Wave of prayer 24 november 2021

Op dinsdag was de Kumi Now online bijeenkomst gefocust op het geweld dat gebeurt als het gaat om gender.Dit samenzijn werd gehouden door Areej Diabas, de directeur die programma’s maakt voor het Vrouwen Studie Centrum. De Kumi Online bijeenkomst op dinsdag 30 november zal zich bezig houden met het Kairos-Palestijns document. 

 

Gebed 

Eeuwige, wij verheffen onze stemmen samen met de stem van Kairos Palestina. Wij bidden dat er toch een einde mag komen aan de bezetting van Palestina en dat de internationale deskundigen en de regerings leiders over de gehele wereld die wetten maken, luid en duidelijk de plannen van Israël afwijzen om nog meer Palestijns land te annexeren.

Eeuwige, in uw ontferming…..hoor ons gebed 

Scholen, kerken en padvinders groepen in Palestina en over de gehele wereld zijn begonnen met de voorbereidingen voor Advent en Kerstsmis. In Palestina zelf zijn deze groepen bezig met een reeks van mogelijkheden om dit speciale seizoen kleur en inhoud te geven, zoals het houden van bazaars, collectes voor mensen die het moeilijk hebben, een training voor het leren zingen van kerstliederen en andere activiteiten.

 

Gebed 

Eeuwige, wij danken U dat komend weekend de Advent begint, om menslievendheid aan het licht te brengen, en wel zodanig dat het ook bij ons iets teweeg brengt en ons leert hoe lief te hebben.Wij vragen U God voor uw leiding voor de weg die wij te gaan hebben, zodat we niet alleen ons bezinnen in deze tijd van hoop, vreugde vrede en liefde, maar ook het ons eigen maken en in praktijk brengen.

Eeuwige, in uw ontferming…..hoor ons gebed 

Sabeel is zeer verheugd  gastheer/gastvrouw te mogen zijn voor het zeer bekende oecumenische kerstdiner dat zij dit jaar op 17 december geeft. Deze maaltijd is altijd een zeer speciale gebeurtenis waar kerkelijke groepen van de vele kerken ‘s avonds samen komen om met elkaar te eten en muziek te maken met daarbij een kerstboodschap uitgesproken door een van de voorgangers van Jeruzalem.

 

Gebed 

Eeuwige, wij bidden voor het welslagen van dit diner georganiseerd door Sabeel Jeruzalem. Mensen van allerlei denominaties komen samen voor broederschap/zusterschap en daar danken wij U voor.Dat U door ons allen geprezen wordt en blijft door deze viering.

Eeuwige, in uw ontferming….hoor ons gebed 

De katholieke groepering ‘’Youth of the Homeland of Jezus’’ hebben ook activiteiten georganiseerd in Bethlehem die te maken hebben voor het thema Christus Koning. Honderden jonge christenen zijn samen gekomen om te bidden en lezingen te volgen met daarbij een reeks van evenementen met de naam ‘Jesus on board’. 

 

Gebed

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor de leiders van de groep ’Youth of the Homeland of Jesus’ en het werk dat zij verrichten altijd gepaard gaande met tijd voor gebed; en dat alles in uw Naam. Zegen dit werk en al die groepen die hier mee bezig zijn, en juist in dit speciale seizoen doorgaan te getuigen van Jezus als koning.

Eeuwige, in uw ontferming…..hoor ons gebed.  

Iedere dag komen vrouwen in de Oude Stad samen om fruit en groentes aan voorbijgangers te verkopen. Deze vrouwen kweken hun eigen groenten en zij gebruiken het geld om hun families te onderhouden.Pas geleden heeft de gemeenteraad van Jeruzalem in de gehele stad campagnes gevoerd om de producten van deze vrouwen te confisqueren omdat de verkoop op illegale basis geschiedt.

 

Gebed

We lezen in Spreuken 3.16: ‘Ze overlegt bij zichzelf om een stuk grond te kopen en zij koopt het; van hetgeen ze verdient plant ze een wijngaard.’

Eeuwige, wij bidden voor deze hardwerkende vrouwen die iedere dag met hun groentes naar de markt gaan en de hele dag op de harde grond zitten om ze te verkopen aan diegenen die langs komen.Zegen deze vrouwen, zo vragen wij U, als zij wijngaarden planten om hun families te ondersteunen en laat diegenen die hun werk willen verstoren toch eens even nadenken, waar zij mee bezig zijn tijdens deze mogelijke confiscatie.

Eeuwige, in uw ontferming……hoor ons gebed 

Tijdens de nacht van 16 november in Hebron, haalden Israëlische bezettings troepen 13 Palestijnse kinderen van hun bed en fotografeerden ieder van hen op illegale wijze. Dit gebeurde allemaal in het huis van de Dana familie. De Israëlische Mensenrechten organisatie B’ Tselem zei:’Het lijkt wel of het leger, alle Palestijnen, jongens en meisjes van de basisschool meegeteld behoren tot een groep criminelen—zij mogen ‘s nachts wakker gemaakt worden op ieder willekeurig uur. Deze gang van zaken wordt door het Israëlische leger ‘Intelligence mapping’ genoemd en is illegaal volgens International Recht. 

 

Gebed 

Eeuwige, God van compassie volgens psalm 127, 3 ‘’zijn kinderen een geschenk van de Eeuwige.’’ Wij bidden voor alle kinderen. Dat zij mogen leven in vrede en in veiligheid, bevrijd van onderdrukking en dreiging. 

Wij bidden nogmaals dat de Internationale Gemeenschap er notitie van neemt en actie onderneemt tegen al deze ongerechtigheden gepleegd zelfs tegen zeer jonge kinderen.Eeuwige, in uw ontferming,…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Oost Timor, Indonesië, en de FilipijnenEeuwige, in uw ontferming…. hoor ons gebed

Dit delen: