Wave of Prayer 20 juni 2019

Kairos-Sabeel Nederland vertaalt elke week de gebeden die Sabeel als Wave of Prayer de wereld rondstuurt. Wie deze gebeden lees (en/of meebidt!) krijgt een beeld van de hoop en de nood van de Palestijnse (christelijke) gemeenschap. Deze keer onder andere gebeden voor Gaza, Kumi Now, landonteigening en verzet.

De protesten tegen de ‘Great March of Return’ en ‘Breaking the Siege’ gingen door op vrijdag 14 juni. Israëlische strijdkrachten gebruikten  projectielen en met rubber beklede stalen kogels die 49 demonstranten verwondden, onder wie een vrouwelijke paramedicus, ten oosten van Rafah in het zuiden van de Gazastrook. De wekelijkse protesten roepen op tot opheffing van de Israëlische blokkade van de Gazastrook en tot de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen naar hun voorouderlijke huizen in Palestina vóór 1948.

Heer, we blijven bidden voor de veiligheid van degenen die deelnemen aan het geweldloze protest. Moge hun roepstemmen worden gehoord en internationale druk worden uitgeoefend om het recht te erkennen van Palestijnse vluchtelingen tot terugkeer naar het land dat ze moesten verlaten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het Kumi Now-initiatief concentreert zich op het werk van het ICAHD (Israeli Committee Against House Demolitions) dat zich inzet om een einde te maken aan het bulldozeren van huizen van Palestijnen. ICAHD spant zich ook in om vrede te bereiken in Palestina / Israël door te pleiten voor gelijke rechten van Palestijnen en Israëli’s. Het vraagt aandacht voor de onmenselijkheid van de bezetting  en levert een kritische Israëlische stem aan het publieke debat in het buitenland. Naar schatting heeft Israël sinds 1967 54.000 Palestijnse huizen in het bezette gebied gesloopt.

Jezus,  U wist hoe het was om nergens je hoofd neer te leggen, maar als kind had u een thuis. We bidden voor de Palestijnse kinderen die hun huizen voor hun ogen hebben zien slopen. Vaak worden hun huizen vernietigd, omdat de noodzakelijke bouwvergunningen zijn achtergehouden door de autoriteiten. Heer, u ziet het leed en trauma dat dit toebrengt aan gezinnen. We danken u voor het werk van ICHAD dat de aandacht vestigt op de Israëlische politiek van het bulldozeren van woningen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op maandag 10 juni, na een juridische strijd van 13 jaar, oordeelde het Israëlische Hooggerechtshof dat de historische eigendommen bij de Jaffapoort op legitieme wijze waren verkregen door buitenlandse tussenpersonen die optreden ten gunste van de kolonistenorganisatie Ateret Cohanim. Door deze beslissing verdwijnt de christelijke aanwezigheid uit het Jaffa Gate-gebied bijna volledig.

Heer, we bidden dat deze pogingen om de christelijke aanwezigheid in het Heilige Land verder te verzwakken worden stopgezet en dat alle religies vrij zijn om te aanbidden in hun heilige plaatsen overeenkomstig het internationale recht.
Heer, onze God, verhoor ons gebed.

Op 10 juni gaf Hassan al-Awewi zijn hongerstaking op na 69 dagen. Zijn gezondheid was verslechterd en de autoriteiten kwamen overeen zijn administratieve detentie te beëindigen. Hassan is een van de ongeveer vijfhonderd Palestijnen uit een totaal van 5400 Palestijnse gevangenen die momenteel onder administratieve detentie worden vastgehouden, dat is een gevangenisstraf zonder aanklacht of proces. Detentiebevelen kunnen  voor maximaal zes maanden worden afgegeven en voor onbepaalde tijd worden verlengd.

Heer, we bidden dat de gezondheid van Hassan zal verbeteren nu hij medische zorg krijgt. We bidden dat internationale wetgevers zich zullen uitspreken en eisen dat de Israëlische staat een einde maakt aan het beleid van het zonder aanklacht of proces gevangen zetten van Palestijnen.
Heer, onze God, verhoor ons gebed.

De leider van de centrumlinkse Democratische Partij in Moldavië heeft, ondanks de huidige politieke instabiliteit, aangekondigd dat het zijn ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem wil verplaatsen. Het is het eerste Europese land dat dit van plan is.

Heer, we bidden voor de stad Jeruzalem. Het is een stad die heilig is voor aanhangers van drie religies en een stad die door hen allen in vrede moet worden gedeeld. Het betreurt ons dat landen politieke uitspraken doen om zo de stad te claimen voor aanhangers van één religie.
Heer, onze God, verhoor ons gebed.

Een baanbrekende Palestijnse Oral History Map is online gezet als onderdeel van een archief dat is opgezet door de Amerikaanse Universiteit van Beiroet. Het project bevat meer dan 1000 uur aan mondelinge getuigenissen van Palestijnen die de Nakba hebben meegemaakt en die het alledaagse leven in Palestina beschrijven vóór 1948, evenals hun ervaringen met ontheemding en ballingschap.

Heer, we danken u voor dit project om de Palestijnen te helpen zich te verbinden met hun geschiedenis die bijna is uitgewist uit de schoolboeken die zij op school hebben gelezen.
Heer, onze God, verhoor ons gebed.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden we voor de landen Malawi en Zambia.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.