Wave of Prayer 22 juni 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Het Israëlische bezettingsleger heeft een 18 jarige Palestijnse jongen doodgeschoten nadat er een Israëlische vrouwelijke grenswachter was  gedood buiten het gebied van het bezette Oost Jeruzalem.

Eeuwige,  de mensen vragen zich af hoe lang er nog in de straten van Jeruzalem gevochten blijft worden. Waarom maken de Israëli geen einde aan de bezetting? Zij die beslissingen nemen blijven muis stil en gaan zonder schaamte hun gang . De tranen van de Palestijnse en Israëlische families zijn luid en duidelijk en de woede die door de straten gaat voorspelt voor de dag van morgen alleen maar meer verlies en verdriet. Lieve God, wij bidden U om gerechtigheid. Wij bidden dat er ooit een dag zal komen dat de bezetting eindigt.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Dit komend weekend vieren onze moslim broeders en zusters Eid al-Fitr, het einde van de Ramadan.

 

Eeuwige, barmhartige God, wij bidden dat dit feest een gezegende tijd mag zijn voor allen die er aan deelnemen en dat zij in de gelegenheid zijn om vrienden en families liefdevol te ontmoeten.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week heeft het Israëlische leger voor de 114de keer het bedoeïenendorp al-Araqib verwoest. De simpele van aluminium opgetrokken hutten die weer waren opgebouwd na de vorige afbraak werden nu weer met de bulldozer met de grond gelijk gemaakt. De inwoners van dat dorp zijn ook nog gesommeerd om de kosten van de bulldozer en de rest te betalen. Ze zijn echter vast van plan te blijven en opnieuw aan de bouw van hun huizen te beginnen.

Eeuwige, wij danken U voor de moed en de hardnekkigheid van de mensen nu zij doorgaan met de herbouw van hun dorp en weigeren naar elders te vertrekken. Wij bidden U dat de Israëliërs die beslissingen nemen de waarheid onder ogen zullen zien en aanvaarden en inzien dat gerechtigheid het altijd zal winnen van niets ontziende geweld.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Knesset heeft onlangs de wet op burgerschap en het recht op toegang  Israël binnen te komen nog een jaar uitgesteld. Deze wet verbiedt vergunningen uit te geven voor gezinshereniging van die mensen die met hun echtgenoten binnen Israël en Oost Jeruzalem wonen. Deze wet werd ooit in 2003 uitgevaardigd maar is ieder jaar weer uitgesteld.

Wij bidden U voor de Palestijnse families die gedwongen zijn apart te wonen, omdat zij geen vergunning krijgen om samen te leven. Wij vragen om uw leiding voor die families die moeilijke keuzes moeten maken als het gaat om hun toekomst, als het gaat om verhuizen of om apart te wonen. Als zij de werkelijke gevolgen ervaren van een methode om het aantal Palestijnen te verminderen, dan vragen wij U hun algehele welzijn te bewaren.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op zaterdag zal een groep van Sabeel een tocht maken naar de door Israël bezette Syrische Golan hoogvlakte om daar een kerk en enkele dorpen te bezoeken. Op maandag en dinsdag aanstaande zullen een groep mensen elkaar ontmoeten in Taybeh, een dorp op de Westelijke Jordaanoever voor een training als het gaat om bijbel kennis en hoe je leiding moet geven aan bijbel groepen

 

Eeuwige, wij danken U voor de mogelijkheden om te blijven leren en voor het onderlinge broederschap/zusterschap. Wij zijn U dankbaar voor ieder die deelneemt  aan de programma’s van Sabeel. Wij bidden U dat deze programma’s tijden zijn van belangrijke momenten in ieders leven en een bemoediging en aanmoediging om door te gaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Malawi en Zambia.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.