Wave of Prayer 22 augustus 2019

De Nederlandse vertaling van de Wave of Prayer van 22 augustus 2019.

Tijdens de 70 ste Grote Mars tot Terugkeer zijn er 66 Palestijnse burgers gewond geraakt. Dit is te wijten aan Israëlische militairen die doorgingen excessief geweld te gebruiken tegen vreedzame protesten langs de oostelijke Gaza grens. Er zijn tenminste 20 kinderen, 3 vrouwen en een medische vrijwilliger onder diegenen die gewond raakten. Dit alles gebeurde afgelopen vrijdag 16 augustus. 29 burgers werden met scherp beschoten. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Ieder protest heeft zijn eigen thema. Deze keer was dat De vrijdag van de Palestijnse Jeugd. Daarnaast waren er andere activiteiten zoals redevoeringen van politieke leiders en theater voorstellingen.
Eeuwige, wij blijven bidden voor het recht om in Gaza vreedzaam te protesteren, zonder de dreiging om gewond te geraken door het gebruik van echte munitie en allerlei methodes die door de Israëlische soldaten worden gehanteerd. Wij zijn dankbaar voor diegenen die doorgaan om naar nieuwe wegen van protest te zoeken, wegen die creatief en geweldloos zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week houdt Kumi Now zich bezig met het werk van kerken voor vrede in het Midden-Oosten (CMEP). Dit is een coalitie van 27 nationale kerkelijke denominaties en organisaties uit verschillende kerkelijke tradities. Het focust om steeds opnieuw aandacht te vragen voor de voortslepende oplossing in het Israëlische -Palestijnse conflict en in het bijzonder de Israëlische blokkade van Gaza. De toestanden in Gaza worden onhoudbaar. 80% van de Gazanen zijn afhankelijk van voedsel hulp er is schaarste van drinkwater, energie en bouwmaterialen. Tegelijkertijd is de  infrastructuur beschadigd en nauwelijks meer te repareren, na drie oorlogen met Israël.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van de CMEP die probeert mensen in Amerika te beïnvloeden om hen te ondersteunen, nu zij weten dat deze strijd tussen Palestina en Israël ten einde loopt. Wij vragen dat meer stemmen over de gehele wereld samen met de CMEP van zich laten horen om een halt toe te roepen aan de blokkade van Gaza.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een vrouwelijk congreslid, Rashida Tlaib heeft besloten haar familieleden op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem niet te bezoeken, ondanks het feit dat de Israëlische minister van binnenlandse zaken haar op humanitaire gronden toegestaan had het land te bezoeken. Tegelijkertijd werden er allemaal restricties opgeworpen waaronder deze: dat zij geen kritiek mocht leveren op de regering van Israël. Aanvankelijk had Israël Rashida Tlaib en de democraat Ilhan Omar en nog andere congres leden geweigerd Israël en Palestina te bezoeken, vanwege hun steun aan de BDS campagne.
Eeuwige, wij danken U voor politici die met overtuiging spreken. Mensen die bereid zijn een stap voorwaarts te zetten en de waarheid te spreken over onrecht, wat het hen als persoon ook zal kosten. Wij vragen dat ondanks angst voor wraakgevoelens, hun wil om zich te blijven oefenen vrij uit te spreken, niet zal doven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op woensdag 7 augustus werd er in Ramallah een demonstratie gehouden om steun te verlenen aan Palestijnse gevangenen die zonder vorm van aanklacht of berechting in Israëlische gevangenissen zitten. Er zijn nu 49 Palestijnse gevangenen die in hongerstaking zijn gegaan als protest tegen hun administratieve gevangenschap.
Eeuwige, U bent het licht van de naties. Wij bidden dat U licht brengt in de duisternis waarin de Palestijnse gevangen zich op dit moment bevinden en niet weten waarom zij in de gevangenis zitten en hoe lang het nog gaat duren. Wij vragen dat uw licht mag doordringen in dit inhumane gedrag en dat de Israëlische autoriteiten,- anders gezegd de bezetters -, ophouden de gevangenen zo te behandelen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Kamal Boullata een wel bekende abstract Palestijnse schilder is vorige week in Berlijn gestorven. zijn werk was gefocust op zijn Palestijnse identiteit en zijn verbannen zijn. Hij werd in 1942 geboren in Jeruzalem en groeide op in de oude stad. In 1967 was hij tijdens een tentoonstelling in Beirut niet in het land. Hij mocht daarna niet  meer terugkeren naar Jeruzalem om er te wonen, behalve een keer in 1984 toen hij terugkeerde voor een kort bezoekje. Na heel wat onderhandelen heeft de familie vergunning gekregen om hem naast zijn voorvaderen te begraven op het Grieks Orthodoxe kerkhof op de berg Sion.
Eeuwige, wij danken U voor het leven en de artistieke gaven van de overleden Kamal Boullata en voor zijn inspiratie zoals hij de oude stad schilderde in zijn lichte en kleurrijke schilderijen. Wij bidden ook voor de vele Palestijnen die zoals Kamal hun hele leven in ballingschap hebben gewoond, verstoken van het land waar zij zo van houden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een nieuwe documentaire over het leven van gewone burgers in Gaza beleefde zijn wereldpremière  op het Sundance film festival 2019. Het is een Iers-Canadees co-productie onder leiding van de directeuren, Gary Keane en Andrew McConell. De film is gemaakt tussen 2014-2018 en McConell verbleef bijna de gehele periode van het conflict met Israël in Gaza waar hij aan het filmen was.
Eeuwige, wij danken U voor artiesten die bereid zijn om hun eigen leven te riskeren om zo de verhalen van mensen die lijden verder te vertellen. Wij vragen U dat deze film over Gaza de mensen die hem gaan zien in beroering brengen en hen inspireren om naar veranderingen en verlichting te zoeken voor allen die in deze belegerde en beklemmende vesting wonen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Noura Erakat, een professor en mensenrechten procureur heeft zojuist een boek gepubliceerd met de titel: Justice for Some: Law and the Question of Palestine. Zij geeft een nieuw inzicht in het begrijpen van de Palestijnse strijd voor vrijheid door de kracht en controle van internationaal recht. Zij pleit voor hernieuwde actie en aandacht voor de kwestie Palestina en stelt vast dat binnen internationaal recht verandering nog steeds mogelijk is.
Eeuwige, wij bidden voor mensen die belangrijke krachtige posities bekleden en voor hen die internationale wetten maken. Wij bidden dat zij de roep horen van hen die lijden onder onrecht en onderdrukking. Wij bidden dat zij op verantwoordelijke wijze hun machtspositie gebruiken om hen die in nood zijn te beschermen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Liberia en Sierra Leone.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.