Wave of Prayer 21 april 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vanmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ons gebed wordt gevraagd voor de volgende intenties:

**De vice president van de Verenigde Staten, Joe Biden, sprak zich vorige week uiterst gefrustreerd uit door te zeggen dat Netanyahu Israël de verkeerde kant op stuurt als hij werkelijk vrede wil. Biden zegt, liever een twee staten oplossing dan de huidige manier waarop nederzettingen worden gebouwd, het innemen van land plaatsvindt en het legaliseren van inname van nieuwe stukken land voor Israëliërs hetgeen uiteindelijk zal leiden tot een één staten oplossing hetgeen zeer gevaarlijk zou kunnen zijn.

Eeuwige, God van alle mensen, wij verheugen ons vanwege het feit dat weer opnieuw iemand de kracht heeft om werkelijk te zien wat er hier in Israel/Palestina speelt.
Geef Biden een krachtige stem om steeds opnieuw zich uit te spreken tegen al deze ongerechtigheden. En, zo vragen wij U, geef aan allen rondom hem oren om te horen over de waarheid die hij aan de kaak stelt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**UNESCO heeft vorige week een resolutie voorgesteld, waarin het Israël veroordeelt dat het steeds op illegale wijze present is op stukken land die aan de Palestijnen toebehoren, zoals in Oost-Jeruzalem, Hebron en Bethlehem. In de resolutie staat dat het maar doorgaan met illegale opgravingen, het bouwen van nieuwe wegen bestemd voor kolonisten en andere werkzaamheden die door Israël ter hand worden genomen, de integriteit van deze terreinen en bezienswaardigheden, die een integraal deel uitmaken van Palestina, schade toebrengt.

Eeuwige, God van gerechtigheid, ook al is deze resolutie meer dan waar en zou het een positieve verandering teweeg kunnen brengen, hij wordt ook weer beantwoord door een harde kritiek van diegenen die de macht hebben en die zich als verliezers wanen als het kwaad in het verleden geschied, recht wordt getrokken.
Zend uw heilige Geest over hen die een keuze moeten maken over al deze zaken, die spelen. Geef hen de moed om de juiste beslissing te nemen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

** De Joodse vakantie van Pesach ofwel het Joodse paasfeest begint deze week, waarin de bevrijding herdacht wordt van het volk Israël uit de slavernij van Egypte. Te midden van deze heilige herdenking moeten wij ons te binnen brengen dat echte bevrijding pas plaatsvindt als allen bevrijd worden. Vrijheid verkregen ten koste van een andere groep mensen kan nooit echte vrijheid zijn.

Eeuwige, God van hen die slaaf zijn en van ieder mensenkind die vrij is, wij vragen U dat U aanwezig bent met diegenen die Pasen vieren en ooit door U bevrijd zijn van hun bezetters.
Wij vragen U ook om te zijn bij al die mensen hier en in de gehele wereld die nog steeds wachten op bevrijding.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Paus Franciscus heeft vorige week het Griekse eiland Lesbos bezocht om solidariteit te betonen met de Syrische vluchtelingen die daar maar wachten met geen enkel vooruitzicht op een permanente plek om naar toe te gaan .
De Paus ging er niet alleen maar op bezoek, maar hij ging ook naar huis met 12 Syrische vluchtelingen. Die bestonden uit drie moslim families. Hij bood hen de mogelijkheid om in Vaticaanstad te verblijven.

Eeuwige, God van hoop, wij bieden U het werk aan van uw dienaar Paus Franciscus, en prijzen hem over de wijze hoe hij de boodschap van liefde en aanvaarding predikt.
Wij bidden U ook voor alle 12 vluchtelingen die een nieuw leven beginnen in het Vaticaan, maar ook voor allen die nog steeds wachten op een plek om te wonen, in veiligheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Japan, Noord Korea, Zuid Korea en Taiwan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.