Wave of Prayer 21 maart 2019

Ook vandaag wordt er een viering gehouden op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. De gebeden die daar worden uitgesproken gaan de wereld rond als Wave of Prayer. Ze laten zien hoe de Palestijnse christelijke gemeenschap kijkt naar de situatie in Palestina en Israël. En hoe ze haar geloof vorm geeft, hoe ze hoop houdt ondanks alles en hoe ze de christelijke liefde probeert te leven.

De 51ste Grote Mars van de Terugkeer werd uitgesteld in verband met het sparen van levens van hen die protesteren. Dit alles is besloten omdat de nacht daarvoor er een uitbarsting van geweld met Israël plaatsvond en de raketten van Gaza richting Tel Aviv gingen. De Hamas regering in Gaza deed ook nog ter plaatse een aanval op verschillende Palestijnse huizen en arresteerde tientallen Palestijnen die weer te hoop liepen vanwege de verhoging van de belastingen. Het blijkt dat honderden Palestijnen de straat zijn opgegaan om zowel betere levensomstandigheden als een algehele verbeterde economische situatie te eisen.
Eeuwige, wij blijven bidden voor het recht dat Palestijnen hebben om in Gaza vredig te demonstreren, zonder de dreiging van het Israëlische leger of van de Hamas regering. Geef aan allen de wijsheid en de genade om een vredige oplossing te vinden voor alle vijandschap die heerst.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op het werk van Al-Haq, om aandacht te schenken aan de gevolgen die de bezetting heeft op de Palestijnse gebieden. Immers Israël heeft invloed op de toegang tot de natuurlijke bronnen. Palestijnen die in dit gebied wonen mogen slechts mondjes maat van het vruchtbare land, de mineralen die in de grond zitten en de vele water bronnen die daar zijn, gebruik maken. Ze moeten daardoor vaak water kopen! De ontwikkeling van Palestijns gebied wordt tegenhouden terwijl illegale nederzettingen hun land binnendringen en hierdoor de kolonisten gedijen ten koste van de Palestijnen.
Eeuwige, wij bidden dat Israël stopt met het stelen van Palestijnse bronnen, de bronnen die U hen heeft geschonken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Donderdag 21 maart, de eerste dag van de lente, is het in Palestina Moederdag
Eeuwige, wij loven en danken U voor alle moeders, en met name de Palestijnse moeders die onder bezetting leven. Zij verdragen meer dan hun eerlijke portie zou moeten zijn, vaak zonder enige vorm van erkenning van hun voortdurende inspanningen om voor hun families en gemeenschap het hoofd boven water te houden. Wij danken voor alle mensen die elkaar verzorgen en koesteren, elkaar proberen te blijven verstaan en te versterken en dit alles omwille van de liefde voor het leven zelf.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een jonge Australiër, behept met extremistische gedachtegoed, heeft 50 mensen gedood en 50 anderen gewond tijdens het gebedsuur in twee moskeeën in Christchurch, Nieuw Zeeland.
Eeuwige, wij bidden voor diegenen die gewond zijn geraakt bij deze  gewelddadige aanval en wij bidden ook voor de families die rouwen om hun geliefden. Wij vragen dat er een einde komt aan alle vormen van racisme en Islamophobie die in de gehele wereld plaatsvinden, maar nu speciaal in Nieuw-Zeeland dat zich uit in de nasleep van een uitbarsting van haat.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Palestijnse Autoriteit zal in februari aan de ambtenaren slechts de helft van hun maandsalaris uitbetalen. Deze beslissing is genomen omdat Israël gekozen heeft om de inkomsten van de rijksbelasting die het int, te onttrekken aan wat zij aan de PA verschuldigd is. Dit blijkt het grootste gedeelte van het budget van de PA te zijn.
Eeuwige, wij bidden voor allen die getroffen zijn door dit plotselinge inkomsten verlies. Wij vragen dat zij die in Israël de beslissingen nemen inzien welk de impact is van hun politiek denken en handelen op de levens van de Palestijnen. Wij vragen met klem dat zij de fondsen bestemd voor de Palestijnen weer heropenen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Tijdens de eerste week van maart is de jonge Zweedse zangeres en vredesactiviste Divina Levrini overleden. Zij een gepassioneerde advocate voor Palestina en was deel van de bemanning  van de Freedom flotilla in 2018.
Eeuwige, wij danken U voor het leven van Divinia en wij bidden voor haar familie en vrienden nu zij treuren en rouwen om haar heengaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Pas geleden heeft Sabeel twee bijeenkomsten voor verschillende bijbelgroepen voor vrouwen gehouden. Zij vonden plaats in Zababdeh en in Jericho. Sabeel Nazareth heeft een boek, geschreven door patriarch Michel Sabah, zojuist uitgegeven.
Eeuwige, wij zijn dankbaar dat deze vrouwen elkaar kunnen en mogen ontmoeten en uw woord samen mogen bestuderen. Dat zij gesterkt worden in hun geloof
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op dit moment van het jaar vieren vele christenen in Jeruzalem en over de hele wereld de Veertigdagentijd. Een periode van vasten en gebed. Deze 40 dagen eindigen in de Goede Week, de week naar Pasen toe.
Eeuwige, wij denken aan uw zoon die veertig dagen vastte in de woestijn en die aan de verzoekingen weerstand bood. Dit alles voordat hij aan zijn openbaar leven begon. Wij zijn hem zo dankbaar voor zijn hernieuwd geloof en vertrouwen in U.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Estland, Letland en Litouwen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.