Wave of Prayer 20 april 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’. De gebeden laten ook zien waar Sabeel op dit moment mee bezig is.

Maandag 17 april is de dag waarop de Palestijnen Palestijnse gevangenen gedenken. Vanwege deze ‘gedenkwaardige’ dag zijn meer dan 1200 Palestijnse gevangen in hongerstaking gegaan om te protesteren tegen de Israëlische maatregelen en verordeningen, die dagelijks worden genomen. Zij vragen ook dat de basale mensenrechten worden gerespecteerd. Wij zien vol verwachting uit naar de barmhartigheid en de genade van God die zich zal ontfermen over de 6000 Palestijnse gevangenen die vast zitten in Israëlische gevangenissen.

Eeuwige, de schrijver van de brief aan de Hebreeën, Paulus, vraagt ons om de gevangenen in herinnering te brengen alsof wij met hen in de gevangenis zaten en diegenen die mishandeld worden ons met hen te vereenzelvigen. (Hebreeën 13,3) Wij vragen U, God, de gevangenen kracht te geven en dat zij doorgaan met hun hongerstaking totdat hun rechten worden geëerbiedigd.
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden U dat er een einde komt aan de voortdurende vernedering tijdens het appel en aan het steeds verhuizen van de Palestijnse gevangenen door de Israëlische gevangenisbewaarders.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden U dat er een einde komt aan de arbitraire ontkenning van de rechten van de families om de gevangenen te bezoeken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij bidden U dat er een einde komt aan de inhumane eenzame opsluiting van Palestijnse gevangenen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij willen blijven denken aan al die Palestijnse politieke gevangenen die vast zitten in Israëlische gevangenissen. Wij vragen om uw Geest om ons de weg te wijzen hoe de inspanningen van vredesstichters te mobiliseren om de gevangenen vrij te krijgen.
Wij vragen U, dat er een einde komt aan deze bezetting.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen zondag vierden christenen het Paasfeest, waarbij zij de dood van Jezus aan het kruis en zijn verrijzenis herdachten. Er was dat weekend veel vreugde en opwinding te bespeuren in Jeruzalem en in de gebieden in de omgeving.
Er waren veel processies die plaatsvonden in de oude stad en langs de olijfberg, die steeds weer de wegen die Jezus in zijn tijd doorkruiste in herinnering brachten.

Eeuwige, wij zijn en waren vervuld van hoop bij het horen van de aankondiging van de verrijzenis van uw Zoon met het feest van Pasen. De vieringen van die dag doen ons herinneren aan de overwinning die al gewonnen is en dat uiteindelijk het goede altijd zal zegevieren. Toch is het voor de Palestijnen die hier leven, moeilijk om het licht te blijven zien als zij iedere dag omgeven worden door de duisternis van het graf. Blijf hen met hoop vervullen, veranker die hoop in hun harten en geef hen volharding en kracht om door te gaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Belarus, Moldavië, Rusland en Oekraïne.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.