Wave of Prayer 2 mei 2019

Er is in Palestina en Israël altijd genoeg om voor te bidden. Sabeel Jeruzalem doet dat wekelijks tijdens een viering op haar kantoor. De vertaling van die gebeden gaan de wereld rond als een wave of prayer. De Nederlandse vertaling leest u hier.

Afgelopen vrijdag werd er langs de grens Israël-Gaza, en dit keer aan de oostkant van Gaza kant excessief geweld gebruikt tijdens de 56ste Grote Mars van de Terugkeer. Door toedoen van Israëlische soldaten werden 110 burgers gewond, waaronder 37 kinderen, 3 vrouwen, 4 gehandicapten en een journalist.
Eeuwige, wij bidden voor allen die gewond zijn geraakt tijdens deze protesten. Wij gaan door met onze gebeden opdat er uiteindelijk door onderhandelingen een rechtvaardige vrede zal komen en het recht verleend wordt aan vluchtelingen om terug te keren naar hun thuisland.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op het werk van MADA, het werk van het Palestijns centrum voor Ontwikkeling en Vrijheid. Palestijnse journalisten hebben voortdurend te maken met dreigingen van censuur en geweld. Het centrum van deze organisatie is in Ramallah gehuisvest, werkt hand in hand met journalisten in Palestijns grondgebied om door middel van de media vrijheid van spreken en expressie  te promoten en te beschermen.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van MADA en voor de bescherming en de bemoediging die deze organisatie biedt aan diegenen die op zoek zijn naar de waarheid, hoe verontrustend ook. God, U laat ons nadenken over de woorden uit de brief aan de Filippenzen 4,8: ‘Tenslotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.‘ Wij bidden dat de waarheid in Palestina niet door de Israëlische Autoriteiten verzwegen wordt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op 1 mei, morgen, de dag van de arbeid is in Palestina een vrije dag. Dagelijks moeten Palestijnse arbeiders uren wachten bij de checkpoints om in Israël voor een heel laag loon te kunnen werken. Onder het regime van de Israëlische vergunningenstelsel mogen Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever wonen alleen Israël binnen met een zeer moeilijk te verkrijgen vergunning.
Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnen die overvolle en lange wachttijden moeten ondergaan om te kunnen werken en hun gezinnen te onderhouden. Wij bidden dat er een einde komt aan dit inhumane vergunningen stelsel.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Zij die wetgeving maken hebben de Israëlische regering opgeroepen de Armeense genocide te erkennen. De dag van de herdenking is 27 april. Deze Armeense Genocide begon in 1915, toen tijdens het Ottomaanse Rijk, 1,5 miljoen Armeniërs werden gedood. Duizenden  Armeniërs sloegen op de vlucht naar Arabische landen en vestigden zich in verschillende plaatsen waaronder Jeruzalem. Dertig regeringen en parlementen hebben deze genocide erkend. Het is echter niet waarschijnlijk dat Israël hen zal volgen nu zij een sterke binding hebben met Azerbedjaan, dat in conflict is met Armenië.
Eeuwige, wij bidden voor onze Armeense broeders en zusters die in Jeruzalem wonen of elders in Palestina. Wij vragen uw hulp nu zij de vreselijke genocide herdenken en daarom rouwen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op donderdag 18 april is de 16 jarige Palestijnse herder met ernstige verwondingen aan zijn benen in het ziekenhuis beland. Hij is door Israëlische soldaten in beide benen geschoten. Zij schoten op hem toen hij probeerde recht op te gaan staan nadat ze hem hadden geblinddoekt en zijn handen achter op zijn rug geboeid. Andere tieners hadden geprotesteerd tegen de roadblocks rondom hun dorp, maar Osama heeft ontkend een van de jongens te zijn die stenen had gegooid naar militaire voertuigen.
Eeuwige, wij bidden tot U dat Osama zal herstellen van zijn ernstige verwondingen en in staat zal zijn om weer te kunnen lopen. Wij vragen dat de Israëlische militaire bezetter eindelijk een einde maakt aan willekeurige schietpartijen tegen de Palestijnen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op donderdag 2 mei zullen de Vrienden van Sabeel van Noord-Amerika (FOSNA) een internet conversatie houden, getiteld: With Love as its Logic: Heeding the Call of Palestinian Christians.’
Deze conversatie biedt een gelegenheid om te luisteren naar Palestijnse christenen als zij discussiëren over het huidige politieke klimaat in Palestina en over de Kairos petitie. Daarbij roepen zij zowel om actie op 11 mei, als om het markeren dat het tien jaar geleden dat het Kairos document is gelanceerd. Mensen die bijdragen aan dit gesprek zijn Muna Mashahwar, Rifat Kassis ( Kairos Palestina) en Omar Haramy (Sabeel Jeruzalem). Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door Tarek Abuata (FOSNA)
Eeuwige, wij bidden dat dit gebeuren zal slagen en dat er een vruchtbare discussie zal plaatsvinden om zo wegen te vinden om Palestijnen te bemoedigen, maar ook dat hun vrienden over de hele wereld solidariteit en ondersteuning laten zien.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolië, Tajikistan, Turkmenistan en Uzbekistan

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.