Wave of Prayer 2 november 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Donderdag 2 november 2017 is de datum dat het 100 jaar geleden is dat de Balfour declaratie werd uitgeroepen. Deze verklaring heeft een proces in gang gezet die heeft geleid tot het wegvoeren en het onteigenen van bezittingen van miljoenen Palestijnen.
Nu, een eeuw later, worden nog steeds aan Palestijnen hun basale rechten die leiden tot vrede en veiligheid, onthouden.

Eeuwige, U bent machtig, U wordt genoemd de prins van vrede en de beminde van wat betreft waarheid en gerechtigheid. Geef ons, zo vragen wij U, hoop voor morgen, hoop voor onze toekomst. Wij bidden U dat gerechtigheid en waarheid in ons land de boventoon mogen voeren en dat uw vrede mag stromen als een rivier.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er zijn 7, 2 miljoen Palestijnse vluchtelingen wereldwijd. Een op de drie vluchtelingen is Palestijn. Meer dan 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen hebben te maken met armoede en onveiligheid. Dan spreken we over Libanon, Jordanië en Syrië, de landen waar zij zich bevinden.

Eeuwige, uw zoon was van jongs af aan steeds op reis, dat horen we als we ons het verhaal van heilige familie in herinnering brengen, het verhaal van de vlucht naar Egypte.
Wij bidden U voor onze zusters en broeders over de gehele wereld die op de vlucht zijn en wij danken U voor hun kracht, hun moed en hun staat van genade. En wij bidden dat er ooit een internationale gemeenschap zal zijn die de resoluties van de Verenigde Naties zal uitvoeren en een veilige thuiskomst garandeert voor onze families.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever zijn al 50 jaar onder militaire bezetting.
De Westelijke Jordaanoever wordt gekoloniseerd en bedreigd door illegale kolonisten, terwijl de Gazastrook verschrikkelijk te lijden heeft na tientallen jaren van bezetting.

Eeuwige, wij bidden U om vrede in Palestina en wij vragen U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting. Wij bidden ook om vrede voor alle landen over de gehele wereld.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er zijn economische en sociale misstanden tussen Israëlische Palestijnen en Joden. Palestijnse dorpen hebben historische gezien veel minder geld gekregen dan de joodse dorpen. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van Israëlischse Arabische scholen, de infrastructuur en de maatschappelijke dienstverlening.
Over het algemeen worden Palestijnse Israëliërs als tweederangs burgers behandeld.

Eeuwige, God van liefde met als levensdevies dat je wordt gevraagd je naaste lief te hebben als jezelf: het wezenlijke fundament van uw visie en uw visioen voor een eerlijke en rechtvaardige schepping. Heer, dat er gerechtigheid, gelijkheid en vrede mag zijn in Israël.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week nam Israël tenminste 66 Palestijnen gevangen. Dit gebeurt allemaal tijdens nachtelijke invallen op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Dagelijks vinden Israëlische invallen in Palestijnse steden, dorpen en vluchtelingenkampen plaats.

Eeuwige, wij bidden voor vrijheid voor hen die valselijk worden beschuldigd, voor heling van die mensen die niet in de gevangenis thuishoren en voor de zorg voor hen die gefolterd zijn of misbruikt. Wij vragen U, God van erbarmen, dat deze gevangenen vrij komen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het ontvolkte dorp Lifta , een van de weinige nog intact verlaten overgebleven Palestijnse dorpen sinds 1948 in Israël, wordt door het Wereld Erfgoed Fonds genoemd als een van de 25 risicovolle bijzondere plekken over de wereld. Pas kort geleden zijn Israëlische project ontwikkelaars bezig om hier een luxe wijk te gaan bouwen. Hiertegen wordt door de het Wereld Erfgoed Fonds geprotesteerd.

Eeuwige wij bidden U dat de Wereld Monumenten Fonds Organisatie tussenbeide komt en dat zij in staat is deze mooie plek te beschermen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Wij zijn zeer verheugd dat Reverend Naim Ateek afgelopen vrijdag een nieuw boek heeft uitgegeven met als titel: Een Palestijnse bevrijdingstheologie.

Eeuwige, wij danken U voor Naim Ateek en voor uw inspiratie hem gegeven bij het schrijven van dit boek. Dat uw heilige Geest aanwezig mag zijn bij allen die nadenken, studeren en mediteren bij het lezen van dit boek.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Canada en de Verenigde staten van Amerika.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.