Wave of Prayer 22 december 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De verschrikkelijke oorlog in Syrië gaat maar door. Honderd duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen mensen naar elders gestuurd  en vluchtelingen zoeken alsmaar veiligheid ver weg van waar zij eerst woonden.

Eeuwige, wij bidden om uw geest. Dat wij niet apathisch worden als het gaat om Syrië met alle ellende van dien. Het kwaad in Syrië blijft maar als een storm woeden en laat uiteindelijk alleen maar as en rook achter. Mensen die ooit broeders waren van elkaar zijn nu elkaars vijanden, de mensen zijn totaal gebroken en de steden en dorpen zijn tot de grond toe platgebrand. Liefdevolle God wij verlangen naar de woorden van de profeet Jesaja en dat zij ooit bewaarheid worden: ‘Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.’ (Jesaja 2, 4)

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische soldaten hebben Ahmad Atta, een Palestijnse teenager op de Westelijke Jordaanoever doodgeschoten. Mannen met hoge rang in het Israëlische leger zeiden dat troepen het dorp van Beit Rima, vlakbij Ramallah binnen vielen omdat zij op zondagmorgen geconfronteerd werden met stenen gooiende jongeren. Daarom  beantwoordde het leger door het vuur te openen op deze jonge mensen.

 

Eeuwige, het geweld dat maar door gaat begint langzamerhand het hart van de moeders te breken. Wij vragen U dat er toch een einde komt aan deze dwaasheid, een einde aan de Israëlische bezetting en een einde aan de tranen van alle moeders in de wereld.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel Jeruzalem en Sabeel Nazareth houden deze week een tweedaagse retraite speciaal bedoeld voor de staf om zich voor te bereiden op 2017.

Eeuwige, wij bidden U voor de staf en de vrijwilligers van Sabeel Jeruzalem en Sabeel Nazareth. Wij bidden ook voor het overkoepelend bestuur van Sabeel en het uitvoerend comité. Wij zijn dankbaar voor alle Vrienden van Sabeel groepen over de gehele wereld. Zegen, zo vragen wij U, ieders leven en ieders werk.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 Vorige week werd het jaarlijkse kerstdiner van Sabeel gehouden.

Eeuwige, wij danken U voor het broeder- en zuster zijn van elkaar dat we vorige week tijdens het jaarlijkse Oecumenische kerstdiner mochten ervaren. Wij zijn dankbaar voor  de profetische boodschap van de Patriarch Sabah, voor de  prachtige zang van het Jeruzalemse ridderkoor, de toewijding van ons comité uit Jeruzalem en voor de vele vrienden die het diner tot een groot succes maakten.

Wij vragen U dat de oecumenische geest in de wereld versterkt mag worden, zoals geschreven staat in de Romeinenbrief 12, 5: ‘Zo zijn we samen één lichaam in Christus’.

 

Samen met de wereldraad van Kerken bidden we voor de landen Benin, de Ivoor kust en Togo.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.