Wave of Prayer 22 februari 2018

De Israëlische autoriteiten zijn klaar met de bouw van de uitkijk toren/checkpoint aan de ingang van de Damascus gate, de hoofdingang tot de oude stad van bezet Oost-Jeruzalem.
Eeuwige, wij bidden dat uw Geest waakt over de inwoners van Jeruzalem als zij dagelijks hun bezoekjes brengen aan de Oude Stad. Wij vragen U dat zij die macht uitoefenen en die alleen maar het zwaard willen hanteren gaan beseffen dat datgene ‘dat vrede tot stand brengt ’recht en gelijkwaardigheid is. Dat betekent geen controle en geen overheersing.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Palestijnse jeugd hield voor de negende keer hun jaarlijkse ‘Open Shuda straat campagne’. Dit houdt in: geweldloze demonstraties, kunst tentoonstellingen en culturele activiteiten om aandacht te schenken aan de toename van restricties, wat betreft het leven van Palestijnen die in Hebron wonen en wat zij te lijden hebben vanwege het geweld dat tegen de mensen rechten is gericht.
Eeuwige, wij roepen tot U vanwege al de ongerechtigheden die de inwoners van Hebron ondervinden en dan met name als het gaat om het economische en sociale geweld dat gebeurt als gevolg van de sluiting de Shuhada straat. Wij bidden U dat het land geheeld mag worden en wij roepen óók om vrede voor hen die steeds met zoveel vrees en onder vervolging moeten leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Twee Palestijnse tieners zijn dood gevonden in het zuiden van de bezette Gaza strook na een golf van aanslagen uitgevoerd door Israëlische luchtaanvallen. Israël zegt dat het vorige week 18 Hamas doelen heeft beschoten als antwoord op een geïmproviseerd aanvalsplan geladen met explosieven, dat ontplofte vlakbij de grens van Israël.
Hierdoor raakten vier Israëlische soldaten gewond.
Eeuwige, wij bidden voor de mensen die wonen op de bezette Gaza strook en het lijden dat zij te verduren hebben. Wij bidden U ook dat er een einde komt aan het geweld dat veel levens eist. Dit geweld zal nooit vrede bewerkstelligen.
Mogen er vele mensen van goede wil zijn die meehelpen Gaza te bevrijden van bezetting en onderdrukking.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
In Frankrijk zal de ambassade van Israël op 13 maart de opening van het Israëlisch film festival boycotten. Gedurende dit festival zal de Israëlisch directeur van het festival de film van Samuel Moaz Foxtrot screenen. De film laat zien dat het Israëlische leger de dood van Palestijnse tieners wil verdoezelen.
Eeuwige, wij danken U voor al die mensen die alle kunst uitingen benutten om het licht te laten schijnen op het onrecht in de wereld . Wij bidden U dat er velen afkomen op de de screening van de film en dat dat een succes zal zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen zondag hebben Israëlische kolonisten een buschauffeur aangevallen die werkte voor het Israëlische transportbedrijf Egged vlakbij Hebron. De chauffeur genaamd Salah Abu Jamal uit bezet Oost-Jeruzalem werd vele malen door fanate kolonisten hard geslagen. Dit gebeurde vlakbij de illegale nederzetting Kiryat Arba. Kolonisten geweld tegen Palestijnen en hun eigendommen is langzamerhand routine geworden op de Westelijke Jordaanoever en wordt zelden onderzocht door de Israëlisch autoriteiten.
Eeuwige, wij bidden U voor een snel herstel van Salah en dat zijn aanvallers worden berecht. God van liefde geef ons moed en vastberadenheid om ons te focussen op onze bevrijding en niet toe te geven aan de verleiding haatdragend en gewelddadig te zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Vorige week zijn meer dan 450 Palestijnen die in administratieve detentie zitten in Israëlische gevangenissen, een algemene boycot begonnen tegen alle Israëlische gerechtshoven. Dit alles met een open einde. Deze mensen worden voor lange tijd vastgehouden zonder enig vorm van proces. Dit kan soms jaren duren.
Eeuwige, wij bidden U voor alle Palestijnse gevangenen die verstoken zijn van enige vorm van recht. In naam van uw Zoon die ooit een gevangene was in een Romeinse gevangenis, bidden wij voor de vrijlating van onze activisten en de ontmanteling van de corrupte Israëlische militaire rechtbanken.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Frankrijk, Duitsland en Monaco.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.