Wave of Prayer 22 oktober 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vanrmogen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

 

Acht Israëliërs en meer dan 43 Palestijnen zijn gedood sinds begin oktober. De toename van het geweld begon tijdens de spanningen bij de Al Aqsa Moskee in Oost-Jeruzalem. Het Israëlische leger voeren dagelijks steeds meer restricties uit in Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever en er zijn heel veel botsingen geweest met Palestijnse inwoners die protesteren.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij blijven met aandrang tot U roepen om vrede en gerechtigheid in dit verscheurde land. Wij zijn naar uw beeld en gelijkenis geschapen en wij weten hoe uw dierbare wens is voor de toekomst, uw toekomst: dat uw wil geschiede in Palestina en Israël zoals in de hemel. Help ons, zo vragen wij U dat er een einde komt aan de onrechtmatige en onderdrukkende militaire bezetting die nooit schijnt te eindigen.

Heer, hoor ons gebed; moge ons roepen tot U komen.

Palestijnse jongeren zijn ten einde raad en gaan over tot daden van geweld om een einde te maken aan de militaire bezetting. Veel jonge Palestijnen worden bij checkpoints en mede door agressie van de kolonisten aangevallen. Ouders en met name moeders zien dit vol afschuw aan.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, Maria, de moeder van Jezus heeft ook ervaren hoe het zwaard iedere moeder raakt tot in haar ziel. Wij bidden U help ons uw woorden te verstaan en laat ons de kracht van uw woorden ervaren: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ ( 2 Korintiërs 12,9)

Heer, hoor ons gebed; moge ons roepen tot U komen.

Vandaag de dag komen veel mensen in de verleiding het metalen zwaard te gebruiken en vinden het meer tot de verbeelding spreken dan het opzien naar houten kruis van het lijden.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, schenk ons uw genade om het evangelie te leven op een geweldloze manier en dat wij zo geweldloze volgelingen mogen worden van Jezus, de geweldloze bij uitstek. Help ons met onze vrienden en gemeenschappen om uit de financiële problemen te komen en geef ons vrijwilligers die ons werk willen uitbreiden.

Heer, hoor ons gebed, moge ons roepen tot U komen.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij danken U voor onze vrienden en voor de mensen uit de verschillende bewegingen van solidariteit over de gehele wereld die ons ondersteunen door gebed en geweldloze acties om de gewelddadige bezetting te beëindigen. Wij danken U voor de vredesdienst van Sabeel die plaatsgevonden heeft op 21 oktober, vandaag, in de Dominicuskerk in Jeruzalem. Wij vragen U, troost uw gemeenschap als zij in gebed bij elkaar komt.

Heer, hoor ons gebed; moge ons roepen tot U komen.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen India, Pakistan en Sri Lanka.

Heer, hoor ons gebed; moge ons roepen kome tot U.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.