Wave of prayer 21 oktober 2021

Op donderdag 19 oktober onderzoekt Kumi Now wie er nu profiteert van de Israëlische bezetting. Volgende week, op 26 oktober, staat het  onverdraaglijke niveau van geweld  waaronder vele vrouwen en kinderen in Palestina onder de Israëlische bezetting leven op de agenda. Veel vrouwen zien hoe hun gezin verscheurd raakt als hun mannen  en kinderen lange gevangenisstraffen moeten ondergaan.  Ook lijden zij onder herhaalde nachtelijke aanvallen, voortdurend geweld van de Israëlische bezetters en de kolonisten.  Anderen  zijn slachtoffer van huiselijk geweld omdat huisgenoten last hebben van de druk van het conflict rondom hen.                                                                          

Gebed:                                                                                                                                                                                

Eeuwige, wij bidden voor de vrouwen en kinderen in de wereld die in een maatschappij  leven waarin zij grote hoeveelheden geweld en conflict moeten verduren . Wij bidden dat zij kracht mogen putten uit hun naasten opdat  dat zij zullen samenwerken aan verandering voor hun kinderen en meer vrede in hun gemeenschap..                                                                                                                                 

Eeuwige, in Uw genade. . . . .hoor ons gebed

 

Deze week arresteerde de Israëlische krijgsmacht  In de bezette Palestijnse gebieden dertien Palestijnen waaronder drie jonge jongens. De soldaten arresteerden Mohammed Zaiton van 13 en Jihad Rajabi van 10 in het dorp Silwan op dinsdag 12 oktober.  Ayaham Hadra van 13 werd buiten zijn school in de buurt al-Tur  buurt in Jeruzalem gearresteerd.                                                                                                     

Gebed:                                                                                                                                                                                      

Eeuwige, de Israëlische autoriteiten arresteren en zetten veel Palestijnen zonder aanklacht of proces gevangen. Wij bidden in het bijzonder voor de drie jongens Mohammed, Jihad en Ayham bij het ondergaan van zware ondervragingen in Israëlische gevangenissen.  Eeuwige , wij bidden dat deze jongeren snel worden vrijgelaten en terug mogen gaan naar hun families.                                                                                                    Eeuwige, in Uw genade. . . . . . . .hoor ons gebed. 

 

Op zondag 10 oktober  proteteerden Palestijnen tegen de vernieling van graven van Jordaanse soldaten op het Al-Yusufiyanin  Kerkhof . Deze vernielingen werden de dag daar voor door Israëlische autoriteiten uitgevoerd. De graven zijn een herinnering aan de Jordaniërs  die in de oorlog van 1967 hadden gevochten om de Oude Stad in Jeruzalem te verdedigen. Het kerkhof is al eeuwen een Palestijnse begraafplaats. Het ligt dicht bij de oude nood-oostelijke muur van Jeruzalem en Israël is van plan om er bijbels thema-gebied van te maken.                                                      Gebed :                                                                                                                                                                          

Eeuwige, wij bidden om een einde aan de ontheiliging  van de heilige plaatsen en de druk die wordt uitgeoefend door de Israëlische autoriteiten in en om de stad Jeruzalem.                                                             

Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

 

De Amerikaanse Staatssecretaris Anthony Blinken van de VS kondigde op woensdag 13 oktober de heropening van het consulaat in Oost Jeruzalem om de banden met de Palestijnen te verstevigen. Het consulaat was onder de Trump-administratie sinds maart 2019 gesloten. President Biden is van plan de ambassade in Jeruzalem te openen. Deze werd in 2018 naar Tel Aviv verplaatst.

Gebed:                                                                                                                                                                       

Eeuwige, wij bidden dat regeringen in de hele wereld  de Israëlische regering zullen aanspreken  over de onderdrukking en de verdeeldheid zaaiende politiek die gevolgd wordt om  het Palestijnse volk te regeren.                                                                                                                     Eeuwige, in Uw genade. . . . . hoor ons gebed.

 

De IsraëlischeMinister-president Naftali Bennett heeft aangekondigd dat zijn regering van plan is de kolonistenbevolking uit te breiden op de Syrische Golan Hoogte. Dit zal gebeuren door nog twee illegale kolonies te bouwen in dit gebied. Israël annexeerde de Golan Hoogte in 1981 maar de VN beschouwt het gebied nog als Syrisch. De 20.000 Syrische Druzen die nog in het gebied wonen protesteren over het in bezit nemen van hun land door de talrijke Israëlische kolonisten.                                            

Gebed:                                                                                                                                                                

Eeuwige, wij dragen het volk van Syrië aan U op in onze gebeden. Veel Syriërs hebben geleden en zijn gedood in de burgeroorlog die in hun land heerste. Wij bidden voor de Syrische Druzen op de Golan Hoogte die nu moeten ervaren dat ze uit hun land verdreven  worden door Israëlische kolonisten. 

Eeuwige, in Uw genade  . . . . hoor ons gebed. 

 

Er wordt een Dag van Gebed gevraagd op 23 oktober door de families uit de Palestijnse dorpen die door de Israëliërs werden ontruimd tijdens de Nakba van 1948. Familieleden uit het voornamelijk christelijke dorp Kufr Birim wonen nu als internationaal ontheemde Palestijnen in Israël.  Net als de vijf miljoen Palestijns geregistreerde vluchtelingen die in het hele Midden Oosten leven, dromen zij van hun recht op terugkeer. Sommigen gaan elk jaar terug naar hun dorp in puin om daar te kamperen en om zich weer in contact  te komen met hun Palestijnse erfenis.       Gebed :                                                                                                                                                                                  

Eeuwige, wij bidden om een eind aan het onrecht dat nu al meer dan 70 jaar duurt. Wij bidden dat Palestijnse vluchtelingen en Palestijnse ontheemden, waar ze zich ook maar bevinden, het recht op terugkeer krijgen om hun huizen en hun erfenis weer op te bouwen.                           Eeuwige, in Uw genade. . . .  hoor ons gebed.

 

Wij bidden samen met de Wereld Raad van Kerken voor de landen Belize, Honduras en Mexico.                      

Eeuwige, in Uw genade. . . . . hoor ons gebed

 

 

 

 

Dit delen: