Wave of Prayer 22 oktober 2020

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

De bijeenkomsten van Kumi Now Online zijn tijdelijk gestopt. Het team van Kumi Now werkt nu aan de revisie en datering van het Kumi Now boekje. Alle online bijeenkomsten zijn nu toegankelijk op: http://youtube.com/kuminow.

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor alle toespraken die werden georganiseerd door het Kumi Now team. Wij bidden dat zij velen hebben geïnspireerd bij hun werk voor vrede en recht in Israël/Palestina. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

De Israëlische regering gaf op 14 oktober toestemming voor de bouw van 2166 kolonistenwoningen  op de bezette West Bank. Deze beslissing kwam minder dan een maand nadat  de Verenigde Arabische Emiraten en Bahgrein  normalisatie overeenkomsten met Israël hadden getekend  Als antwoord hierop had Israël toegezegd de plannen om grote gebieden op de West Bank te annexeren uiteindelijk te annuleren.

Eeuwige, onze harten breken als we horen dat het Israëlische parlement meer grond op de bezette West Bank annexeert voor woningen van kolonisten.  Wij bidden dat regeringen en rechters overal ter wereld zich uitspreken tegen illegale annexatie. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op maandag 12 oktober verwierp het Israëlische Hoge Gerechtshof een petitie om de  wapenverkoop aan Azerbeidzjan te verbieden. De achtergrond van deze wapenverkoop heeft betrekking op de ingewikkelde geopolitiek die die verbonden is met het probleem van  Iran dat aan Azerbeidzjan  grenst.

Eeuwige, wij bidden om een eind aan de vijandelijkheden tussen Azerbeidzjan en Armenië.  Wij bidden ook om een beteugeling van de wapenverkopen door het Israëlische parlement. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

De Noorse Vluchtelingen Raad maakt zich ernstige zorgen over de plannen van het Israëlische militaire gezag om  een basis school, die met Europees geld is gebouwd,  te slopen.  De Palestijnse school staat in Ras At-Tin, een herdersgemeenschap levend  in het centrale gebied van de West Bank.  Als de school gebuldozerd wordt moeten 50 jonge leerlingen vijf kilometer lopen om een andere school in het nabijgelegen dorp Al-Mughayyar te bereiken.

Eeuwige, wij bidden dat het sloopbevel voor de school in Ras At-Tin ingetrokken wordt door de Israëlische autoriteiten. Wij bidden dat zij hun verplichtingen nakomen en de kinderen in het bezette gebied toegang tot onderwijs en andere basisdiensten  verschaffen. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Maher al-Akhras is nu al meer dan 80 dagen in hongerstaking vanwege een administratieve detentie. Op woensdag 14 oktober demonstreerden tientallen Palestijnen voor zijn bevrijding bij  het Kaplan ziekenhuis waar Maher al-Akhras wordt verpleegd.

Eeuwige,  wij bidden voor het leven van Maher en voor honderden andere Palestijnen die door de Israëlische autoriteiten in onduidelijke administratieve gevangenschap  worden gehouden. Wij bidden dat de Israëlische regering “zich aan het recht houdt en gerechtigheid doet” (Jes. 56:1) door iedereen die  in Israël/Palestina woont een eerlijk proces toe te kennen. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op maandag 12 oktober sprak de zojuist benoemde Commissaris Generaal van de UNRWA, Lazzarini,  over de wanhoop die door de Palestijnse vluchtelingen  in Libanon, Syrië, Jordanië en Gaza wordt gevoeld. Hij vertelde hoe sommige mensen die in Gaza wonen nu vernederd worden door ze  het vuilnis moeten doorzoeken om etensresten te vinden voor hun gezinnen in deze tijd van de pandemie.

Eeuwige,wij bidden dat de landen over de hele wereld zich bewust zijn van de noden van de vluchtelingen en niet aflaten het werk van UNWRA en andere organisaties te steunen om honger en  verlies van hoop te stoppen. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij voegen ons bij de Wereldraad van Kerken in hun gebeden voor Caribisch Gebied, Antigua en Barbuda, Aruba, de Bahama’s, Cuba, Curacau, Dominica, de Dominicaanse Republiek,Grenada, Guyana, Haïti, Jamaïca en Puerto Rico, St. Maarten, St.Kitt-Nevis, St.Lucia, St. Vincent en de Grenadines, Suriname, Trinidad en Tobega.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.