Wave of Prayer 23 april 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden diemorgen om 12 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

We zijn, net als de gehele wereld geschokt door de recente zeer gewelddadige moorden van 30 Ethiopische christenen, gepleegd door IS. Vele Ethiopiërs emigreren naar Libië op zoek naar werk of als een opstap naar Europa waarvoor ze de zeer gevaarlijke overtocht moeten maken.

Eeuwige, God van erbarmen, wij bidden U dat er toch een einde mag komen aan alle geweld waardoor het Midden-Oosten en Afrika geteisterd wordt. Wij denken hierbij ook aan de families die getroffen worden door de gruwelijkheden van de oorlog. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er wordt gevreesd voor het leven van 700 mensen die verdronken zijn in de Middellandse Zee, toen de boot waarin zij zaten, zonk. Allen waren van Noord-Afrika op weg naar Zuid-Europa op zoek naar een beter leven.

Eeuwige, God van erbarmen, deze uitgeputte en onderdrukte mensen die uit deze landen komen zijn wanhopig. Wij bidden U dat er toch mogelijkheden gecreëerd worden om in hun eigen land te wonen en daar een veilig thuis vinden in plaats van economische en politieke onrechtmatigheden, waar ze dag in dag uit mee te maken hebben. Wij vragen U ook dat de Internationale Gemeenschap meer doet aan deze terugkerende tragedie. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week heeft het Hoge Gerechtshof toegestemd in het gebruik nemen van de Afwezigheidswet: als de eigenaar van eigendommen niet aanwezig is. Dat betekent dat Israel de eigendommen van Palestijnen die in Jeruzalem wonen, in beslag mag nemen, omdat deze nu op de Westelijke Jordaanoever of in Gaza wonen. Deze wet, vastgesteld in 1950 is in gebruik genomen om Palestijnse bezit in beslag te nemen, zoals huizen en land behorend aan diegenen die gevlucht zijn gedurende de Nakba in 1948. Maar het gaat ook om eigendommen die na de 1967 oorlog in bezit zijn genomen vanwege het verleggen van de gemeentelijke grenzen.

Eeuwige, God van erbarmen, wij bidden U dat deze wet wordt vernietigd en niet langer wordt gebruikt als een handvat om Israëlische aanwezigheid op Palestijns grondgebied en in Oost-Jeruzalem uit te breiden. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er zijn de komende week nogal wat activiteiten:

-een gemeenschappelijke pastoresoverleg

-een open forum met Father Jack Nobel Abed

-verschillende internationale groepen die meedoen aan de deze week gehouden conferentie van Friends of Sabeel North America met als thema ’Op zoek naar de vrede van Jeruzalem’.

Eeuwige, God van erbarmen, al deze bijeenkomsten bevelen wij bij U aan. Dat uw heilige Geest mensen zal inspireren in hun zoeken naar vrede en gerechtigheid. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Djibouti en Somalië. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.