Wave of Prayer 20 november 2014

Lees hieronder de gebeden die vandaag tijdens de viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

God, een Palestijnse bus chauffeur die voor een Israëlisch busmaatschappij werkt werd eerder deze week opgehangen in zijn bus gevonden. Binnen de Palestijnse gemeenschap heerst boosheid omdat vermoed wordt dat zijn dood het gevolg is van een aanval door Joodse extremisten en niet van zelfmoord. Afgelopen dinsdag werden verschillende mensen gedood en gewond bij een ogenschijnlijke vergeldingsaanval op een synagoge in West Jeruzalem door twee Palestijnen. God van genade, we bidden dat de cyclus van wraakneming en geweld tot een einde mag komen; breng uw rust en genezing aan uw volk in Jeruzalem.

Heer ontferm U.

God, we bidden dat het wetsvoorstel voor de Joodse nationale staat niet zal worden aangeboden aan de ministeriële commissie voor Wetgeving in de Knesset. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen wordt Israël tot nationale staat voor het Joodse volk verklaard en zal de democratie een Joods karakter krijgen. God van recht, we zijn erg bezorgd dat de discriminatie van de Palestijnse burgers van Israël, die nu al als tweederangs burgers worden behandeld, dan grondwettelijke kracht zal krijgen.

Heer ontferm U.

God, bijna 700 bekende Israëliërs, onder wie academici, vroegere ambassadeurs en IDF ambtenaren hebben het Deense parlement opgeroepen de Palestijnse Staat te erkennen bij haar stemming hierover die voor de deur staat. We bidden dat Denemarken gehoor zal geven aan deze moedige oproep en dat andere Europese landen zullen volgen, ook Frankrijk en Spanje, waar binnenkort hierover gestemd wordt.

Heer ontferm U.

God, we zijn dankbaar dat 106 gepensioneerde Israëlische veiligheidsmedewerkers, onder wie generaals, een brief hebben getekend gericht aan de Israëlische minister president Benjamin Netanyahu waarin ze hem dringend verzoeken zich in te spannen voor vrede met de Palestijnen; ze geven aan dat Israël het vermogen en de middelen heeft een twee staten oplossing te bereiken die “geen veiligheidsrisico met zich meebrengt.”

Heer ontferm U.

God, we bidden voor ons interconfessioneel programma “Living Together” van deze week met YWCA over de uitdagingen waarmee moslims en christenen samen geconfronteerd worden in Jeruzalem. We bidden ook voor de lezing van Patriarch Michel Sabbah voor Sabeel in Nazareth en voor de Kairos conferentie volgende week in Bethlehem.

Heer ontferm U.

We bidden samen met de Wereld Raad van kerken voor Kameroen, de Centraal Afrikaanse Republiek en Equatoriaal Guinea.

Heer ontferm U.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.