Wave of Prayer 20 februari 2020

Wave of Prayer
Deze week focust Kumi Now op het werk van de regionale gemeente die zich bezig houdt met erkende Bedoeinen dorpen (RCUV) De organisatie zoekt naar mogelijkheden voor Palestijnen die in deze dorpen wonen en dan met name in de Naqab. De Palestijnse Arabieren bezitten geen legale erkenning in de staat Israël en hebben geen toegang tot gemeentelijke voorzieningen, zoals water of elektriciteit. Ze willen graag hun manier van leven voortzetten op hun traditionele wijze en dat betekent: leven als veehouder en als boer. De inwoners van deze dorpen leven onder constante dreiging  zoals diegenen in al-Araqib, waar hun dorpen worden afgebroken. De Israëlische regering wil hen overbrengen naar stedelijk gebied zonder enige rekening te houden met hun manier van leven.

Eeuwige, wij bidden voor het werk van RCUV en op de manier waarop zij de inwoners van deze dorpen die geen rechten hebben, proberen te beschermen. Dat zij toch mogen leven op de wijze waarop zij dat altijd hebben gedaan, met hun vee en boerenbedrijf.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het bureau van de Verenigde Naties dat zich bezig houdt met mensenrechten heeft een rapport uitgebracht waarbij bedrijven profiteren van de Israëlische bezetting op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Dit rapport noemt 112 bedrijven bij name die betrokken waren bij het tot stand komen van nederzettingen, Airbnb, booking.com, de Expedia Groep en Motorola Solutions incluis. Er wonen nu 600.000 Israëliërs in 140 illegale nederzettingen sinds het begin van de Israëlische bezetting in 1967.
Eeuwige, wij bidden dat de bedrijven genoemd in het rapport van de UN zich willen bezinnen op de wijze waarop zij profiteren van de lijntjes die zij hebben met de joodse nederzettingen. Deze zijn wat betreft het Internationaal Recht, illegaal.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische regering is van zins de export van agrarische producten die via Jordanië uitgevoerd worden, stop te zetten. Het hoofd van de missie van het Kwartet, dr. John Clarke heeft gezegd dat het Kwartet tussenbeide zal komen als de regering deze beslissing doorzet. Deze organisatie, het Kwartet – die zich bezig houdt met het Midden-Oosten is een groep van internationale identiteiten die als mediator optreedt in het Israëlisch/Palestijns vredesproces.
Eeuwige, wij bidden dat de pogingen van de Israëlische regering om de Palestijnse economie te verstikken, een sterke tegenzet mag verwachten van de internationale gemeenschap die praktisch uitgevoerd zal worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op dinsdag 1 februari sneden vandalen banden van honderden voertuigen aan stukken in het dorp Jish in Noord-Israël. Daarnaast schreven zij met verf de slogan op de muren dat men gewaarschuwd is: de Arabisch-Joodse poging tot assimilatie. De politie behandelt dit alles als weer een aanval van de ‘’Price Tag’’, een organisatie van zeer rechtse Israëliërs die de afgelopen jaren verschillende malen op deze manier tegen Arabieren zijn opgetreden.
Eeuwige, wij bidden voor de Arabische gemeenschappen die in angst leven als het gaat om deze haat campagnes. Wij vragen dat de politie deze aanvallers zal oppakken en berechten, maar dat zij ook deze kwetsbare gemeenschappen beschermt. Wij vragen U dat de beide gemeenschappen respectvol  en vredig met elkaar leven in dit land dat zij samen bewonen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op maandag 10 februari kwam de nieuwe editie van Cornerstone uit met de titel: Verschillende vormen van theologie bedrijven die in Palestina te vinden zijn. In dit nummer worden verschillende interviews met Palestijnse theologen, denkers van verschillende richtingen, gepubliceerd. Zij zetten hun eigen theologisch denken uiteen en hoe deze omgaat met Christen Zionisme en hun hoop voor de toekomst.
Eeuwige, U bent vol compassie en barmhartigheid jegens ons. Wij danken U voor de wens om een dieper verstaan van elkaars denkwijze en hoe wij uw ‘eer en glorie’ moeten verstaan om zo uw kerk op te bouwen waar wij wonen en leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Nadia Habash een docent aan de Birzeit universiteit is genomineerd tot een van de 50 meest invloedrijke architecten in de regio. Dit artikel stond in het blad Middle East Architect. Zij beschreef haar werk als een ‘nationale strijd om zo het architecturale erfgoed in Palestina te bewaren’.
Eeuwige, wij danken U om de gaven aan Nadia geschonken. Wij danken U ook dat zij deze nominatie mocht vieren en dat zij haar liefde voor het behoud van Palestijnse erfgoed in een bezet land waar zoveel afbraak is, mag koesteren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Frankrijk, Duitsland en Monaco.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.