Wave of Prayer 20 augustus 2020

Zomer of winter, regen of zonneschijn, elke week verspreidt Sabeel Jeruzalem gebeden vanuit het hart van de Palestijnse christelijke gemeenschap. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag aan u door.

Het Kumi Online initiatief verwelkomde dinsdag sprekers van de Middle East Peace (CMEP) om over hun werk te praten en dat is meer specifiek gezegd, om de blokkade van Gaza te beëindigen. De CMEP is met name zeer verontrust over de verschrikkelijke humanitaire situatie die is ontstaan sinds de regering van Israël de blokkade van Gaza heeft geïmplementeerd.
Eeuwige, wij danken U voor de inspanningen die de CMEP zich getroost om de blokkade die Israël heeft ingesteld op te heffen en een einde te maken aan het leed en de verschrikkelijke armoede van diegenen die proberen te overleven in Gaza. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op woensdag 12 augustus organiseerden de Evangelische Lutherse kerk van Jordanië, het heilige Land en de kerken in Jeruzalem samen het oecumenisch Jeruzalem gebed, on line. De dienst was in het Arabisch, Engels, Frans en Japans.
Eeuwige, Vader en Moeder van ons allen, wij zijn op zoek naar uw koninkrijk van gerechtigheid en vrede. Tegelijkertijd kunnen we die vrede en gerechtigheid niet vinden. Wij leggen U enerzijds het onrecht dat gebeurt door de onderdrukking die ons wordt aangedaan, voor. Anderzijds ook de verwarring en verdeeldheid die er is onder onze leiders, maar ook hun wijze van correct handelen én het ontbreken er van. Dat wij bevrijd worden uit deze tweeslachtigheid en oprecht het goede zoeken. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het hoogste aantal Covid gevallen sinds dat de pandemie begonnen is, is 19. Dit is meegedeeld door het ministerie van gezondheid met maar liefst 17 doden in 24 uur tijd. De meeste besmettingen vinden plaats in de ultra  orthodoxe joodse en Arabische steden en dorpen.
Eeuwige, wij zijn nog steeds middenin de pandemische storm. Breng ons in herinnering het verhaal dat over Jezus, uw zoon ons verteld is. Dat we niet bang behoeven te zijn in die storm. ‘Hij was immers in hun midden.’ Hij is ook met ons in onze levensboot. Wees niet bang, zo zegt hij het ook tegen ons. Christus is onze redder, onze heelmaker en onze bevrijder! Wij horen hem als het ware opnieuw roepen: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’   (Mattheüs 11, 28-30) Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Kerken in het Heilige Land hebben met ernstige gevolgen te maken die weer gelieerd zijn aan Covid 19. Veel voorgangers van verschillende denominaties hebben al gedurende vijf maanden geen salaris ontvangen.
Eeuwige, God van liefde en hoop, Gij die de wereld hebt geschapen en zorg hebt voor ieder schepsel. Deze wereld beleeft vreemde tijden. Wij vragen U, help ons tekenen van uw liefde te ontdekken en help ons hoe onze harten te vullen met uw liefde. Wij bidden voor allen die angstig zijn en bezorgd, ziek of in verwarring, voor troost en bevrijding, voor een beetje beloning voor hun geduld, maar ook dat er een einde komt aan hun lijden. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Jonge Katholieken die in het Heilige Land wonen zijn een fundraising campagne gestart  om families in Beiroet/Libanon te helpen, na de verschrikkelijke explosie, die velen dakloos heeft gemaakt. Sommige hebben veel rozenkransen verkocht aan katholieken, zowel in het heilige Land als in het buitenland.
Eeuwige, wij bidden dat U ons helpt de hele wereld: oost, west, noord en zuid op te nemen in ons gebed, in onze liefde en solidariteit, zeker in deze moeilijke tijden. Dat onze solidariteit wat soelaas biedt en tastbare ondersteuning. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emeritaten (UAE) hebben een deal aangekondigd om normale diplomatieke betrekkingen te beginnen en te onderhouden tussen de UAE en Israël. Dit gebeurde op 13 augustus. j.l.. Netanyahu gaf te kennen dat Israëls plan om grote delen van de West Bank op illegale wijze te annexeren uitgesteld is, maar nog geheel op tafel ligt. Deze nieuwe deal zal veel druk teweeg brengen bij Palestijnen en hun plannen voor de toekomst nog kleiner maken.
Eeuwige, Ene, Onnoembare wij keren ons tot U om een schuilplaats te vinden nu ons weer zo’n grote teleurstelling overkomt.
Wij citeren hierbij psalm 91, 1-7
‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: ‘’’Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,
hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.
De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Liberia, en Sierra Leone.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.