Wave of Prayer 23 april 2020

Ook vandaag is er een gebedsdienst gehouden op het kantoor van Sabeel in Jeruzalem. De gebeden die daar zijn uitgesproken hebben we vertaald.

Deze week houdt de Kumi Now-beweging zich vooral bezig met het werk van het  Department of Service to Palestinian Refugees (DSPR). Dit is een oecumenische groep die wordt aangestuurd door de Middle East Council of Chruches die oorspronkelijk in 1948 werd opgerichr  als resultaaat van de Nakba. De DSPR richt zich op de chronische werkeloosheid waar onder Palestijnse jongeren lijden in het bijzonder  de mensen uit de vluchtelingenkampen. Dit is een gevolg van discriminatie en economische achterstelling. De DSPR biedt vak training en leningen voor start-ups om jonge mensen te versterken en hen in staat te stellen een inkomen te verdienen.

Eeuwige, wij proberen U te dienen met het werk van onze handen en toch worden veel jonge mensen in armoede geboren en wordt hun de waardigheid van werk ontnomen.  Dank,  Eeuwige,voor het werk van DSPR die de jongeren ondersteunt door trainingen op vakgebied en ondersteuning. God,. . ..hoor ons gebed.

In Israël werken veel Israëlische  Arabieren  in de voorste  linies van het gevecht tegen Covid-19. Zij vormen een vijfde deel  van de bevolking in Israël maar ze  zijn zeer ruim vertegenwoordigd in de medische   sector met de helft van de apothekers van het land,  een kwart van alle verpleegsters en krap een vijfde van alle dokters.  Israël is afhankelijk van hun zorg in deze moeilijke tijd, in het bijzonder bij het behandelen van de virus uitbraak onder de ultra-orthodoxe Joodse gemeenschap.

Eeuwige, wij danken U voor  de belangeloze professionaliteit van de medische staf die  met levensgevaar het risico loopt bij het behandelen van alle Covid-19 virus lijders van welk ras of godsdienst dan ook.  Heer, in  uw genade. . . hoor ons gebed.

De Israëlische politie heeft op dinsdag, 14 april de Covid-19 kliniek die door de Palestijnen was gesticht in Silwan (Oost Jerusalem) aangevallen. Het regelement van de Israëlische regering betekent dat het de Palestijnse autoriteit verboden is  iets te doen om gemeenschappen in Oost Jerusalem te steunen. De  overbevolking  in dit gebied betekent dat de bevolking  bijzonder vatbaar is voor een snelle verspreiding van het virus,

O Heer, wij bidden dat de Israëlische regering gaat  samenwerken met de Palestijnse Autoriteit bij het testen van de mensen die behandeling nodig hebben zodat ze geholpen worden om in het ziekenhuis opgenomen te worden voor de behandeling van het dodelijke virus. God, in uw genade. . . .hoor ons gebed.

De  bezette en belegerde bevolking van Palestina en Gaza worden door de World Health Organisation bestempeld  als uiterst kwetsbaar voor een ernstige uitbraak van het Covid -19 virus en het effect van de economische neergang.  De NGO Who Profits? Heeft een nieuw rapport gepubliceerd dat de Covid-19 crisis in bezet Palestina  onderzoekt en analiseert (whoprofits.org). De Palestijnen  lijden onder  gebrek aan test  apparatuur, beschermende kleding en de beschikbaarheid van intensive care bedden. Er zijn ook ernstige zorgen over vergunning  wegens verhoogde surveillance en de invoering van meer repressieve maatregelen  onder het mom van ”een noodsituatie”.

Eeuwige, wij bidden voor de mensen die onder bezetting proberen te overleven en we bidden voor die “schrijvers die over onderdrukking spreken”(Jesaja 10:1) opdat zij zich bekeren en stoppen met hun harde behandeling van mensen in nood. Heer, in uw genade, . . verhoor ons gebed.

Op woensdag, 15 april vielen Joodse kolonisten  Palestijnse herders aan, de herders lieten hun schapen grazen ten Oosten van Yatta bij Hebron.  Onder zware bescherming van het Israëlische leger verwondden de kolonisten een van de herders.  Tussen Oost Jerusalem en de West Bank  wonen tussen de 500,000 en 600,00 Israëlische  kolonisten in illegale kolonies, dit  in overtreding van internationale wetten.

Goede God, we bidden voor de Palestijnen op de West Bank die heftige aanvallen, schade aan hun landerijen en bezittingen en het uitrukken van olijfbomen herhaaldelijk moeten ondergaan. Wij bidden  om beëindiging van deze misdaden uit haat en het risico  dat het  besmettelijke  virus door deze aanvallen wordt verspreid. Heer, in uw genade. . . . verhoor ons gebed.

In de avond van 23 april begint voor de moslims de heilige maand van de Ramadan om een maand later  te eindigen met Eid al-Fitr.  Gedurende deze maand vasten de moslims van zonsopgang tot zonsondergang. Dit jaar zal bijzonder moeilijk worden vanwege  de restrictie op moskee bezoek alsmede de beperking van het aantal mensen bij elkaar in huis voor het iftar maal in de avond.

Wij bidden voor onze moslim broeders en zuster in Palestina bij het begin van hun vastentijd in de Ramadan.  Veel van hen zullen zich zorgen maken wegens gebrek aan werk, inkomen en voedsel alsmede  hun angst en verdriet over hun naasten die door het virus besmet zijn. God, in Uw genade . . . . hoor ons gebed.

Wij stemmen in met de gebeden van  de  Wereld Raad van Kerken voor de landen Armenië, Azerbeijan en Greorgië. Heer , in Uw genade . . . .hoor ons gebed

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.