Wave of Prayer 20 mei 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

De “ voortdurende Nakba” werd tijdens de  Kumi Now online bijeenkomst op 18 mei besproken. De Palestijnen die uit hun huizen worden gezet vanwege Israëlische annexatie lijden onder deze Nakba. Vrijdag 21 mei viert de VN de Dag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling. KUMI Now zal in week 21 bespreken hoe tolerantie en culturele diversiteit een sleutel kunnen zijn voor de ontwikkeling van de dialoog die noodzakelijk is om tot vrede en onafgebroken ontwikkeling in het Heilige Land te komen.

Eeuwige, diversiteit en creativiteit horen bij Uw gedachtegoed.  Help ons  bij het vinden van manieren om met tolerantie, vertrouwen en respect voor mensen met verschillende etnische en culturele achtergronden te komen. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.

Elke donderdag om 6pm (Jeruzalem time) houdt Sabeel een online een  kerkdienst. Deze week leidde Rev. Naim Ateek de dienst in een meditatie over de Hemelvaart van Christus. Hij hielp de toehoorders  na te denken over wat dit voor Christenen vandaag zou betekenen. Aan gelovigen uit de hele wereld werd  gevraagd over dit onderwerp na te denken en te bidden in antwoord op Naim Ateeks meditatie.

Goede Jezus, onze grote Hoge Priester, die altijd voor ons zal bemiddelen,  wij bidden voor de kerk,  Uw gebroken lichaam in deze wereld. Wij bidden dat U ons vervult met Uw Heilige Geest en ons leiding geeft in alles wat U wilt dat wij doen. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.

Op vrijdag 14 mei kwamen kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en leiders van Christelijke organisaties op bezoek in de wijk Sheikh Jarrah. Vier huishoudens van uitgebreide families in de Palestijnse gebieden hebben zich jarenlang  in rechtbanken verzet tegen uitzetting. Groepen Joodse kolonisten proberen ze uit hun huizen te zetten  om Joodse aanwezigheid te vergroten  in het hart van het bezette Oost Jeruzalem.

Goede Jezus: Koning van de Rechtvaardigen, zittende aan de rechterhand van de Vaderwij bidden voor de wereld dat dat Uw recht en vrede zullen  regeren. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.

In de laatste dagen van de Ramadan bestormde de Israëlische politie de al-Aqsa gebouwen waar duizenden  moslims zaten te  bidden . Tijdens de schermutseling raakten 300 Palestijnen en 21 Israëlische officieren gewond. Hamas reageerde op deze aanval door honderden raketten vanuit Gaza op Israël af te vuren. De Israëliërs  beantwoordden  dit met zware bombardementen op Gaza. De spanning liep op in het hele land en de noodtoestand werd uitgeroepen na dat schermutselingen uitbraken in Lod (Israël) waar Palestijnen  en Israëliërs wonen.

Goede Jezus, Mensenzoon, U trekt het mensdom in het licht van God, wij bidden vandaag  voor onze broeders en zusters in nood, angst en zorgen, speciaal voor hen die in Palestina  gevangen zitten in een spiraal van geweld en bloedvergieten. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.

25 Democratische senatoren hebben  een brief aan Anthony Blinken (US Secretary of State), ondertekend waarin zij aandrongen de gewelddadige uitzettingen van Palestijnen  uit de wijk Sheikh Jarrah te veroordelen. De rechtsgeleerden wijzen er in hun brief op dat in de laatste 50 jaar 5000 Palestijnse huizen werden  vernield in Oost Jeruzalem. Dit is een duidelijke schending van het internationale recht dat gaat over mensenrechten en oorlogsmisdaden.

Goede Jezus, Vredevorst,  wij richten ons tot U als wij zien dat heden het heil van de mensen  in Jeruzalem geweld wordt aangedaan. Laat Uw licht schijnen over hen die in duisternis leven en in de schaduw  van de dood. Leid hun voeten naar recht en vrede. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bangladesh, Bhutan en Nepal.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.