Wave of Prayer 21 november 2019

Ook deze week is er een viering op het kantoor van Sabeel in Jeruzalem. De gebeden die daar zijn uitgesproken staan hieronder.

De Grote Mars tot Terugkeer ging afgelopen vrijdag niet door vanwege bombardementen door Israëlische bezettingstroepen gericht op Gaza. Dit als antwoord op raketten afgevuurd door de Islamitische Jihad. Dit alles ging gewoon! door tot op het moment dat door de Egyptische onderhandelaars en die van de Verenigde Naties een ‘staakt het vuren’ was bereikt. Bij deze aanvallen werden 33 Palestijnen gedood. 14 van hen waren burgers, en daarbij 3 vrouwen en 8 kinderen.
Daarnaast raakten 46 burgers gewond, waaronder 16 kinderen en 6 vrouwen. 8 mensen uit een gezin die in het Dir al-Balah gebied van Gaza woonden, werden gedood. Hun huis dat behoorlijk gedateerd was verklaard, werd gewoon gebombardeerd.
Eeuwige, God van vrede, onze gebeden voor een echte langdurige ‘staakt het vuren’ en voor de bescherming van onze burgers gaan onverminderd door. Er is gebrek aan water, elektriciteit en medische voorzieningen om ziektes te voorkomen. Een mensonwaardige ramp in Gaza komt op dit moment maar niet tot een einde. Heer, wij vragen U bescherm uw burgers die in Gaza wonen. Wees met hen in de schuilkelders, te midden van hun gebroken gemeenschappen. Wees met hen in de overvolle ziekenhuizen en als zij in lange rijen wachten op het verkrijgen van water.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Kumi Now initiatief focust op het werk van Wi’am,  het Palestijns Centrum om de conflicten die er spelen, een andere wending te geven, te transformeren. Wi’am, dat huist in Bethlehem helpt om conflicten in de Palestijnse gemeenschappen op te lossen. Het heeft ook speciale programma’s die de lokale bevolking helpt om om te gaan met de bezetting en dan ook op de lange termijn. Er zijn zo’n 20. 000 Palestijnse burgers die leven onder vreselijke omstandigheden en dat in de nabije Aida en Dheisheh vluchtelingen kampen. Zij leven onder hoge stress vanwege de voortdurende invallen en arrestaties in de kampen.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van Wi’am en vooral voor hun werk met kinderen die in de overvolle vluchtelingen kampen leven. Wij bidden dat hun werk dat plaatsvindt in de schaduw van de MUUR, licht zal brengen en hoop voor hen die leven in een donker en gevaarlijk gebied.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het jaarlijkse kerstdiner van Sabeel vindt plaats op 14 december in Oost Jeruzalem. Voorgangers en mensen van de geloofsgemeenschappen van alle christelijke denominaties zijn uitgenodigd om samen te vieren en om hun vriendschappen onderling te verstevigen en te onderhouden.
Eeuwige, wij danken U voor dit vreugdevolle evenement en zijn blij dat onze Palestijnse broeders en zusters samen verenigd zijn als ‘een Lichaam van Christus’
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
yman Odeh, een Israëlische Arabische advocaat en politicus is genomineerd voor de groep van 100 aankomende ‘’sterren’’ voor Time magazine. Deze lijst van 100 mensen werken op verschillende gebieden aan de toekomst. Odeh is leider van de Hadash partij, is lid van de Knesset en hoofd van de Joint List Alliantie. Hij dringt aan op een Joods-Arabische coalitie als een weg vooruit in de politieke arena.
Eeuwige, wij bidden voor al die mensen die werken aan vrede, gelijkheid en gerechtigheid in het Heilige Land. Dat zij dit doen in een geest van samenwerking en begrip.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel houdt voor de eerste keer van 2-7 december een Internationale Vergadering. Allen die hier aan meedoen ontmoeten elkaar in Bethlehem, tijdens verschillende workshops. Dit alles om een beter verstaan te krijgen over de politieke situatie in het Heilige Land. Zij krijgen ook de gelegenheid om samen te komen in de verschillende te houden vieringen. Daar zullen ze genieten van de zuster- en broederschap van de verschillende christelijke gemeenschappen. Zij krijgen ook de gelegenheid joden en moslims te ontmoeten.
Eeuwige, wij bidden dat de zorgvuldige planning en de organisatie als voorbereiding van deze vergadering, zal leiden tot een interessante en en goede belevenis, die zeer de moeite waard is. Wij vragen dat de betrokkenen veel zullen leren en bereid zijn hun ervaringen te delen met anderen als zij weer huiswaarts keren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Oost-Timor, Indonesië en de Filipijnen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.