met hun werk voor gerechtigheid en vrede in Palestina. Zegen hen als zij bezig zijn programma’s en bijeenkomsten te plannen voor de komende tijd. Dat de voorbereiding van de Witness Visit in november van dit jaar goed mag verlopen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bolivia, Chili en Peru. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.