Wave of Prayer 21 mei 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden morgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Vorige week heeft het Vaticaan Palestina officieel als staat erkend. Dat gebeurde in een overeenkomst tussen beide staten. Dit nieuws kwam net enkele dagen vóór de heiligverklaring van twee Palestijnse religieuzen, de eerste heiligen van deze tijd.

Liefdevolle God, wij zijn U dankbaar voor de hoop en de vreugde die deze heiligverklaringen betekenen voor het Palestijnse volk en voor de inspiratie die deze vrouwen hebben gegeven in de manier waarop zij zich zowel hebben toegewijd aan God, als de manier waarop zij zich hebben ingezet voor de Palestijnse gemeenschap. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Duizenden jonge Israëliërs, de meesten van hen van de politieke rechter flank, dansten en zongen in het Moslimgedeelte van de oude stad Jeruzalem. Dit alles vanwege de jaarlijkse ‘mars van de vlaggen’ op Jeruzalem dag. Deze mars markeert Israëls grenslijn van Oost-Jeruzalem zoals die gedurende de zesdaagse oorlog in 1967 is ontstaan en later geannexeerd is, een stap die nooit erkend is de internationale gemeenschap.

Liefdevolle God, wij bidden en wij vragen U, dat in plaats van het uitroepen van Jeruzalem als de hoofdstad voor ‘alleen de joodse gemeenschap’ met de daarbij het dominante gedrag die zij uitstraalt over de inheemse Palestijnse bevolking, dat de Israëlische leiders en de groepen behorend tot de rechtervleugel, vrede willen zoeken gebaseerd op eerlijke gerechtigheid. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op de Westelijke Jordaanoever gebeurde er het volgende: een fotograaf kwam in bezit van choquerende foto’s van Israëlische soldaten die een jong kind aan het overgieten waren met heel smerig water. Dit gebeurde tijdens de wekelijkse mars van de stad Kafr Qaddum.

Liefdevolle God, wij bidden U voor het Palestijnse volk, en met name voor de kinderen die in gevaarlijke en inhumane omstandigheden moeten leven, onder het gezag en de macht van de militaire macht van Israël. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week zijn er allerlei programma’s gaande waaronder een educatieve uitstap met zowel jongeren van Sabeel Jeruzalem als jongeren van Sabeel Nazareth. Daarnaast wordt er in november een Witness week georganiseerd naar het Heilige Land, geleid door de grondlegger van Sabeel, dominee Naim Ateek. Hij is ‘de vader’ van de Palestijnse bevrijdingstheologie.

Liefdevolle God, wij bidden U dat al deze initiatieven kans van slagen hebben. Dat zij inspirerend werken voor hen die er aan deelnemen, dicht bij en veraf. Zend uw Heilige Geest opdat recht en gerechtigheid de kans krijgen om te wortelen in het Heilige Land, Palestina. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken, bidden wij voor de landen Malawi en Zambia. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.