Wave of Prayer 21 januari 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgenochtend tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De EU heeft deze week een resolutie gelanceerd die een onderscheid maakt tussen de staat Israël en de gebieden die Israél bezet heeft sinds 1967. Maandag bekritiseerde de ambassadeur Dan Shapiro het geweld dat Israëlische kolonisten plegen en zeggen dat er twee maatstaven van de wet gehanteerd worden op de Westelijke Jordaanoever. Ook op dinsdag publiceerde Human Rights Watch een rapport waarop lijsten van bedrijven en coöperaties staan die onmiddellijk profiteren van de bezetting en de uitbreiding van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Eeuwige, wij danken U voor de recente golf van internationale erkenning over wat er hier allemaal in dit land gebeurt. Dat deze kleine stapjes in de goede richting in onze harten de zaden van hoop mogen planten. God, geef ons de moed om verder te gaan op onze tocht, die nog een lange weg is om te gaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er wordt deze week in de Knesset een wetsontwerp besproken dat op onheuse en ondubbelzinnige wijze op de NGO’s in Israël is gericht. Deze wet is vooral gericht tegen linkse en op mensenrechten georiënteerde organisaties die flinke sommen geld krijgen van internationale groepen.

Eeuwige, God van recht en gerechtigheid, wij weten dat U staat aan de kant van de zwakken en de onderdrukten. Genadige God doe ons herinneren dat de echte, rechtvaardige overwinning altijd zal zegevieren.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het Iraanse nucleaire akkoord is nu officieel van start gegaan, een eerste stap voorwaarts in de richting een nucleair vrij Midden-Oosten en uiteindelijk tot een nucleair vrije wereld.

Eeuwige, God van ons allen, wij zijn verheugd over deze eerste stap. Wij bidden U dat momenten van angst die hierover kunnen ontstaan zullen omslaan naar momenten van liefde, vergeving en de werkelijke wil om alles een tweede kans te geven.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel en Kairos werken deze week samen als gastheer en gastvrouw op een voorgangers conferentie in Tiberias. Het thema gaat over de Palestijnse christelijke oecumenische dialoog en waarbij mensen uit verschillende christelijke achtergronden zullen samenkomen.

Eeuwige, laat uw aanwezigheid en leiding aanwezig zijn voor allen die hier aan deelnemen. Dat de ontmoetingen die plaatsvinden, ieder mag sterken in de zoektocht die ze gezamenlijk gaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Cyprus, Griekenland en Turkije.

Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.