Wave of Prayer 23 februari 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Afgelopen  zondag hebben Israëlische bezettings troepen in het Bedoeïen dorp Khan al-Ahmar op de Westelijke Jordaanoever een lagere school omsingeld en een order afgegeven tot ontruiming in verband met het feit dat het tot de grond gelijk zou worden gemaakt. De school was gebouwd in 2009 met behulp van een Italiaanse NGO, Vento Di Terra, die juist op ecologische basis bouwde met o.a. een constructie die bestond uit gebruikte autobanden.

Eeuwige, wij bidden U voor de moed en de vastberadenheid van de leerlingen, onderwijzers en administratieve staf van de lagere school in Khan al- Ahmar. Wij denken aan de ouders van de leerlingen nu ze geen keuze hebben dan slechts hun kinderen toch naar school te sturen. Wij vragen U er te zijn voor alle mensen van goede wil die nu dag en nacht werken aan hun opdracht dat de school gespaard zal worden en niet verpulverd tot één grote puinhoop.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Een Palestijnse familie bestaand uit 13 personen is in de buurt van Silwanin in bezet Oost-Jeruzalem werden gedwongen hun huis tot de grond toe af te breken. Zij zijn nu dakloos achtergebleven. Zij hebben hun huis afgebroken om te voorkomen dat zij een geweldig hoge straf zouden krijgen, hen verordend door de Israëlische gemeente van Jeruzalem. Het is namelijk voor Palestijnen die onder Israëlische bezetting leven bijna onmogelijk om een bouwvergunning te krijgen. Hierdoor worden deze mensen bijna gedwongen een huis te bouwen zonder vergunning als een daad van verzet.

 

Eeuwige, de inwoners van uw stad Jeruzalem worden voortdurend op een afschuwelijke manier bedreigd door de Israëlische bezettingsmacht. Wij denken aan de familie Shweiki en zijn doordrongen van het feit dat zij pijn lijden. Wij vragen U, troost  deze familie nu zij dakloos zijn geworden, niet vanwege door hetgeen hun handen hebben gedaan, maar vanwege de politieke discriminatie die gebeurt als gevolg van de duivelse Israëlische bezetting.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen vrijdag op het feest van het 12 jarige bestaan van de volksbeweging van het dorp Bil’in werden in Palestijns bezet gebied in de dorpen Bil’in, Beit Jala, Jablis, Nilin en Kafr Qaddum  demonstraties gehouden. Deze demonstraties werden gehouden om te protesteren tegen de nederzettingen  en de MUUR. Bil’is een van de meest actieve Palestijnse dorpen als het gaat om geweldloze protesten tegen Israëls bezettingspolitiek.

 

Eeuwige, zelfs te midden van wanhoop gaan duizenden mensen door om te protesteren tegen onrechtvaardige machten die domineren. Wij danken de organisaties, de leiders, de leden van de gemeenschap en de internationale supporters die maar door gaan zich te verzetten tegen een vijand die voor velen onverslaanbaar lijkt.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vijftien christelijke organisaties zonden vorige week een korte verklaring naar alle leden van het Congres en naar de regering Trump, waarin een oproep stond gericht aan de politiek van de Verenigde Staten om op te komen voor en werken aan vrede, gerechtigheid en gelijkheid tussen Israëliers en Palestijnen.

 

Eeuwige, op de dag van de Internationale dag voor sociale gerechtigheid, danken wij U voor de profetische, eerlijke en sterke houding van de vijftien christelijke organisaties. Dat dit initiatief  de deuren mag openen naar andere kerken en organisaties en dat zij dan mogen volgen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Frankrijk, Duitsland en Monaco.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.