Wave of Prayer 20 december 2018

Deze week staat de Wave of Prayer in het teken van Kerst.

De engel Gabriel bezocht Maria en zei: ‘Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd.’ (Lucas 1,31)
De historisch renovatie van de Geboorte kerk, brengt in Bethlehem, de geboorte plaats van Jezus vele mensen in grote verrukking. In 2012 werd deze stad tot wereld erfgoed uitgeroepen. In 2013 begon het renoveren onder leiding van Italiaanse experts. Zij werkten aan het gebouw zelf, de muren en de mozaïek vloeren. Volgend jaar zal het geheel klaar zijn.
Maria zei: ‘‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren, wat u hebt gezegd.’’ (Lucas 1, 38)
Eeuwige, nu wij de geboorte gedenken van onze redder in Bethlehem, denken we ook aan de vele Palestijnse kinderen die geboren worden in de vluchtelingenkampen van de bezette gebieden. Wij bidden om hoop en bidden voor een toekomst voor deze kinderen door een eerlijke vrede gestoeld op een gelijkwaardige basis.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op vrijdag 14 december zijn langs de grens van de Gaza strook tijdens de protesten van Grote Mars tot terugkeer, tenminste 60 Palestijnen gewond geraakt door Israëlische beschietingen.
‘Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: ‘‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot!’’ (Lucas 1, 41-42)
Eeuwige, wij bidden voor de moeders van Gaza die zien dat hun kinderen gewond raken en verdrukt worden door de vreselijke omstandigheden van bezetting. Wij vragen U dat het land en de gemeenschappen teruggegeven en hersteld worden aan de inwoners van Gaza.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De afgelopen week is er een stortvloed aan dodelijke incidenten geweest op de bezette Westelijke Jordaanoever. Daarbij werden zowel Palestijnse als Israëlische soldaten gedood. Gedurende een periode van 24 uur van donderdag af tot vrijdag de 14 de december heeft het Israëlische leger 100 Palestijnen gevangen genomen.
Toen zei Maria: ‘’Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
Hij heeft oog gehad voor mij zijn minste dienares’’.
(Lucas 1, 46-48)
Eeuwige, wijzelf worden nederig als het gaat om de gehoorzaamheid die Maria tentoonspreidt.  Help ons onze harten te bevrijden van boosheid en bitterheid. Leer ons barmhartig te zijn, jegens anderen.
heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
In de omgeving van Silwan in bezet Oost-Jeruzalem heeft de Palestijnse familie Hashimeh geen onderdak meer.  Op zaterdag 8 december werden zij verplicht hun huis tot de grond toe gelijk te maken, een huis waarin 14 familieleden woonden. Zo niet dan hadden ze de gemeente moeten betalen voor de gemaakte kosten.
Zijn vader Zacharia werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie;
‘‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’’ (Lucas 1,78-79)
Eeuwige, uw zoon is onze redder en verlosser. Zijn licht brengt hoop in ons leven, waar geen hoop is. Help ons om ons werk van vrede en gerechtigheid voort te zetten op de plekken waar ongerechtigheid gebeurt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Gedurende de periode 4 november tot 27 november hebben de Christian Peacemaker Teams de escalatie van geweld  gedocumenteerd, veroorzaakt door het Israëlische leger, speciaal gericht op Palestijnse scholen en de leerlingen in het district al-Khalil/Hebron. Daar werd gebruik gemaakt van traangas en granaten gericht op Palestijnse kinderen, scholen en burgers.
‘Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de heer is gezegd’: ‘’De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven‘’, wat in onze taal betekent: ‘’God met ons’’.(Matteüs 1, 22-23)
Eeuwige, wij zijn U dankbaar voor de Christian Peacemaker Teams en het werk dat zij verrichten. Met name noemen wij de manier waarop zij jonge kinderen behandelen. Wij bidden dat zij zich gesterkt voelen door uw aanwezigheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op zaterdag 15 december kondigde de president van Australië, Scott Morrison aan, dat formeel gezien hij West Jeruzalem erkent als hoofdstad van Israël. Maar hij zou de ambassade niet verhuizen naar Jeruzalem totdat er een vredesverdrag is tussen Israël en Palestina.
‘En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hem geen plaats was in het nachtverblijf van de stad’.( Lucas 2, 7)
Eeuwige, voor uw zoon was er alleen een stal toen hij werd geboren en als vluchteling wist hij hoe het was vluchteling te zijn. Wij bidden voor het volk van Palestina. Dat zij verlost mogen worden van de bezetting en in vrede mogen leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week richt het geweldloze initiatief van Kumi Now zich op de behandeling van kinderen die te maken hebben met het militaire rechtssysteem. Het militaire toeziend recht, een non profit organisatie legt zich toe op het monitoren van mishandeling en het ontkennen van rechten voor kinderen. Zij focussen met name op de eerste 24 uur van arrestatie wanneer de meeste onjuistheden en mishandelingen plaatsvinden. www.kuminow.com
‘Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader’’.
Eeuwige, wij bidden voor allen die werken aan gerechtigheid en aan het beschermen van de jeugd en zich inzetten voor hen die zich niet kunnen verdedigen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen China, Hong Kong en Macau.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.