Wave of Prayer 2 juli 2020

In week 37 nodigde KUMI NOW iedereen uit die ooit had ingeschreven voor een online avond met Palestijnse muziek en poëzie. Volgende dinsdag, 7 juli, zal een speciale online bijeenkomst plaats vinden met als onderwerp Morally Responsible Investment with Sabeel. -Kairos UK. De avond begint om 6pm, Palestijnse tijd (details:http:/kuminow.com/online).

Goede God, wij danken U voor de rijke erfenis in Palestijnse muziek, poëzie en schilderkunst. Wij danken U voor de kunstenaars die deze erfenis levend houden door hun gaven te gebruiken ten behoeve van hun volk in deze moeilijke tijd.  Goede God, . . . hoor ons  gebed.

Er is een piek in het aantal Covid-19 infecties in Palestina, daarbij ook  gerekend de uitbraken in Nablus en Hebron. 195 nieuwe infecties werden op zondag 28 juni geregistreerd.  De opleving van het virus maakte een lock down in de hele West Ban noodzakelijk, inclusief een lock down van 2 dagen In Bethlehem waarbij alle  huwelijken verboden waren  en alle kerken en moskeeën op de  West Bank gesloten werden.

Heer,  wij vragen dat U wijsheid geeft aan allen die verantwoordelijkheid dragen deze uitbraak van  het coronavirus in de Palestijnse bezette gebieden te beperken. Wij bidden voor genezing van hen die zijn besmet. Hoor ons gebed, Heer!

Op woensdag. 23 juni zonden 1080 parlementariërs vanuit verschillende Europese landen een brief naar Europese overheden en leiders waarin zij de redenen voor hun oppositie tegen het plan van om de Israëlische regering het gebied op de West Bank te annexeren. Zij gaven uitdrukking aan hun vastberadenheid al hun diplomatieke invloed te zullen gebruiken om een blijvende en rechtvaardige oplossing van het probleem te stimuleren.

Goede Heer Jezus, wij smeken om Uw medelijden en zorg als U hoort over de Israëlische plannen om in het bezit te komen van de West Bank door bezetting en door het breken van internationale wetten. Wij bidden om een rechtvaardige en vredelievende oplossing van het conflict waarbij gelijke rechten voor zowel Palestijnen als Israëliërs worden gegarandeerd. Heer, in Uw goedheid verhoor ons gebed.

Ahmed Erekat, een jonge Palestijn werd op dinsdag 23 juni doodgeschoten bij een checkpoint nabij Bethlehem. Ze lieten hem liggen en hij bloedde dood terwijl Israëlisch soldaten geen doorgang verleenden aan medisch personeel van de Rode Halve maan die bij het geval aanwezig waren. Ahmed is een neef van de PLO Secretaris Generaal  Saeb Erekat. Hij zou over twee weken gaan trouwen. Hij was op weg om zijn moeder en zuster op te halen in een Beauty Parlor, zij waren daar vanwege t de voorbereidingen voor het huwelijk. Hij werd staande werd gehouden door de grens politie. De Israëlische Strijdmacht liet weten dat, voor zij begonnen te schieten, Ahmet  geprobeerd had  met zijn auto op een Border Policeman in te rijden.

 

Goede God, wij bidden voor de familie van Ahmed en in het bijzonder voor zijn bruid. Zij treuren over hun verlies. Wij bidden dat de Israëlische Veiligheidsdienst geen overbodig geweld gebruikt en dat internationale gerechtshoven hen verantwoordelijk houden voor de misdaden die zij begaan. Goede God, hoor onze gebeden.

Omar Yaghi, een baby van 8 maanden uit Gaza stierf op donderdag 18 juni. Een hartoperatie  moest met een maand worden uitgesteld in het Sheba Medical Centre in Israël omdat permissie om te reizen niet op tijd was gekomen. De Palestijnse Civil Affairs Committee (PCAC) die normaal  alle arrangementen voor gezinnen uit Gaza die Israëlische ziekenhuizenbezoeken heeft alle overeenkomsten  met Israël opgezegd als protest tegen de voorgestelde annexatie. Hoewel Physicians for Human Rights- Israel (PHRI) tussenbeide kwam om een andere operatie datum vast te stellen was voor Omar de wachttijd te lang en Omar stierf.

Goede God, wij bidden voor de familie  van Omar als zij een vreselijke verlies moeten gaan aanvaarden.  Wij bidden ook voor de honderden Palestijnse zieken die geen levensreddende behandelingen kunnen krijgen als resultaat van  de dreiging van de annexatie van grote delen van de bezette West Bank.  Heer , in Uw genade, verhoor onze gebeden.

Het District Court  heeft een laatste verzoek afgewezen van het Grieks Orthodoxe Patriarchaat om de verkoop van onroerend goed ,eigendom van de kerk in Oude stad,  te blokkeren.  Een omstreden verkoop-contract betreffende verkoop van de eigendommen werd in 2004 getekend met de Joodse kolonistengroep, Ateret Cohanim. Deze groep werkt er aan buurten in de Oude Stad en Oost Jerusalem te bevolken met Joods inwoners door eigendommen van niet-Joodse eigenaars   te kopen, dit geschiedt vaak via “holding companies”.

Heer God, wij bidden voor de Christelijke gemeenschap, speciaal voor de Grieks Orthodoxe en het verlies van verdere eigendommen en voor aanwezigheid in de stad Jerusalem. Wij bidden voor alle ledematen van het Lichaam van Christus die in het Heilige Land verblijven.  Wij danken U voor allen die blijven, zelfs als velen gedwongen werden te vertrekken. Heer in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij bidden voor de consecratie op 14 juni van Bisschop Hosam Naoum, gekozen Aartsbisschop van de Episcopaalse Diocees van Jerusalem.

We vieren ook de ordinatie van Rev.Rodny Said  als pastor van de Evangelical Lutheran Church van Jordanië en het Heilige Land.  Heer, wij bidden dat deze  beide mannen gezegend zijn en een zegen vormen in hun dienst en dat zij Uw voorbeeld volgen door de kerk te voeden en lief te hebben (Eph.5:29)

Wij stemmen in me het gebed van de Wereldraad van Kerken voor de landen Sudan, Zuid Sudan en Uganda,   Heer, verhoor onze gebeden..

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.