Wave of Prayer 2 oktober 2014

Lees hieronder de gebeden die vandaag tijdens de viering van Schrift en Tafel  op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

 

Wij feliciteren onze moslim broeders en zusters die bezig zijn het feest van Eid al Adha dat volgende week plaatsvindt, voor te bereiden. Eeuwige, wij vragen U dat het een gezegende tijd mag zijn met vrienden en familie.

Ook wensen wij onze joodse buren die het feest van Yom Kippur gaan vieren, toe dat zij een vredige dag van gebed en meditatie mogen hebben. Eeuwige, wij vragen U dat deze dag tot heil strekt voor velen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

Eeuwige, wij bidden U dat de macht van het Israëlisch leger omgezet wordt in compassie, zodat vrijheid van godsdienst overal gepraktiseerd mag worden in dit land. Wij bidden U dat de Israëlische autoriteiten ophouden de Palestijnen het recht te ontnemen om zich te verplaatsen en de Moslims te verbieden hun heilige plaatsen bezoeken tijdens de Joodse vakantie. De Joodse kolonisten mogen deze dagen de Al-Ibrahami moskee (het graf van Abraham) in Hebron bezoeken, terwijl tegelijkertijd duizenden vereerders van deze stad worden geweerd.

Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.

De Palestijnse President is bezig een meerderheid te verkrijgen in de Veiligheidsraad voor het initiatief een eind te maken aan de illegale bezetting van Palestijns land, en dit alles binnen een specifiek tijdsbestek. Eeuwige, wij bidden U dat de wereldgemeenschap bij elkaar komt en de wetmatige schreeuw voor soevereiniteit voor  de Palestijnen ondersteunt met actie.

Het Palestijnse volk wacht als maar terwijl tegelijkertijd de joodse nederzettingen zich uitbreiden rondom de Palestijnse gemeenschappen. Hierdoor wordt  hun bewegingsvrijheid tot het minimum beperkt, hun land en hun gemeenschappen volledig in de houtgreep gehouden.

Zend, zo vragen wij U uw heilige Geest.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Volgens een onlangs verschenen rapport opgesteld door het VN bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken, (het OCHA), zijn er in 2014 tot nu toe  41 Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever gedood en 4266 mensen  gewond geraakt door Israëlische soldaten tijdens schermutselingen die ineens oplaaien. Dit gebeurde ook toen het Israëlische leger op zoek was naar mensen en die daarbij werden gearresteerd.

Eeuwige, het Palestijnse volk schreeuwt het uit tegen de illegale bezetting van het land. Heer, wij vragen U, laat de onderdrukten vrij.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij danken U voor uw overvloedige zegen voor Sabeel terwijl wij bezig zijn het werk voor recht en vrede in Palestina en Israel voort te zetten. Wij danken U ook voor de plaatselijke en internationale vrijwilligers, die hun tijd geven en zich dienstbaar tonen op zo’n bescheiden wijze.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de volgende landen: Armenië, Azerbeidjaans, en Georgië.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

arabic

Afbeelding: Onzevader in het Arabisch.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.