Wave of Prayer 21 december 2017

Iedere donderdag wordt er een viering van Schrift en Tafel gehouden in het kantoor van Sabeel te Jeruzalem. Daar worden onderstaande gebeden uitgesproken. Deze gebeden gaan ook de wereld rond en worden op vele plekken gebeden waar Vrienden van Sabeel vertegenwoordigd zijn.

Mohammed Tamimi, een 14 jarige Palestijnse jongen is in coma geraakt nadat Israëlische soldaten hem met een rubber kogel in het gezicht getroffen hadden. Dit alles gebeurde toen er protesten uitbraken tegen het besluit van de USA Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.

Eeuwige, wij bidden om een wonder waardoor Mohammed Tamimi genezen zal worden. Wij denken aan de familie van Mohammed en vragen om uw Geest. Dat Zij bij alle slachtoffers van onrecht en geweld in deze wereld aanwezig is.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen vrijdag werd een bekende 29 jarige Palestijnse activist door het Israëlische leger in het hoofd geschoten is en gedood gedurende allerlei ongeregeldheden die langs de grens tussen Gaza en Israël plaatsvonden. Abu Thurayya had al zijn beide benen verloren tijdens een Israëlische luchtaanval in 2008. Om zijn familie die uit 11 personen bestond in Gaza te onderhouden, waste hij auto’s.

Eeuwige, de Israëlische bezetting tolereert geen tegenstand. Wij bidden tot U voor onze Palestijnse bevolking dat zij de hoop niet verliezen en doorgaan met het zoeken naar hun vrijheid. Sterk ons God, om al het mogelijke te doen, om de bezetting te keren. Wij denken aan de familie van Abu Thurayya die nu volledig afhankelijk is van uw barmhartigheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Palestijnse vertegenwoordigers van de regering weigeren de Vice President van de Verenigde Staten, Mike Pence te ontmoeten. Vredesgesprekken tussen Israëliërs en Palestijnen zijn overbodig geworden nu de Verenigde Staten het Internationale Recht niet hanteren door Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.

Eeuwige, lieve God, mensen met macht neigen er toe hun verantwoordelijkheid te ontkennen; om rechtvaardig en eerlijk te zijn, als het gaat om de dagelijkse deals die zij sluiten, waarvoor zij staan. Wij vragen U om de harten en het verstand van politici te raken, overal, waar het gaat om het nastreven van waarachtig Recht en waarachtige Vrede.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, wij zeggen U dank voor de bijzondere vorm van vriendschap ondervonden afgelopen zaterdag tijdens het jaarlijkse oecumenische kerstdiner van Sabeel. Wij zijn dankbaar voor de uitvoering van het geweldige al Rua’ koor, voor de toewijding van het Comité te Jeruzalem én voor onze vele vrienden die het diner tot een groot succes maakten. Wij vragen U dat de oecumenische geest in deze wereld versterkt wordt ‘’zodat wij zo samen in Christus één lichaam zijn.’’ (Romeinen, 12,5)
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Mohammed al-Taweel, een 14 jarige jongen, behept met het syndroom van Down, werd gearresteerd terwijl hij aan het protesteren was tegen de illegale beslissing van Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. De Turkse federatie van de Internationale vereniging van het Down syndroom veroordeelde de arrestatie door Israëlische soldaten gepleegd.

Eeuwige, het is onvoorstelbaar dat soldaten zó hardvochtig zijn om zo maar een jong mens van 14 jaar die speciale zorg nodig heeft, te arresteren. Wat is er aan de hand in dit land, als het gaat om waarden en normen? Lieve God, dat de lessen van uw zoon Jezus in ‘Heb uw naaste lief’ hier in dit land realiteit worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week koos de hele staf van de theologische opleiding in Virginia unaniem om Naim Ateek een eredoctoraat in de theologie toe te kennen. De universiteit ontving vele brieven van plaatselijke en internationale gemeenschappen om het werk van Naim Ateek te erkennen.

Eeuwige, wij danken U voor Naim en voor de inspiratie die U hem gaf tijdens zijn werk. Wij zijn dankbaar voor de erkenning van een leider die heel zijn leven bezig is geweest om recht te zoeken voor de Palestijnen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Verenigde Staten spraken een veto uit over een resolutie van de Verenigde Naties. Deze laatsten wilden nog eens benadrukken dat de status van Jeruzalem niet opgelost was, zeker nadat 14 leden van de Veiligheidsraad gestemd hadden in het voordeel de resolutie maandag uitgesproken, als antwoord op Donald Trumps beslissing Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.

Eeuwige, de Palestijnse bevolking heeft weinig opties over als het gaat om deze kwestie. ‘’Alleen de stenen schreeuwen het nog uit.’’
Wij danken U voor die moedige landen in de wereld die geweigerd hebben het respect voor het Internationale Recht te miskennen en juist vragen te stellen bij de onjuiste genomen beslissingen van de Verenigde Staten.
Wij bidden U dat de machtigen in deze wereld hun hopeloze pogingen opgeven om de Israëlische militaire bezetting in stand te houden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: China, Hongkong en Macau.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.