Wave of Prayer 22 juli

Op 20 juli 2004  werd er door de Verenigde Naties een resolutie aangenomen dat de Muur illegaal was als het gaat om Internationaal Recht. Israël heeft de MUUR, nederzettingen en militaire zones gebruikt om Palestijnen te verhinderen 60%  van hun land te bereiken.

Volgende week gaat het over familie hereniging, een recht ontnomen aan Palestijnen en dat leidt tot hartproblemen en veel verdriet.

Gebed

Eeuwige, God van mededogen en erbarmen, wij bidden voor die Palestijnen die afgesneden zijn van hun land vanwege de MUUR en voor diegenen die van hun families gescheiden zijn door racistische wetten. Wij bidden om een geest van hoop voor al diegenen die lijden onder Israëlische bezetting en dat hun harten daarvan vervuld raken, tegen beter in.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

**Op donderdag 8 juli heeft de Israëlische Burgerlijke Administratie een order tot afbraak van een kerkhof van het dorp al-Deirat uitgegeven. Dit kerkhof ligt ten oosten van Yatta in Zuid Hebron. De dorpelingen zijn bijna geheel afhankelijk van landbouw en wat vee. Er wordt ook nog land onteigend/ gestolen en ze lijden ook nog aan diefstal van land door inwoners van de twee nabije nederzettingen.

Men is nu begonnen met de bouw van een parallel weg en allerlei militaire bouwsels.

Gebed

Eeuwige,  wij bidden voor de dorpsbewoners van al-Deirat nu zij zien en ervaren dat het land waarop een kerkhof zich bevindt, geannexeerd wordt door Israëlische autoriteiten.

Wij vragen U dat diegenen die internationale wetten samenstellen, open en oprecht de Israëlische regering aanspreken op hun diefstal van bezet land.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

**600 academici en kunstenaars van meer dan 45 landen hebben onlangs een petitie getekend waarin opgeroepen wordt om onmiddellijk een einde te maken aan het Israëlische apartheids regime en de bezetting van Palestina. De petitie roept op tot het vormen van een democratische constitutie dat gelijke rechten verzekert en een einde maakt aan discriminatie gebaseerd op ras, etniciteit of religie.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de stemmen die in de wereld ten gehore worden gebracht als een schreeuw tot verandering in Israël. Wij verlangen er naar dat de mensenrechten voor al diegenen die in Palestina/Israël wonen, volop worden gerespecteerd.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

**Op zondag 11 juli stemde het Israëlische kabinet in met de korting op 597 miljoen shekels van de belasting inkomsten, dat het weer krijgt van de PA (de Palestijnse autoriteit). Deze som geld is gelijkwaardig aan het geld betaald aan de Palestijnse families van gevangenen én families waarvan iemand gedood is door het Israëlische leger. Deze korting zal de last die op de PA drukt om salarissen in de publiek sector te betalen, alleen maar verzwaren..

Gebed

Eeuwige, de Israëlische bezetting veroorzaakt zulke hoge kosten in de Palestijnse economie.

Wij denken hierbij aan families die armoede lijden, geen werk hebben en ziek zijn.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

**Op zondag 18 juli werden een aantal moslims die aan het bidden waren in de Al Aqsa moskee gewond door toedoen van Israëlische bezettingstroepen. Zij waren in de moskee vanwege het feest van Eid al-Adha.

de Israëlische autoriteiten hadden aan Joden de toestemming gegeven de compound binnen te gaan om te bidden vanwege de herdenking van Tisha B’av. Zij werden hierbij begeleid door gewapende bewakers, hetgeen normaal gesproken verboden is gedurende de Eid festiviteiten.

Gebed 

Eeuwige, wij bidden om vrede en orde in de stad Jeruzalem.

Wij vragen U dat de Israëlische autoriteiten die de stad bezetten de afgesproken regels als het gaat om De Al-Aqusa Moskee, te respecteren.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

**Het Palestijnse bureau voor de statistiek (PCBS) rapporteerde op 13 juli dat de werkeloosheids cijfers onder de Palestijnen die afgestudeerd zijn 54 % was in 2020 (35% in de West Bank; 78% in Gaza). Voor de meeste afgestudeerde eindexamen kandidaten tussen de 20 en 29 jaar duurt het 10 maanden tot twee jaar voordat zij een baan hebben.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor het doorzettingsvermogen van de vele jonge Palestijnen om enerzijds door te gaan met studeren en anderzijds op zoek te gaan naar een baan, ondanks alle moeilijkheden die ze op hun weg vinden.

Wij bidden voor hen dat zij vindingrijk en vastberaden zijn zelfs als de pandemie wat terugloopt om aan werk te komen.

Eeuwige, in uw genade….hoor ons gebed.

**Dr Cornel West, een eminent Amerikaans filosoof en activist trok zich terug als professor op de Havard Divinity School nadat hij er vier jaren had lesgegeven. Op maandag 12 juli maakte hij zijn ontslagbrief op social media bekend. Hij sprak luid en duidelijk over onrecht. Hij citeerde zijn support aan Palestina als een van de redenen dat de universiteit hem ontsloeg. Hij gaat nu terug naar naar de faculteit van het theologische seminarie in New York City, waar hij al 44 jaar les gaf.

Gebed

Eeuwige, uw zoon Jezus onderwees ons met de woorden: ‘Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenkamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf  de daken bekend worden gemaakt.’Lucas 12,3)

Wij danken U voor de profetische stemmen, die luid en duidelijk hardop spreken, zelfs als het hen persoonlijk wat kost. Wij bidden voor de academici zoals Dr. West die een hoge prijs betalen om de machtigen bij de les te houden.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 

** De United Reform Church heeft op de Generale Assemblée belangrijke besluiten genomen als het gaat zowel om de annexatie van bezet Palestijns grondgebied, als om het uitbreiden van de nederzettingen en het omver halen van huizen. Zij hebben lokale kerken gevraagd om geen producten te kopen uit de Israëlische nederzettingen en zij zijn opnieuw aan het kijken naar hun investeringen in bedrijven die profiteren van hun positie in deze kwestie.

Gebed 

Eeuwige, wij zien dat de resoluties genomen door de United Reform Church  een aanmoediging zijn en ons doen beseffen dat ‘de Palestijnen niet worden vergeten’, zoals Rev Dr Munther  Isaac als commentaar gaf.

Eeuwige, in uw genade, …..hoor ons gebed

**Ester Bejarano stierf op zaterdag 10 juli 96 jaar oud. Zij was een van de laatste overlevenden van het het vrouwen orkest van Auschwitz. Na 1945 woonde zij 10 jaar in Israël voordat zij terug ging naar haar geboorteland Duitsland. Zij en haar echtgenoot steunden de BDS beweging. Zij lieten uitdrukkelijk weten dat zij het leven in Israël moeilijk hebben gevonden vanwege het niet akkoord gaan met ‘de verschrikkelijke dingen die de Palestijnen werden aangedaan’.

Gebed 

Eeuwige, wij danken U voor het lange leven en getuigenis van Esther Bejarano. Wij danken U dat zij bereid was hardop te spreken over onrecht, onmenselijkheid waar zij het ook maar tegenkwam.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Djibouti en Somalië.

Eeuwige, in uw genade, ….hoor ons gebed

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.