Wave of Prayer 21 september 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vanmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De Raad van de mensenrechten organisatie van de Verenigde Naties is voornemens een lijst van bedrijven te publiceren die zaken doen zich met inwoners van de illegale Israëlische nederzettingen, die gelegen zijn in Palestijns bezet gebied en de Golan hoogvlakte. Dit alles ondanks de enorme diplomatieke tegendruk van de Verenigde Staten en Israël. De Amerikaanse ambassadeur van de Verenigde Naties, Nikki Haley heeft gedreigd dat de Verenigde Staten zal korten op de gelden die zij ter beschikking stellen, als de lijst van de desbetreffende bedrijven niet van tafel verdwijnt.

Eeuwige, wij worden ons bewust van wat er in de bijbel geschreven staat: ”Niemand kan twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en de mammon’. Wij bidden dat de Verenigde Naties niet zal bezwijken onder deze druk en de bedrijven openbaar maakt die oorzaak zijn van het lijden van de Palestijnen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Dit komend weekend houden de Verenigde Naties hun jaarlijkse vergadering in New York.193 leden van de lidstaten zijn daar aanwezig, inclusief Palestina die een waarnemers functie bekleedt.

Eeuwige, wij bevelen onze gebeden voor het Palestijnse volk dat onder de bezetting leeft bij U aan nu de machtigen en de zwakken elkaar komende week ontmoeten tijdens de vergadering van de Verenigde Naties. Dat de ontmoetingen die daar plaatsvinden tastbare resultaten zullen opleveren en een eind maken aan het onrecht in het Heilige Land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische groep voor de rechten van de mens, B’Tselem , bekritiseerde de plannen van de regering om twee dorpen op de bezette Jordaan oever te ontruimen. In een brief aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu stond dat een dergelijke stap gezien zal worden als een ‘oorlogsdaad’. Deze gedwongen verhuizing van Khan al-Ahmar betekent verder uitbreiding van de nederzettingen, inbegrepen het geplande gebied E1. Dat is een plan dat door de lobby van een kolonist, beetje bij beetje gepromoot wordt.

Eeuwige, wij vragen de moed en de kracht voor alle mensen die doorgaan met gewetensvol spreken en handelen. Dat de stemmen van recht en gelijkwaardigheid zullen doordringen in de oren van de diegenen die in Israël beslissingen nemen. Dat zij zich durven overgeven aan uw wil om vrede te stichten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op donderdag 14 september hebben Israëlische bulldozers in de Negev woestijn, in Zuid Israël een huis van een Palestijn voor de achtste keer met de grond gelijk gemaakt. De Israëlische autoriteten deden een inval in het dorp Umm Qabu en verwoestte het huis van Salan Sabileh. Dit was al eerder zeven keer met de grond gelijk gemaakt. Het is voor de Palestijnen immers onmogelijk om een bouw vergunning te krijgen.

Eeuwige, wij herinneren ons weer wat de Schriften ons te zeggen hebben: In Mattheus 18, 21 horen we: Petrus kwam tot Jezus en vroeg: ‘Hoeveel keren moet ik mijn broeder vergeven die tegen mij zondigt?’ ‘Zeven keer?’ Wij bidden U dat de familie Abu Sabileh doorgaat met hun huis weer opnieuw op te bouwen ondanks het feit dat de Staat Israël al verschillende keren tegen hen heeft gezondigd.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het kantoor van Sabeel in Nazareth is bezig een toneelstuk ten berde te brengen dat gaat over het Palestijnse erfgoed en identiteit. Het doel hiervan is de verhalen over de Palestijnen te versterken en verdieping van Palestijnse wortels tot stand te brengen. Dit toneelstuk komt uit nu de Israëlische regering alles in het werk stelt om de identiteit van Palestijnen opnieuw te definiëren en af te bakenen.

Eeuwige, zegen het werk van Sabeel, zowel wat zich lokaal afspeelt als internationaal. Wij vragen U, wees met de jonge mensen die aan het repeteren zijn als een uitdaging aan de Israëlische Staat, door te zijn wie ze zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Argentinië, Paraguay en Uruguay.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.