Wave of Prayer 22 maart 2018

Deze gebeden werden vandaag tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem uitgesproken. Ze geven een goed beeld van de actuele zorgen en noden van de Palestijnse christelijke gemeenschap.

Afgelopen vrijdag hebben in Bethlehem zo’n 90 kinderen, die hun leven in een weeshuis doorbrengen meegedaan aan het zoeken van eieren, een jaarlijks terugkerend Paas festiviteit.
Eeuwige, wij danken U voor deze mogelijkheid om samen vol vreugde met kinderen dit alles te delen, terwijl hun leven vaak met droefheid is vervuld. Wij danken U voor de aanwezigheid van uw Geest voor allen die op vrijdag mee kwamen.
Dat geeft ieder van hen even de mogelijkheid te ontsnappen aan alles wat politiek gezien op hen afkomt en zoveel zorgen baart. Dit alles om zo met elkaar de volheid van het goede nieuws dat het paasfeest ons brengt te ervaren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel organiseert hun jaarlijkse Alternatieve Kruisweg, om zo zich voor te bereiden op het feest van Pasen. Tijdens deze wandeling-kruisweg voegt het lijden van Christus zich aaneen met het lijden van de Palestijnen. Zo komen de kruisweg staties met de dagelijkse gebeurtenissen van ongerechtigheid in Israël en Palestina in aanraking met elkaar.
Eeuwige, wij vragen dat U bent met al die mensen die meedoen aan de jaarlijkse Kruisweg. Zend uw heilige Geest om hen te leiden als zij zich het lijden van Jezus Christus herinneren en wat hij heeft ondergaan op weg naar het kruis. Maar leid hen ook als zij verbanden leggen tussen het lijden van uw Zoon, Jezus uit Nazareth en het huidige lijden van het Palestijnse volk. Laat hen zich bewust worden dat na de pijn van Goede Vrijdag de vreugde van Paaszondag zich openbaart. En dat eens er aan alle ongerechtigheid in de wereld een einde zal komen.
Immers aan U, de ENE, komt de glorie en de overwinning toe.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische troepen hebben over de 1000 Palestijnen, met nog eens 274 kinderen, gedurende de maanden januari en februari in hechtenis genomen.
Eeuwige, de briefschrijver aan de Hebreeën vraagt ons zich diegenen te herinneren die in de gevangenis zitten, en wel op zo’n manier alsof wij samen met hen in de gevangenis verblijven (Paulus aan de Hebreeën 13,3).
Wij bidden U dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting die de Palestijnse gemeenschap in zijn greep houdt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze afgelopen zondag eindigde een tiendaagse educatief bezoek voor negen studenten, activisten van de Afrikaanse en inheemse Amerikaanse gemeenschappen. Zij hadden ook ontmoetingen met de lokale vredesactivisten en bezichtigden belangrijke plekken in het heilige land. Ook waren er ontmoetingen georganiseerd tussen Palestijnse studenten en de Palestijns/Afrikaanse gemeenschap.
Een uitzonderlijke reis die was geënt op de Diaspora Dialoog.
Eeuwige, wij danken U voor nieuwe vriendschappen die gedurende deze reis ontstonden. Wij bidden om een veilige terugreis van alle deelnemers. Dat zij naar huis gaan met het gevoel dat zij zowel geïnspireerd zijn en bemoedigd om hun werk voor vrede en gerechtigheid in hun eigen gemeenschappen voort te zetten áls hun getuigenis te delen met ons zo ‘’gebroken’’ land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Aanstaand weekend wordt Palmzondag gevierd en nog steeds weten de mensen niet of zij een vergunning krijgen van het Israëlisch leger om naar Jeruzalem te gaan en mee te doen aan de de processie door de stad, om aan vieringen deel te nemen en om God eer te brengen.
Eeuwige, wij bidden dat alle Palestijnen zonder vergunning de stad Jeruzalem mogen bezoeken om deel te nemen aan alle vieringen die daar gehouden worden.
Dat de heilige stad open staat voor alle geloven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen donderdag was Sabeel de gastheer voor over de dertig Palestijnse leerkrachten om voor hen een workshop te verzorgen die ging over het nieuwe Palestijnse educatie curriculum  dat al geïntroduceerd is in het nieuwe schooljaar.
Deze workshop is de eerste stap naar een algehele vernieuwing van het curriculum om er zeker van te zijn dat het zich bezig houdt met de waarden zoals tolerantie en vredig samenleven, zoals die behoren te zijn in iedere gezonde gemeenschap.
Eeuwige, wij bidden voor onze Palestijnse scholen, de leerkrachten, docenten en studenten.
Dat uw Geest diegenen mag helpen die onderwijs geven en kinderen opvoeden om aardig tegen elkaar te zijn, trouw te blijven aan je naaste en dat ieder mens de moeite waard is. Dat zij ook uitgedaagd worden te werken aan vrijheid en wat dat dan voor hen betekent.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Woensdag de 21ste maart werd in Palestina en de Arabische wereld Moederdag gevierd.
Eeuwige, wij prijzen U en danken U voor alle moeders, en met name de Palestijnse moeders die leven onder bezetting. U alleen weet dat zij meer te verduren hebben dan alleen hun eigen zorgen in haar bestaan. En dit alles zonder enige vorm van erkenning vanwege alle voortdurende inspanningen om hun families en gemeenschappen in leven te houden. Wij danken U voor alle mensen die zich inspannen mensen op te voeden om elkaar beter te verstaan, elkaar kracht te geven en liefde voor het leven.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met Wereldraad van erken bidden wij voor de landen Estonia, Latvia en Lithuania.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.