Wave of Prayer 23 augustus 2018

Lees hieronder de Nederlandse vertaling van de gebeden die tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem zijn uitgesproken. Ze geven een goed beeld van de hoop en de zorg van de christelijke Palestijnse gemeenschap.

Op dinsdag 17 augustus zijn twee Palestijnen Saadi Abu Maamar en Karim Abu Fatair gedood en 270 protesterenden gewond geraakt door aanvallen van het Israëlische leger langs de oost grens van de Gaza strook. De Palestijnen protesteren nu al vier maanden ten behoeve van de Grote Mars tot Terugkeer naar hun thuisland.
Eeuwige, wij bidden voor de families van Saadi en Karim nu zij rouwen om het verlies van hun dierbaren. Wij blijven bidden voor de veiligheid van hen die op geweldloze wijze protesteren opdat aan hun eisen wordt voldaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen week hebben Israëlische kolonisten in het Noordelijk deel van de Westelijke Jordaan oever (district Nablus) een Palestijns huis aangevallen en 40 voertuigen vernietigd .
Kolonisten hebben ook honderden olijfbomen vernield in het dorp al-Lubban al-Sharqiya ten zuiden van Nablus. Een andere groep kolonisten heeft in het Palestijnse dorp Arraba vele olijfbomen met de grond gelijk gemaakt. Arraba ligt in het noordelijk deel van de Westelijk Jordaanoever in het district Jenin.
Eeuwige, U bent barmhartig en vol genade en U wilt dat er rechtvaardigheid en recht is voor al uw onderdrukte mensen (psalm 103, 3) wij blijven aanhoudend bidden voor al die onderdrukte gemeenschappen die lijden onder voortdurende aanvallen van buitenaf.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische veiligheids agency heeft de laatste weken ‘hoog’ in het oog staande mensen die het land inkomen en het weer verlaten, aangehouden en gevangen gezet. Het gaat o.a. om de Joods –Amerikaanse journalist Peter Beinart, de Joodse activiste Simone Zimmerman, de Iraans –Amerikaans auteur en CNN verslaggever Reza Aslan.  Deze zijn tegengehouden toen zij het land probeerden binnen te komen en werden ondervraagd door Shin Bet vanwege het bekritiseren van de Israëlische politiek van de regering als het gaat om Palestijnen.
Eeuwige, wij blijven gewetensvolle mensen danken die voor de waarheid durven uitkomen, zelfs als het voor hen persoonlijke onaangename consequenties heeft. Wij bidden dat mensenrechten en de vrijheid van spreken gerespecteerd mogen worden in Israël en Palestina.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Palestijnse Aquarium werd eind juli in Ramallah geopend. Het was het eerste aquarium ooit in Palestina gebouwd en het blijkt een grote attractie te zijn omdat vele Palestijnen nooit richting de zee mogen gaan. Er zijn in het aquarium zo’n 250 verschillende soorten aan de zee gerelateerd vissen/diertjes en het heeft een jaar geduurd om het allemaal voor elkaar te krijgen. Palestijnen hebben hiervoor flinke investeringen gedaan. De Israëlische autoriteiten hebben de boel willen stagneren door geen zeedieren/vissen toe te laten aan de grens. Hierdoor gingen er nogal wat dood in de containers waarin zij vervoerd werden.
Eeuwige, wij bidden voor alle Palestijnse ondernemers die op ethische en creatieve manier investeren in Palestina. Wij bidden dat dit project vreugde mag brengen en een gevoel mag geven van het wonder en diversiteit van uw schepping.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Nu de scholen in zomer gesloten zijn, worden er over heel Palestina en Israël zomerkampen georganiseerd waar duizenden kinderen aan deelnemen.
Eeuwige, wij danken U voor al deze georganiseerde activiteiten die aan kinderen de mogelijkheid geven om uit te rusten en te genieten, zelfs als zij onder bezetting leven.
Wij bidden voor hen die het organiseren, voor de vrijwilligers, die dit werk mogelijk maken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Palestijns moslims en andere moslims uit de gehele wereld reizen deze weken af naar Saoedi-Arabië om de jaarlijks pelgrimstocht mee te maken. Aan het einde van de Hadj bereiden de moslims zich voor op de meest belangrijke vrije dag op de moslims kalender, het ‘slachtfeest’. Deze feestdag valt komend weekend.
Eeuwige, wij bidden voor onze Moslim broeders en zusters die zowel op pelgrims reis gaan en als zij komend weekend het ‘slachtfeest vieren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij de landen Liberia en Sierra Leone.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.