Wave of Prayer 23 januari 2020

Sabeel Jeruzalem publiceert elke week gebeden, de Wave of Prayer. Kairos-Sabeel Nederland vertaalt ze en stelt ze via deze website beschikbaar. Om mee te bidden, of gewoon om kennis te nemen van de nood en vitaliteit van de Palestijnse christelijke gemeenschap.

Deze week houdt het Kumi Now initiatief zich bezig met PASSIA ofwel the Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs. (Dit ga ik niet vertalen). PASSIA is begonnen als een onafhankelijke, non profit instituut die door academisch onderzoek zich bezig hield met Palestijnse zaken. Het focust zich voornamelijk op Israëlisch geweld gelieerd aan het Internationaal Recht in Oost-Jeruzalem.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van PASSIA die de verwoesting van Palestijnse huizen, de onteigening van hun land en de plaatsen waar zij bijeenkomen om te bidden in Oost-Jeruzalem, monitoren. Wij bidden voor al diegenen die zich verzetten tegen onrecht en hun eigen leven in de waagschaal stellen als zij de waarheid gericht tot de autoriteiten, uitspreken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op vrijdag 17 januari stormde de Israëlische politie de Al Aqsa compound binnen nadat duizenden Palestijnen gehoor gaven aan een oproep tot gebed, enerzijds als protest tegen Israëlische invallen in de compound en anderzijds tegen de status quo en ook dat zij plannen aan het maken zijn om de heilige plaatsen van de Moslims in te nemen. Vele mensen die aan het bidden waren werden aangevallen en vijf mensen die protesteerden werden met rubber kogels beschoten. Dezelfde protesten werden gehoord in de Hebron Ibrahimi Moskee en in Gaza.
Eeuwige, wij bidden voor het afnemen van de spanningen die plaats vinden bij de heilige plaatsen waar Moslims samen komen om te bidden. Wij vragen U dat de Israëlische kolonisten en de autoriteiten ophouden met deze gewelddadige aanvallen gericht tegen Palestijnen en een begin maken en werken aan een houding van respect en verzoening tegenover mensen van een ander geloof.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische legers hebben de fundering van een nieuw te bouwen school in Jutta, gelegen ten zuiden van Hebron op de bezette Jordaanoever, op 16 januari afgebroken zonder enige waarschuwing vooraf. De school was van plan kinderen die ver weg in kleine dorpen wonen, hier te huisvesten, zodat zij niet zulke afstanden moeten lopen om naar school te gaan. Dit gebied ligt vlakbij de illegale nederzetting Beni Hefer.
Eeuwige, wij bidden voor die jonge kinderen die in kleine afgelegen dorpen wonen en die steeds over gevaarlijk terrein naar school moeten lopen. Wij bidden dat de Palestijnse autoriteiten door gaan met hun pogingen scholen te bouwen, ondanks de achterstand die zij iedere keer ervaren bij deze ongekende, weerzinwekkende vorm van afbraak.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Ir Amim een Israëlisch activisten organisatie lanceerde op woensdag 15 januari een zeer recent rapport. Daarin staat dat in 2019, 104 Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem zijn afgebroken. In vergelijking met 2018 ging dat toen om 72 huizen.
Eeuwige, wij danken U dat er Israëliërs zijn die rapporteren dat hier groot onrecht en ongelijkheid van behandeling geschiedt. En zij laten ook zien hoe de Palestijnse inwoners van Jeruzalem door de Israëlische autoriteiten worden behandeld. Wij bidden dat er een einde komt aan deze vorm van huizenafbraak. Tegelijkertijd bidden wij dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting van Oost-Jeruzalem, Gaza en de Westelijke Jordaanoever.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De derde Internationale bijeenkomst van Wetenschappers voor Palestina vond plaats tijdens het weekend van 10,11 en 12 januari in het Massachusetts Instituut voor Technologie in de V.S. Het doel van dit samenzijn was de ontwikkeling van de wetenschap in Palestina te ondersteunen, ondanks het verstikkende effect van de bezetting. Er waren over de 200 deelnemers en 30 mensen hielden een presentatie. Ubai Aboudi, de directeur van het Bisan centrum voor onderzoek in Ramallah die de conferentie organiseerde, werd in november 2019 gearresteerd en is in administratieve detentie.
Eeuwige, lieve God, wij bidden voor de internationale gemeenschap die zich toelegt om de ontwikkeling van de wetenschap in Palestina te promoten. Wij bidden U ook voor de vrijlating van Ubau Aboudi.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Ahmed Zahran is sinds maart 2019 in administratieve detentie. Hij lijdt onder een afnemende gezondheid nadat hij 113 dagen in hongerstaking is. Dit besloot hij als reden tegen zijn gevangenname. Op maandag 13 januari informeerde hij zijn familie om te zeggen dat er een overeenkomst was bereikt en dat hij op 25 februari vrijgelaten zal worden.
Eeuwige, het klinkt soms wreed dat Palestijnse politieke gevangenen bijna dood zijn totdat zij vrijgelaten worden, en dat alles zonder enige vorm van proces. Wij vragen U dat er een einde komt aan deze inhumane vorm van opsluiting. Op dit moment zitten op gelijke wijze 450 Palestijnen gevangen. Wij bidden U, wees hen nabij.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Eeuwige, wij bidden voor de familie en vrienden van Father George Shahwan die rouwen om zijn heengaan. Hij was lange tijd vriend en supporter van Sabeel en wij danken U voor zijn toewijding als priester van de Grieks Orthodoxe Kerk Sint Mary in Beit Jala.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
In deze week voor de eenheid der kerken bidden wij samen met de Wereldraad van Kerken voor de landen Cyprus, Griekenland en Turkije.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.