Wave of Prayer 21 januari 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

De online bijeenkomst van Kumi Now op 19-01-’21 om 6 uur richt zich op het werk van  de Israëlische Committee Against Home Demolition (ICAHD).  Jeff Halper, de oprichter van de commissie, bespreekt de weigering  van de Israëlische autoriteiten bouwvergunningen te verlenen aan Palestijnen. Zelfs als Palestijnen op hun eigen land willen bouwen worden er maar erg weinig vergunningen gegeven. Als Palestijnen  toch bouwen zonder vergunning worden de huizen gebulldozerd door de Israëlische autoriteiten. Veel Palestijnen worden zelfs gedwongen  hun eigen huizen neer te halen om kosten te vermijden.

Wij komen met veel verdriet tot U als wij denken aan de Palestijnse families die gedwongen toe zien op de vernietiging van hun eigen huizen.  Jezus, U had een hard leven onder de Romeinse bezetting tijdens Uw leven op aarde, U had geen rustplaats om Uw hoofd neer te leggen (Mat 8:20). Wij bidden om beëindiging van de vreselijke praktijk van het vernietigen van huizen in de bezette Palestijnse Gebieden. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Het Office for the Coördination of Humanitarian Affairs (OCHA)  van de UN heeft gerapporteerd dat in twee weken tijd tijdens drie verschillende incidenten in ziekenhuizen werd geschoten door  Israëlische militairen. Palestijnen werden gewond op 26 december binnen in een ziekenhuis in Gaza Stad en op de volgende dag in Ramallah. Op 4 januari was er een overval door  Israëlische militairen  in  het ziekenhuis te Tulkarm in het noorden van de West Bank.  Zij vuurden “stun granaten” af in de ziekenzaal en veroorzaakten paniek bij de patiënten.

Eeuwige, wij bidden dat de aanvallen door Israëlische militairen op Palestijnse ziekenhuizen stoppen in overeenstemming met de  humanitaire beginsels. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op zondag 10 januari kwamen vijf mensenrechten-organisaties bijeen om een petitie aan te bieden aan het Israëlische  Hoge Gerechtshof. In de petitie veroordeelden zij  de beslissing van  de Minister voor Openbare Veiligheid om geen COVID-19 vaccins toe te dienen aan gevangenen  in Israëlische gevangenissen. De beslissing van de Israëlische minister van Openbare Veiligheid is in strijd met de beslissing van het Israëlische Ministerie voor Openbare Gezondheid die inhoudt  dat de hele gevangenisbevolking in Israël  gevaccineerd moet worden tegen COVID-19.

Eeuwige, wij bidden dat alle gevangenen in Israëlische gevangenissen, Israëlisch zowel als Palestijns,  gevaccineerd worden omdat velen lijden onder een slechte gezondheid in overbevolkte cellen. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Volgens mensenrechten organisaties is er geen belangrijke  informatie betreffende de Openbare Gezondheid beschikbaar gesteld voor de Palestijnse gemeenschap in Israël. Na bijna een jaar van de pandemie is er geen informatie over het corona virus en de noodhulp in het Arabisch vertaald.

Eeuwige, wij bidden dat belangrijke informatie over de pandemie beschikbaar wordt gemaakt voor iedereen die in Israël woont in zijn eigen taal, ook de Arabische taal voor de Palestijnen die in Israël wonen.  Na bijna een jaar van de pandemie is informatie over het corona virus en noodhulp niet in het Arabisch vertaald. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

De Israëlische regering gaf op  maandag 11 januari toestemming voor de bouw van 800 kolonisten woningen op de bezette West Bank. Deze politieke zet wordt gezien als een poging zoveel mogelijk uitbreiding van woningen voor de kolonisten te  bouwen voor dat president Trump vertrekt. 

Eeuwige, wij bidden dat internationale machten en regeringen zich zullen uitspreken tegen de plundering van Palestijns land en het stoppen van de snelle uitbreiding van illegale Israëlische koloniën. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Een  Israëlisch plaatselijk hof verbood op maandag 11 januari verdere vertoning van de film “Jenin, Jenin”.  De film werpt een licht op Israëlische overtredingen van het leger in 2002 tegen Palestijnen in het vluchtelingen kamp Jenin op de noord West Bank. De directeur, Muhammad Bakri  werd verzocht de aanklager, een Israëlisch soldaat,  te compenseren en alle gerechtelijke kosten  van het lang gerekte proces te betalen.

Eeuwige,  wij danken U voor de moed van de filmers  die onophoudelijk hun recht op vrijheid van expressie eisen in hun land door zich te richten op en verantwoording te vragen voor overtredingen door de Israëlische militairen of andere autoriteiten. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Deze week overleed Kennett Larsen op 66-jarige leeftijd, hij was een Noorse vriend van de Palestijnen. Kenneth heeft als vakbondsman en journalist in zijn eigen land gewerkt en nam deel  aan delegaties in de West Bank en Libanon. Hij opende een winkel in Oslo, die Handala heette en hij promootte Palestijnse producten.

Eeuwige, wij danken U voor het leven en de getuigenis van Kennett Larson en treuren om het verlies voor zijn familie en vrienden. Wij danken U voor zijn bereidheid  als voorvechter van het recht te werken zowel voor zijn eigen land als voor het Palestijnse volk. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij voegen ons bij de Wereld Raad van Kerken in hun gebeden voor de landen Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi Arabië. De Verenigde Arabische Emiraten en Jemen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.