Wave of Prayer 22 november 2018

De Wave of Prayer is een vertaling van de gebeden die tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel zijn uitgesproken. Ze geven een goed beeld van de noden en zorgen van de Palestijnse (christelijke) gemeenschap.

De Grote Mars met als doel terugkeer naar het thuisland, gaat in Gaza gewoon door. Veertig mensen zijn gewond geraakt tijdens protesten langs de grens tussen Israël en de Gaza strook. Daarbij werden nog eens achttien mensen gewond door vuur en vijf door rubber kogels.
Eeuwige, wij blijven bidden voor Palestijnse vluchtelingen en hun eis terug te keren naar hun land ofwel thuisland. Dat zij die protesteren steeds creatieve methodes ontdekken om dit op geweldloze wijze te doen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Woensdag 14 november werd op een Palestijnse visser Nawwaf al Attar door de Israëlische bezettingstroepen geschoten waarbij hij dodelijk werd gewond. Dit gebeurde uit de kust van Noord-Gaza. De vissers waren aan het werk op drie mijl uit de kust vandaan, –in visserstermen uitgedrukt–, toen er op hen werd geschoten door mensen van de Marine om te zeggen dan zij terug moesten naar één mijl gaans van de kust af, een plek waar de visvangst buitengewoon mager is.
Eeuwige, wij bidden voor de mensen die in Gaza wonen en proberen hun brood te verdienen en hun families van onderhoud te voorzien. Wij bidden voor de familie van Nawwaf al Attar nu zij rouwen om dit verlies.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Twintig vrouwen afkomstig uit Jeruzalem reisden samen als groep van Sabeel om van elkaars gezelschap te genieten en om iets te leren over de stad Haifa, zijn geschiedenis en de uitdagingen die daar bij horen.
Eeuwige, wij danken U voor de mogelijkheden die U ons geeft om te reizen en zusters uit verschillende plaatsen te ontmoeten en iets van hun leven te leren kennen. Help ons om samen te wandelen in het Licht van uw waarheid en heiligheid.
Dat wij elkaar de hand reiken en elkaars lasten dragen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Palestijnse winnaars van het boeken Award 2018 werd vrijdag 16 november in Londen uitgereikt. De academische Awards werden uitgereikt aan Maha Nassar voor haar boek: Brothers Apart, Palestinian citizens of Israel en the Arab’ World en aan Colin Anderson voor zijn boek Balfour in the Dock: J.M.N. Jeffries and the Case for the Prosecution’. The herinnerings Award ging naar de blinde Rej-e Busailah vanwege zijn autobiografie. ‘In the Land of my Birth A Palestinian Boyhood’.  Salim Tamari ontving een Award vanwege zijn bijdrage aan de Palestijnse literatuur.
Eeuwige, wij danken U voor de gaven die U hebt geschonken aan de schrijvers om zo hun hartenkreten tot uitdrukking te brengen en hun verhalen te vertellen. Wij bidden voor allen die hun gaven gebruiken om aan de wereld te vertellen wat er in Palestina gebeurt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op zondag 11 november hebben Israëlische autoriteiten het comité dat zich bezig houdt met eerherstel in Hebron verboden de geplande renovatie van een kleuterschool te laten doorgaan. Deze is gelegen bij de Ibrahim Moskee in de oude stad van Hebron, dat volledig onder Israëlisch militair gezag staat. De Kleuterschool behoort tot het Palestijnse Rode Kruis.
De Israëliers hebben geen enkele reden opgegeven voor het verbod van deze renovatie.
Eeuwige, God van recht en gerechtigheid, wij bidden dat de Israëlische bezettingstroepen in Hebron afzien van het verbod op renovatie van de kleuterschool. Wij blijven bidden dat er een einde komt aan de bezetting die mensen iedere vorm van een normaal leven ontneemt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een zestien jarige jongen Abdel Nassar Aweiwi is ‘s avonds op 13 november gearresteerd en mishandeld  door het Israëlische bezettingsleger.
Eeuwige, het is schokkend te vernemen en om getuige te zijn van zoveel bruut geweld. Wij bidden voor genezing van de slachtoffers zoals Abdel Nassar. Dat zij zowel lichamelijk als geestelijk mogen herstellen van de mishandelingen die zij hebben ondergaan. Wij bidden ook voor de daders van dit geweld. Dat zij een ommekeer mogen ondergaan  en ook verantwoordelijk worden gehouden voor hun misdaden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Kumi Now geweldloos initiatief gaat deze week verder met het volgende project Wi’ am en hun thema : Laat kinderen toch kinderen zijn. Wi’am, het Palestijns centrum waaraan conflict behandeling wordt gewerkt om tot een andere kijk op het conflict te komen.
Het centrum ligt vlak naast de MUUR in Bethlehem. Juist deze plek is een goede plek om naar toe te gaan, zeker voor kinderen die wonen in een vluchtelingenkamp dichtbij, een plek waar het leven buitengewoon stressvol is. WWW.Kuminow.com
Eeuwige, Uw zoon toonde een grote liefde voor kinderen, zo vertelde hij het ook aan zijn leerlingen. ‘Laat de kinderen tot mij komen en houdt ze niet tegen, want zij behoren tot het Koninkrijk. (Lucas 18, 16) Wij danken U voor allen die vreugde en vrede brengen in het leven van kinderen. Heel speciaal bidden wij voor het werk van Wi’’am.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Eeuwige, samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Oost Timor, Indonesië en de Filippijnen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.